Gminne obchody Dnia Strażaka - Żegocina 2016.

GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA - 03.05.2016

   Strażacy od wielu już lat cieszą się największym zaufaniem społecznym, nieustannie służąc Bogu na chwałę - ludziom na pożytek. Zarówno "zawodowcy" z Państwowej Straży Pożarnej, jak i członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych mają swoje branżowe święto, a przypada ono 4. maja, w dniu wspomnienia ich Patrona - Świętego Floriana.
   Na terenie Gminy Żegocina ochotnicze straże pożarne działają w każdym sołectwie. Zrzeszają 182 osoby, w tym 2 kobiety. W jednostkach OSP Bytomsko, Łąkta Górna, Rozdziele i Żegocina funkcjonują także Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, zrzeszające prawie 40 członków.
   W tym roku gminne obchody Dnia Strażaka zorganizowane zostały w dniu 3 maja i w znacznej części połączone były z 225. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja i świętem Matki Bożej - Królowej Polski. Strażackie uroczystości rozpoczęły się przed południem udziałem strażaków w mszy świętej odprawionej przez Powiatowego Kapelana Strażaków - ks. Stanisława Szczygła w łąkieckim kościele parafialnym i były kontynuowane po południu w Żegocinie.

Uroczystość w Parafii Łąkta - 03.05.2016 r. Uroczystość w Parafii Łąkta - 03.05.2016 r.
Uroczystość w Parafii Łąkta - 03.05.2016 r. Uroczystość w Parafii Łąkta - 03.05.2016 r.

Uroczystość w Parafii Łąkta - 03.05.2016 r.

   Strażackie uroczystości w Żegocinie rozpoczęły się tuż przed godziną 16, gdy na placu przed remizą dowódca uroczystości - Komendant Gminny Janusz Stańdo wykonał zbiórkę pocztów sztandarowych i pododdziałów strażackich, które następnie - prowadzone przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą CKSiT w Żegocinie, przemaszerowały do kościoła. Tutaj czekali już parafianie oraz dwie drużyny dzieci ubrane w strażackie mundurki - to uczniowie klasy pierwszej, którzy uczestniczyli w projekcie "Jestem mały - wiem więcej".
   Mszę świętą w intencji Ojczyzny i strażaków odprawił ks. proboszcz Leszek Dudziak. W asyście wystąpiło dwóch strażaków, czytających teksty modlitw: Ignacy Rożnowski z OSP w Bytomsku i Zdzisław Waligóra z OSP w Żegocinie. Po zakończeniu nabożeństwa, uświetnionego przez Orkiestrę, kolumna pocztów i strażaków przemaszerowała na Plac Św. Floriana, na którym rozpoczęła się druga część strażackiego święta.

Gminne obchody Dnia Strażaka - Żegocina 2016. Gminne obchody Dnia Strażaka - Żegocina 2016.
Gminne obchody Dnia Strażaka - Żegocina 2016. Gminne obchody Dnia Strażaka - Żegocina 2016.
Gminne obchody Dnia Strażaka - Żegocina 2016. Gminne obchody Dnia Strażaka - Żegocina 2016.

Msza święta w intencji Ojczyzny i strażaków - Żegocina - 03.05.2016 r.

  Rozpoczęło ją złożenie kwiatów przy pomniku Patrona przez delegację strażaków, złożoną z naczelników jednostek. Następnie rozpoczęła się uroczystość ślubowania, pasowania kandydatów do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i odznaczenia medalami tych członków, którzy maja już dłuższy staż w drużynach młodzieżowych. Ślubowanie, którego rotę odczytał prowadzący uroczystość Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie - Tadeusz Stary - złożyło 13 kandydatów z OSP w Bytomsku, Łąkcie Górnej i Żegocinie. Po ślubowaniu zostali oni pasowani przez Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Żegocinie - Jerzego Błoniarza na pełnoprawnych członków drużyn młodzieżowych. Na Placu Św. Floriana miała miejsce również ceremonia wręczenia członkom MDP o stażu dłuższym jak 1 rok złotych, srebrnych i brązowych Odznak MDP. W ceremonii przekazywania odznak uczestniczyki: st. bryg. Krzysztof Kokoszka oraz Komendant Gminny Janusz Stańdo.

Gminne obchody Dnia Strażaka - 03.05.2016 r.

Gminne obchody Dnia Strażaka - 03.05.2016 r.

Gminne obchody Dnia Strażaka - 03.05.2016 r.

Gminne obchody Dnia Strażaka - 03.05.2016 r.

Gminne obchody Dnia Strażaka - 03.05.2016 r.

