Aktywne Mamy w Krakowie.

  Zapraszamy wszystkie mamy będące na urlopie wychowawczym lub będące osobami biernymi zawodowo z Krakowa i okolic do udziału w projekcie "W KIERUNKU AKTYWNOŚCI", realizowanym przez Fundację Społeczeństwo Przyszłości w partnerstwie z Warsztat Rozwoju Agata Olszewska-Sarapata w ramach programu POWER.

GRUPA AKTYWNE MAMY W KRAKOWIE JEST SKIEROWANY DO OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH PONIŻSZE KRYTERIA:
- mamy do 29 roku życia będące na urlopie wychowawczym lub bierne zawodowo (niepracujące i nie zarejestrowane jako osoby bezrobotne), chcące wrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 7,
- zamieszkałe na terenie woj. małopolskiego,
- szukające pracy i chcącą rozwijać swoje kompetencje zawodowe.

W ramach projektu oferujemy:

* warsztaty pracy oraz doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
* indywidualne wsparcie psychologiczne/coaching i warsztaty kompetencji miękkich
* pośrednictwo pracy, którego celem będzie znalezienie stałego zatrudnienia
* szkolenia zawodowe i bony szkoleniowe - uczestniczki mogą skorzystać z pełnej oferty rynkowej szkoleń (każda osoba otrzyma
stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu)
* 3-miesięczne płatne staże zawodowe zakończone zatrudnieniem
* 6-miesięczne płatne bony stażowe zakończone zatrudnieniem
* bony na zatrudnienie (dopłata do wynagrodzenia dla pracodawcy przez 12 m-cy)
* zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dziećmi.

   Zajęcia będą prowadzone z Klubie FAMIGA (www.famiga.pl) , który mieści się przy ul. Wrocławskiej 55 w Krakowie, gdzie zapewnimy profesjonalną kadrę doradczą i trenerską, opiekę nad dziećmi w trakcie uczestnictwa w zajęciach, dostosowanie trybu i zakresu zajęć do potrzeb mam.
Wszystkie zajęcia w ramach projektu są bezpłatne, ponieważ są finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Ścieżka uczestnictwa w projekcie zostanie w pełni dostosowana do preferencji uczestniczek, ponieważ głównym celem jest trwała
aktywizacja zawodowa. Wszystkie zajęcia w ramach projektu są bezpłatne i będą się odbywać w Krakowie.

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona, przyjmujemy wstępne zapisy drogą telefoniczną i mailową. Z zajęciami startujemy w kwietniu.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY TYLKO DO 12 KWIETNIA 2016 ROKU

WIĘCEJ INFORMACJI:

- u koordynatora projektu Radosława Jaźwiec, telefon 696 455 957, e-mail - wkierunkuaktywnosci@fsp.edu.pl

- na stronie internetowej projektu www.wkierunkuaktywnosci.fsp.edu.pl
- w klubie dziecięcym FAMIGA - www.famiga.plLinki:
------
[1] http://www.wkierunkuaktywnosci.fsp.edu.pl
[2] http://www.famiga.pl

ZAProszenie do udziału w projekcie.

Baner

[wstecz]