1050-lecie Chrztu Polski.

JUBILEUSZ 1050 - LECIA CHRZTU POLSKI NA TERENIE GMINY ŻEGOCINA

  Jest wiele ważnych dat w historii Polski, ale jedną z najważniejszych jest rok 966. Wtedy to Mieszko, książę słowiańskiego plemienia Polan,  w Wigilię Paschalną, czyli 14 kwietnia stanął w Gnieźnie przed chrzcielnicą i przyjął chrzest w obrządku łacińskim. Odbyło się to za pośrednictwem Czechów. Przyjęcie chrztu pozwoliło władcy na zjednoczenie wszystkich plemion polskich pod swoim berłem, które stało się symbolem władcy chrześcijańskiego - pomazańca bożego. Mieszko I poszedł w ślady króla Franków Chlodwiga, który w 496 roku rozpoczął chrystianizację zachodniej Europy. Polski książę włączył się w proces rozwoju chrześcijaństwa w Europie środkowej i wschodniej. Czechy odziedziczyły kulturę chrześcijańską po Państwie Wielkomorawskim, Bułgaria przyjęła chrzest w 864, Węgry w 974, Ruś Kijowska w 988 roku. W X wieku większość Europy znalazła się w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej. Chrześcijaństwo pozwoliło młodemu państwu polskiemu na wyjście z prahistorii. Duchowni zaczęli tworzyć sprawny aparat państwa, język łaciński umożliwił swobodne kontakty z zachodem, kultura zachodniej Europy wzbogaciła kulturę rodzimą. Z punktu widzenia politycznego, przyjęcie chrześcijaństwa stanowiło dla Mieszka I ochronę przed tymi, którzy chcieli dokonać podboju ziem słowiańskich pod hasłem szerzenia chrześcijaństwa. 
   W serwisie internetowym www.chrzest966.pl jest to centrum informacji o wydarzeniach związanych z Jubileuszem 1050-lecia Chrztu Polski oraz miejsce, w którym można poszerzyć swoją wiedzę na temat tego kluczowego dla historii Polski wydarzenia. Na stronie znajdują się zróżnicowane materiały o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, historycznym oraz liturgicznym, a także muzyka i prace plastyczne inspirowane polskim dziedzictwem chrześcijańskim. Zapraszamy do odwiedzania witryny, powstałej z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski i Narodowego Centrum Kultury.
   Centralne obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski odbędą się w Gnieźnie 14 kwietnia 2016 roku. Ale w programie obchodów tego jubileuszu jest wiele więcej przedsięwzięć religijnych i kulturalnych. Ta ważna rocznica znajdzie także swój wyraz na terenie Gminy Żegocina.
   Na tej stronie znajdziecie Państwo linki do relacji z tych wydarzeń.

LINKI

10.04.2016 - Spektakl teatralny w Łąkcie Górnej.

12.04.2016 - Gminny Konkurs Historyczny.

10.04.2016 - Spektakl teatralny w Łąkcie Górnej.

12.04.2016 - Gminny Konkurs Historyczny.

14.04.2016 - Strażackie Ogniska Ducha Świętego.

13.04.2016 - Konkurs plastyczny "Święci i błogosławieni".

14.04.2016 - Strażackie Ogniska Ducha Świętego.

13.04.2016 - Konkurs plastyczny "Święci i błogosławieni".

15.04.2016 - Inscenizacja w PSP w Żegocinie.

15.04.2016 - Konkurs plastyczny w PSP w Żegocinie.

15.04.2016 - Inscenizacja w PSP w Żegocinie.

15.04.2016 - Konkurs plastyczny w PSP w Żegocinie.

01.05.2016 - Inscenizacja w żegocińskim kościele parafialnym.

01.05.2016 - Inscenizacja w żegocińskim kościele parafialnym.

[wstecz]