PSP w Żegocinie - nauka udzielania pierwszej pomocy.

PSP W ŻEGOCINIE - NAUKA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

  Pierwsza pomoc przedmedyczna to proste, natychmiastowe czynności wykonywane przez osoby nieposiadające kwalifikacji medycznych, do czasu przybycia karetki pogotowia i za pomocą aktualnie dostępnych środków. Aby skutecznie pomóc poszkodowanemu, należy działać szybko i sprawnie, zgodnie z ustalonymi odpowiednio do zdarzenia wypadkowego sposobami postępowania. Posługując się algorytmem, zyskuje się pewność, że żadna konieczna czynność nie została pominięta.
   W Publicznej Szkole Podstawowej im. Świętej Kingi w Żegocinie od lat wiosną w tygodniu bezpieczeństwa w każdej klasie od I do VI i wśród pracowników przeprowadza się szkolenie i ćwiczenia z zakresu ratowania życia.
   W tym toku szkolnym ćwiczenia te odbywały się zarówno pod kierunkiem
mł. ogn. Marcina Biłosa - Powiatowego Koordynatora Ratownictwa Medycznego w Bochni - ratownika medycznego z Państowej Straży Pożarnej w Bochni, jak i nauczycielki - Pani Barbarty Czech, która posiada uprawnienia z tego zakresu. Pani dyrektor Anna Rogala uważa to za bardzo ważne wydarzenie w szkole. Poinformowała, że w tym roku szkolnym przypominano procedury i algorytmy postępowania z zakresu udzielania pierwszej pomocy uczniom i innym osobom poszkodowanym: w chorobach przewlekłych u dzieci, w podstawowych czynnościach resuscytacyjnych u dzieci i dorosłych, z osobą nieprzytomną, w omdleniu, w urazach kręgosłupa, w przypadku zadławienia, podczas wystąpienia napadu padaczki (drgawki), w oparzeniach, w przypadku porażenia prądem elektrycznym, w hipotermii, w użądleniach i ukąszeniach, w udarze cieplnym, w złamaniach, zwichnięciach i skręceniach, w przypadku ran i krwotoków, w przypadku tonięcia, w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu, w przypadku podejrzenia używania narkotyków przez ucznia, wobec ofiary przemocy w szkole. Ta nauka nie jeden raz przyda się w życiu.

PSP w Żegocinie - nauka udzielania pierwszej pomocy. PSP w Żegocinie - nauka udzielania pierwszej pomocy.
PSP w Żegocinie - nauka udzielania pierwszej pomocy. PSP w Żegocinie - nauka udzielania pierwszej pomocy.
PSP w Żegocinie - nauka udzielania pierwszej pomocy.  PSP w Żegocinie - nauka udzielania pierwszej pomocy.

PSP w Żegocinie - nauka udzielania pierwszej pomocy.

[wstecz]