Małopolski Konkurs Kulinarny Osób Niepełnosprawnych

I. FESTIWAL PIEROGA - ŻEGOCINA - 21.04.2016

 Konkurs Kulinarny Osób Niepełnosprawnych "Festiwal Pieroga" to nowy pomysł Środowiskowego Domu Pomocy w Żegocinie, mający na celu: doskonalenie umiejętności kulinarnych, rozbudzenie inicjatywy i pomysłowości wśród osób niepełnosprawnych; zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji; kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycji kulinarnej; iIntegrację i aktywizację osób niepełnosprawnych oraz wyłonienie wśród grup zgłoszonych do konkursu najsmaczniejszych pierogów.
   Imprezę, do której zgłosiło się 10 zespołów (drużyny Środowiskowych Domów Samopomocy z Muchówki, Rdzawy, Brzeska, Limanowej, Lisiej Góry, Sułkowic, Tomaszkowic, Ujanowic, Zagórzan i Żegociny), zorganizowano 21 kwietnia 2016 roku w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie.
   Przybyłe drużyny i ich opiekunów i zaproszonych gości powitała Pani Ewa Tajs - Kierownik ŚDS w Żegocinie. Słowa powitania i życzenia udanych pierogów złożyli także: Pan Jerzy Błoniarz - Wójt Gminy Żegocina oraz Pani Lucyna Nowak - Przewodnicząca Rady Gminy Żegocina. Przedstawiono także komisję konkursową, w której pracowali: Panie: Rozalia Bilska - szefowa KGW w Żegocinie, Agnieszka Gomułka z Firmy "Magi" z Trzciany oraz przewodniczący - Pan Andrzej Palacz - kucharz z Restauracji "Hexe" w Żegocinie.
   Po przypomnieniu zasad rozgrywania konkursu, przystąpiono do losowania stanowisk pracy. Następnie każda grupa pobrała produkty niezbędne do wykonania pierogów i na sygnał przewodniczącego jury przystąpiono do pracy. Na przygotowanie pierogów każda z drużyn miała 60 minut czasu i wszyscy się w tym limicie zmieścili.
   Jury uważnie obserwowało pracę zespołów, gdyż jak stanowił regulamin, pod ocenę podlegały nie tylko same pierogi, ich walory estetyczne, smakowe, konsystencja, zapach, ale także: oryginalność i pomysłowość, samodzielność wykonania, współpracę w grupie, estetyczne i higieniczne przygotowanie potrawy oraz sposób podania.
   Pomiędzy stanowiskami przechadzał się także konferansjer tej imprezy - Pan Tomasz Cudejko, który nie tylko komentował wydarzenia, ale także przeprowadzał wywiady, m. in. z pomysłodawczynią tej imprezy Panią Jolantą Mazurkiewicz,
   W czasie, gdy zespoły, pilnie obserwowane przez członków jury, przygotowywały pierogi ruskie, zaproszeni goście mogli odwiedzać stoiska firm promujących swoje produkty, które oczywiście można było degustować. Można więc było napić się soków ze "Słonecznej Tłoczni", posilić się chrupkami z firmy "Jura", wypróbować produktów pszczelich z Gospodarstwa Pasiecznego Państwa Noszkiewiczów z Żegociny, poczęstować się krokietami, barszczykiem, sałatkami i ciastami serwowanymi przez panie z KGW w Żegocinie.
   Gdy minął czas, ugotowane w kuchni CKSiT w Żegocinie pierogi zostały podane komisji konkursowej w celu degustacji, na podstawie której poszczególne zespoły zyskiwały następne punkty do klasyfikacji końcowej. Podczas gdy komisja sumowała punkty i wypisywano dyplomy, uczestnicy rywalizacji i goście przystąpili do spożywania przygotowanych podczas konkursu pierogów ruskich. Było ich dużo, gdyż każdy z zespołów musiał wykorzystać do ich przygotowania m. in. 1 kg mąki.
   Nadeszła wreszcie chwila ogłoszenia wyników i wręczenia dyplomów, upominków (dla każdej drużyny) oraz nagród dla najlepszych drużyn. Wyniki odczytała Pani Ewa Tajs, a nagrody wręczali członkowie komisji konkursowej i Wójt Jerzy Błoniarz. I choć nie wyniki były najważniejsze w tej rywalizacji, wypada odnotować, że pierwsze miejsce zajęła drużyna ŚDS Żegocina, przed ŚDS Ujanowice i ŚDS Sułkowice. Wyróżnienia otrzymali: ŚDS Rdzawa i ŚDS Lisia Góra.
   Końcowe podziękowania dla sponsorów, komisji konkursowej, wolontariuszy z LO w Żegocinie, instytucji współdziałających i wszystkich, którzy przygotowali konkurs, zakończyły tę bardzo udaną imprezę, która w całej rozciągłości osiągnęła zamierzone cele. Jest szansa na jej kontynuowanie w latach następnych.
   Organizatorzy Festiwalu Pierogów dziękują sponsorom:

1. Pan Jerzy Błoniarz - Wójt Gminy Żegocina,
2. Pan Tomasz Gromala - Wójt Gminy Lipnica Murowana,
3. Pan Marcin Sułkowski - Usługi Transportowo-Handlowe,
4. Pan Marek Świeży- Hurtownia Chomik Gdów,
5. Państwo Agnieszka i Jerzy Mucha z Kamionnej, Stacja AUTO-GAZ Trak-Pal,
6. Państwo Joanna i Janusz Noszkiewicz, Gospodarstwo Pasieczne z Żegociny,
7. Pan Karol Stępek i Grzegorz Smoła - Apteka Zdrowe Ceny Żegocina,
8. Pan Stanisław Krzyżak - Soki Słoneczna Tłocznia,
9. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie,
10. Koło Gospodyń Wiejskich z Żegociny,
11. Pani Barbara Rosiek z Łąkty Górnej,
12. Pan Jan Tyndel, Firma "Jasio", Łąkta Górna,
13. Firma JURA Rajbrot,

Małopolski Konkurs Kulinarny Osób Niepełnosprawnych "Festiwal Pieroga" - Żegocina - 21.04.2016.

Patronat.

FOTOREPORTAŻ >>>

RELACJA WIDEO >>>
[wstecz]