Figura przydrożna w Łąkcie Górnej z 1909 roku.

PRZYZNANO ŚRODKI NA REMONT KOLEJNEJ PRZYDROŻNEJ FIGURY - 12.05.2016

     Na podstawie uchwały Nr XXII/322/16 z dnia 25.04.2016 roku Sejmik Województwa dokonał rozstrzygnięcia konkursu „Kapliczka 2016”. Spośród 157 złożonych wniosków dofinansowanie otrzymało tylko 50 . Z radością informujemy, że znalazła się wśród nich przydrożna figura z 1909 roku, znajdująca się w przysiółku Podkosówka w Łąkcie Górnej.
   W dniu 12.05.2016 roku odbyło się uroczyste spotkanie z Panem Leszkiem Zegzdą - Członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego, podczas którego Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz otrzymał promesę na 7 tysięcy złotych na "Remont i konserwację przydrożnej kapliczki z 1909 roku w miejscowości Łąkta Górna, gmina Żegocina", podpisaną przez Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupę.
   Wzniesiona 1909 z fundacji Szymona i Julii Grabskich, kamienna figura, z płaskorzeźbionym wizerunkiem Chrystusa, na wysokim, czworo bocznym, trój-kondygnacjowym, ogzymsowanym postumencie z wnęką w której figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem i płaskorzeźbami: Chrystus upadając pod krzyżem, śś. Stanisław Bp, Julia, Józef z Dzieciątkiem, Jan Nepomucen, Szymon, Karolina, Mikołaj; kiedyś osłonięta ozdobnym, blaszanym zadaszeniem, które uległo zniszczeniu, w szybkim tempie ulegała zniszczeniu. Z przodu, w dolnej części w 2008 roku inskrypcja: „Figura ufundowana za przyczyną Szymona Grabskiego i żony Julii na cześć i chwałę N. P. M. 1909” była jeszcze czytelna.
   Tak więc figura z wojewódzkiej dotacji i środków własnych samorządu gminy zostanie odrestaurowana i odzyska dawny blask. Przypomnijmy - będzie to trzecia już w Łąkcie Górnej odrestaurowana ze wsparciem środków zewnętrznych figura. W kolejce na remont czekają na terenie gminy Żegocina kolejne kapliczki i figury, będące dowodem wiary i kultu naszych przodków.

Promesa na odbudowę kapliczki w Łąkcie Górnej.

Figura przydrożna w Łąkcie Górnej z 1909 roku.

Figura przydrożna w Łąkcie Górnej z 1909 roku.

Figura przydrożna w Łąkcie Górnej z 1909 roku.

Figura przydrożna w Łąkcie Górnej z 1909 roku. Fotografie z 2008 roku.

[wstecz]