II. Międzygimnazjalnu Przeglad Gimnazjalnych Grup Teatralnych - 19.05.2016 r.

 II MIĘDZYGMINNY PRZEGLĄD GIMNAZJALNYCH GRUP TEATRALNYCH - ŁĄKTA GÓRNA - 19.05.2016

     Międzygminny Przegląd Gimnazjalnych Grup Teatralnych - to impreza realizowana od dwóch lat w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej. Jej pomysłodawcą jest polonista łąkieckiej szkoły - dr Jan Paruch. Pierwszą edycję tego Przeglądu poświęconą twórczości komediowej Aleksandra Fredry zorganizowano 20 maja 2015 roku.
   Prawie dokładnie rok później, tj. 19 maja 2016 roku, w tym samym miejscu, czyli na scenie szkolnej sali gimnastycznej, odbył się II Międzygminny Przegląd Gimnazjalnych Grup Teatralnych.
    Przybyłą młodzież z sześciu gimnazjów, jej opiekunów oraz gości powitała Dyrektor Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej - Pani Halina Pączek. Przedstawiła także dwuosobową komisję konkursową, w której pracowało dwóch zawodowych aktorów teatrów krakowskich: Wojciech Habela i Jacek Lecznar. Krótko przemówił także Wójt Gminy Żegocina - Pan Jerzy Błoniarz, który wyraził zadowolenie z zorganizowania już po raz drugi teatralnego przeglądu. 
    W rozesłanych do szkół zaproszeniach do udziału w Przeglądzie organizatorzy określili tegoroczną tematykę spektakli: "Ku wolności czy zniewoleniu. Współczesnego nastolatka zapasy z życiem". Wskazano także kryteria oceny występów: gra aktorska, operowanie głosem, ekspresja wyrazu (gest, mimika), reżyseria (sposób ujęcia tematu), scenografia, dodatkowe efekty wzmacniające (muzyczne, dźwiękowe, wizualne).
    Po krótkim wstępie głównego organizatora Przeglądu Pana Jana Parucha, który przybliżył harmonogram przesłuchań i podał szczegóły techniczne, rozpoczęły się przesłuchania.
    Jako pierwsza, na profesjonalnie oświetlonej i nagłośnionej scenie zaprezentowała się grupa gimnazjalna gospodarzy, przygotowana do występu przez Pana Jana Parucha. Zaprezentowała widowisko "W sieci kłamstw". Dalszą kolejność ustaliło losowanie. Po przerwie, niezbędnej dla zmiany dekoracji i rekwizytów, na scenie pojawili się gimnazjalni aktorzy z Bochni.  Ich nauczycielka języka polskiego - Pani Agnieszka Kaźmirek, która wraz ze swoimi podopiecznymi zdobyła pierwsze miejsce w roku poprzednim, tym razem przygotowała z uczniami - członkami szkolnego kółka teatralnego "Bez sceny" widowisko teatralne pt. "Wylogowana z sieci". Jak się okazało było to najdłuższe przedstawienie.
   Po przerwie zaprezentowali się debiutujący na łąkieckiej scenie młodzi aktorzy z Gimnazjum w Kamionnej, których przygotowała do występu Pani Jolanta Jaworska. Ich spektakl nosił tytuł "Jaki jestem ? Jaki będę?". Znów zmiana dekoracji i na scenie kolejna grupa, tym razem z Gimnazjum w Rajbrocie. Panie: Beata Fortuna i Dorota Golonek-Suder wraz z młodzieżą przygotowali i zaprezentowali widowisko "Nastolatka zapasy z życiem", którego akcja dzieje się w środowisku japońskiej młodzieży.
   Po kolejnej, dwudziestominutowej przerwie zaprezentowały się ostatnie dwa zespoły teatralne. Młodzi aktorzy z Gimnazjum w Lipnicy Murowanej przedstawili spektakl pt. "Ratunku, moja Róża umiera", autorstwa opiekunki grupy - Pani Edyty Bazarnik, oparty na motywach "Małego księcia". Ostatnim zespołem biorącym udział w konkursowym Przeglądzie była grupa teatralna z Gimnazjum w Żegocinie, przygotowana przez Panie: Stanisławę Ziółkowską i Karolinę Oliwę-Jurczyk. Przedstawiła widowisko pt. "Zbuntowani".
   Po zakończeniu tego spektaklu jury udało się na naradę, aby ustalić werdykt. Widzowie mogli teraz podziwiać zawieszone na drabinkach gimnastycznych piękne plakaty do prezentowanych sztuk, namalowane przez absolwentkę łąkieckiego gimnazjum Izabelę Dudek.
   Po kwadransie przerwy wszyscy ponownie zajęli miejsca i nastąpiło ogłoszenie werdyktu oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród dla najlepszych trzech zespołów. Komisja konkursowa I miejsce przyznała grupie "Bez sceny" z Gimnazjum nr 1 w Bochni, która wystąpiła w składzie: Wiktoria Kowalczyk, Kamil Malinowska, Emilia Data, Karolina Cieśla, Adam Pajor, Piotr Maciejowski, Jakub Owczarek, Paulina Majewska, Izabela Wszołek, Karolina Szuba. Jury zdecydowało przyznać dwie równorzędne nagrody, co nieco zaskoczyło organizatorów, gdyż przygotowali tylko po jednej statuetce dla trzech pierwszych grup. Otrzymały je grupy teatralne z Lipnicy Murowanej i Żegociny. Statuetkę za zajęcie 3. miejsca odebrała Pani Jolanta Jaworska dla grupy teatralnej z Gimnazjum w Kamionnej. Dwa równorzędne wyróżnienia przyznano grupom z gimnazjum z Rajbrotu i Łąkty Górnej.
   - Poziom dzisiejszego przeglądu był nie tylko wyrównany, ale również bardzo wysoki i za to chcemy Wam bardzo serdecznie podziękować. Tak, jak nam dyktuje sumienie, oceniliśmy Waszą wspaniałą pracę. Wszyscy jesteście wygrani, bo podjęliście się trudnych tematów - powiedział Przewodniczący Komisji Konkursowej, a następnie wspólnie z kolegą dokonali podsumowania każdego występu. Obaj jurorzy zwracali uwagę zarówno na dobre momenty, jak i określali, gdzie były niedociągnięcia, nad którymi warto się zastanowić.
   Podziękowania dla sponsorów, opiekunów grup, członków komisji wręczone przez Panią Dyrektor Halinę Pączek były ostatnim elementem tego artystycznego przedpołudnia. Pomysłodawca i główny organizator tej teatralnej imprezy - Jan Paruch, wyraził nadzieję, na kontynuację Przeglądu w latach następnych. Jego niewątpliwe walory kształcące i wychowawcze oraz słowa pochwał i podziękowań ze strony obserwatorów - gości, a także opiekunów zespołów i samych młodych aktorów, na pewno przyczynią się do tego, aby podjąć wysiłki o kontynuację imprezy.

