MAŁOPOLSKI REGIONALNY BUDŻET OBYWATELSKI

   W roku 2016 Samorząd Województwa Małopolskiego po raz pierwszy wprowadza budżet obywatelski na poziomie regionalnym. Jest to pionierskie w Polsce przedsięwzięcie na tak szeroką skalę. Standardy partycypacji społecznej wymagają, aby w jego realizację zaangażowana była jak najliczniejsza grupa mieszkańców Małopolski.
   Dlatego uprzejmie proszę o rozpowszechnienie informacji o naszym projekcie i zamieszczenie na Państwa stronach internetowych banerów i materiałów informacyjnych dotyczących budżetu obywatelskiego.
    Pragnę ponadto poinformować, że w ramach działań przybliżających cel i zasady naszego przedsięwzięcia przewidziane zostały spotkania informacyjne z mieszkańcami Małopolski. Będą one dobrą okazją do uzyskania konkretnych informacji na temat możliwości
udziału w tym projekcie. W związku z powyższym proszę o rozpowszechnienie załączonej informacji o spotkaniach nt. małopolskiego budżetu obywatelskiego.
   W przypadku szczegółowych pytań do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odpowiedzialni za wdrażanie budżetu obywatelskiego - kontakt telefoniczny: (12) 61 60 531, (12) 61 60 904, mailowy: bo@umwm.pl.
   Szczegółowe informacje na temat projektu można także znaleźć na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl.
   Raz jeszcze zachęcam do włączenia się w promocję narzędzia partycypacji społecznej, jakim jest wojewódzki budżet obywatelski. Razem możemy przyczynić się do rozwoju naszego regionu i wspólnie budować Małopolskę.

MARSZALEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
                Jacek Krupa                                  

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH - BUDŻET OBYWATELSKI MAŁOPOLSKI

   Spotkanie dla mieszkańców powiatu bocheńskiego odbędzie się 7 kwietnia 2016 r. o godz. 14:00 w Sali Obrad Starostwa Powiatowego - Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31.
   Udział w spotkaniu nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Na spotkanie zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu bocheńskiego.

   Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl.

Budżet Obywatelski - Małopolska 2016.

Budżet Obywatelski - Małopolska 2016.

[wstecz]