Lekcja o szkodliwości azbestu - P:SP w Żegocinie - 11.05.2016 r.

LEKCJA O SZKODLIWOŚCI AZBESTU - PSP W ŻEGOCINIE - 11.05.2016

    W ramach Projektu Unijnego "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego", w Publicznej Szkole Podstawowej im. Świętej Kingi w Żegocinie, odbyła się w auli szkolnej lekcja pt. "Wolni od azbestu". Jej celem było uwrażliwienie i zwrócenie uwagi uczniów na niebezpieczeństwa płynące z kontaktu z azbestem. Nadrzędną ideą było pokazanie, w jaki sposób bezpiecznie demontować i składować azbest. W realizacji zamierzonego celu pomocne były tematyczne zabawy ruchowe, wchodzenie dzieci w rolę profesjonalnych demonterów azbestu oraz krótka pogadanka i szereg pytań naprowadzających. Prowadzących - Panią Katarzynę i Pana Łukasza powitała pani dyrektor Anna Rogala.
    Wydawało by się temat dla uczniów klasy pierwszej, drugiej i trzeciej szkoły podstawowej bardzo trudny. Tak, ale można to zrobić tak przystępnie i takimi metodami, że nawet tak młodzi słuchacze zrozumieją problem. Tak też było na spotkaniu o szkodliwości azbestu, które odbyło się w żegocińskiej podstawówce w dniu 11.05. 2016 r.  Była to nauka przez zabawę.
    Takie zajęcia w żegocińskiej szkole przeprowadzili instruktorzy  firmy "FAMIGA". Małopolska Agencja Energii i Środowiska jako organizator szkolenia zapewniła każdemu uczestnikowi zajęć drobny upominek. Szkoły, w których odbyły się takie, jak w Żegocinie zajęcia, należą do Klubu Azbestodonta. Zajęcia zorganizował Urząd Gminy w Żegocinie.

Lekcja o szkodliwości azbestu - P:SP w Żegocinie - 11.05.2016 r. Lekcja o szkodliwości azbestu - P:SP w Żegocinie - 11.05.2016 r.
Lekcja o szkodliwości azbestu - P:SP w Żegocinie - 11.05.2016 r. Lekcja o szkodliwości azbestu - P:SP w Żegocinie - 11.05.2016 r.
Lekcja o szkodliwości azbestu - P:SP w Żegocinie - 11.05.2016 r. Lekcja o szkodliwości azbestu - P:SP w Żegocinie - 11.05.2016 r.
Lekcja o szkodliwości azbestu - P:SP w Żegocinie - 11.05.2016 r. Lekcja o szkodliwości azbestu - P:SP w Żegocinie - 11.05.2016 r.
Lekcja o szkodliwości azbestu - P:SP w Żegocinie - 11.05.2016 r. Lekcja o szkodliwości azbestu - P:SP w Żegocinie - 11.05.2016 r.

Lekcja o szkodliwości azbestu - P:SP w Żegocinie - 11.05.2016 r.

Materiał nadesłany.

[wstecz]