Otwarcie II Przeglądu Grup Teatralnych.

Otwarcie II Przeglądu Grup Teatralnych.

Otwarcie II Przeglądu Grup Teatralnych.

Otwarcie II Przeglądu Grup Teatralnych.

Otwarcie II Przeglądu Grup Teatralnych.

Grupa teatralna Gimnazjum z Łąkty Górnej.

Grupa teatralna Gimnazjum z Łąkty Górnej.

Grupa teatralna Gimnazjum z Łąkty Górnej.

Grupa teatralna Gimnazjum z Łąkty Górnej.

Grupa teatralna Gimnazjum z Łąkty Górnej.

Grupa teatralna "Bez sceny" z Gimnazjum nr 1 w Bochni.

Grupa teatralna "Bez sceny" z Gimnazjum nr 1 w Bochni.

Grupa teatralna "Bez sceny" z Gimnazjum nr 1 w Bochni.

Grupa teatralna "Bez sceny" z Gimnazjum nr 1 w Bochni.

Grupa teatralna "Bez sceny" z Gimnazjum nr 1 w Bochni.

Grupa teatralna Gimnazjum z Kamionnej

Grupa teatralna Gimnazjum z Kamionnej

Grupa teatralna Gimnazjum z Kamionnej

Grupa teatralna Gimnazjum z Kamionnej

Grupa teatralna Gimnazjum z Kamionnej

Grupa teatralna Gimnazjum z Rajbrotu.

Grupa teatralna Gimnazjum z Rajbrotu.

Grupa teatralna Gimnazjum z Rajbrotu.

Grupa teatralna Gimnazjum z Rajbrotu.

Grupa teatralna Gimnazjum z Rajbrotu.

Grupa teatralna Gimnazjum z Lipnicy Murowanej.

Grupa teatralna Gimnazjum z Lipnicy Murowanej.

Grupa teatralna Gimnazjum z Lipnicy Murowanej.

Grupa teatralna Gimnazjum z Lipnicy Murowanej.

Grupa teatralna Gimnazjum z Lipnicy Murowanej.

Grupa teatralna  z Gimnazjum w Żegocinie.

Grupa teatralna  z Gimnazjum w Żegocinie.

Grupa teatralna  z Gimnazjum w Żegocinie.

Grupa teatralna  z Gimnazjum w Żegocinie.

Grupa teatralna  z Gimnazjum w Żegocinie.

Ceremonia zakończenia II Przeglądu.  Ceremonia zakończenia II Przeglądu.
Ceremonia zakończenia II Przeglądu. Ceremonia zakończenia II Przeglądu.

Ceremonia zakończenia II Przeglądu.

 

[wstecz]