Gminne obchody Dnia Strażaka - 03.05.2016 r.

Gminne obchody Dnia Strażaka - 03.05.2016 r.

Gminne obchody Dnia Strażaka - 03.05.2016 r.

    Po zakończeniu uroczystości na Palcu Świętego Floriana jej uczestnicy wraz z pocztami i strażackim pododdziałem przemaszerowali przed remizę i tam kontynuowano obchody Dnia Strażaka. Dowódca uroczystości Janusz Stańdo złożył meldunek Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni Krzysztofowi Kokoszce (jednocześnie Komendantowi PSP w Bochni). Po odegraniu hymnu państwowego przybyłych gości, strażaków i mieszkańców wsi przywitał Prezes Zarządu OSP w Żegocinie Zdzisław Waligóra. Następnie poprosił kapłanów o dokonanie pobłogosławienia samochodu i figurki Św. Floriana zamocowanej już na frontonie budynku. Po odmówieniu modlitwy i pobłogosławieniu obaj kapłani tj. Ks. proboszcz Leszek Dudziak i powiatowy kapelan strażaków (jednocześnie kapelan strażaków Gminy Żegocina) pokropili samochód i figurkę woda święconą
   Kolejnym elementem tego fragmentu uroczystości było przekazanie samochodu marki Volvo FL 614 GBA, pozyskanego bezpłatnie (na podstawie decyzji Komendanta Głównego PSP z dnia 31 sierpnia 2015 roku) we wrześniu 2015 roku ze Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy. Dokumenty i kluczyki do pojazdu na ręce Naczelnika OSP w Żegocinie Jana Mroza przekazał Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz. Z kolei Naczelnik przekazał kluczyki i dokumenty kierowcy - Zdzisławowi Waligórze, po czym obaj wsiedli do udekorowanego samochodu. Dokonano sprawdzenia pojazdu poprzez uruchomienie silnika oraz sygnałów dźwiękowych i świetlnych.
   Następnie okolicznościowe przemówienia związane głównie ze świętem patronalnym i podziękowaniami za strażacka służbę wygłosili goście: Komendant PSP w Bochni - st. bryg. Krzysztof Kokoszka, Komendant Powiatowy Policji w Bochni - mł. insp. Marek Dymura oraz Wójt Jerzy Błoniarz. Prezes Zarządu OSP Żegocina odczytał okolicznościowy adres nadesłany przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie mł. bryg. Stanisława Nowaka.
  Po meldunku dowódcy uroczystości o jej zakończeniu rozwiązano szyki oraz zaproszono gości na poczęstunek i wysłuchanie krótkiego koncertu Orkiestry Dętej CKSiT w Żegocinie. Gminne obchody Dnia Strażaka 206 dobiegły końca. Tematów związanych z działalnością straży w Gminie Żegocina nie braknie, albowiem 21 maja br. odbędzie się V. Gminny Zjazd ZOSP RP w Żegocinie, który będzie okazją do dokonania podsumowań kończącej się właśnie 5. letniej kadencji władz gminnych Związku.

Gminne obchody Dnia Strażaka - 03.05.2016 r. Gminne obchody Dnia Strażaka - 03.05.2016 r.
Gminne obchody Dnia Strażaka - 03.05.2016 r. Gminne obchody Dnia Strażaka - 03.05.2016 r.
Gminne obchody Dnia Strażaka - 03.05.2016 r. Gminne obchody Dnia Strażaka - 03.05.2016 r.
Gminne obchody Dnia Strażaka - 03.05.2016 r. Gminne obchody Dnia Strażaka - 03.05.2016 r.
Gminne obchody Dnia Strażaka - 03.05.2016 r. Gminne obchody Dnia Strażaka - 03.05.2016 r.
Gminne obchody Dnia Strażaka - 03.05.2016 r. Gminne obchody Dnia Strażaka - 03.05.2016 r.
Gminne obchody Dnia Strażaka - 03.05.2016 r. Gminne obchody Dnia Strażaka - 03.05.2016 r.
Gminne obchody Dnia Strażaka - 03.05.2016 r. Gminne obchody Dnia Strażaka - 03.05.2016 r.
Gminne obchody Dnia Strażaka - 03.05.2016 r. Gminne obchody Dnia Strażaka - 03.05.2016 r.
Gminne obchody Dnia Strażaka - 03.05.2016 r. Gminne obchody Dnia Strażaka - 03.05.2016 r.
Gminne obchody Dnia Strażaka - 03.05.2016 r. Gminne obchody Dnia Strażaka - 03.05.2016 r.

Gminne obchody Dnia Strażaka - 03.05.2016 r.

[wstecz]