Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 23.06.2016 r.

WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW ABSOLWENTOM KLASY STRAŻY GRANICZNEJ - 23.06.2016

   23 czerwca 2016 roku w auli Zespołu Szkół w Żegocinie miała miejsce uroczystość, jakich w polskich szkołach niewiele. Uczniowie tutejszego Liceum Ogólnokształcącego, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście uczestniczyli bowiem w uroczystym wręczeniu absolwentom Klasy Straży Granicznej specjalnych certyfikatów, zaświadczających o ukończeniu innowacji pedagogicznej, realizowanej w klasach pierwszych i drugich liceum przy ścisłej współpracy z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu.
    Trwająca już pięć lat innowacja pedagogiczna, oparta na porozumieniu KOSG, Wójta Gminy Żegocina i Dyrekcji Zespołu Szkół w Żegocinie niezmiennie otrzymuje wysoką ocenę każdej ze stron sygnujących dokument. Tak też było w tym roku, co potwierdzili obecni na uroczystości: Zastępca Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Marek Marcisz, Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz oraz pełniąca rolę gospodarza uroczystości Pani Dyrektor Danuta Pączek. O patriotycznych walorach tego przedsięwzięcia mówił natomiast ks. płk. Zbigniew Kępa - "ojciec chrzestny" innowacji, której programowe założenia opracował płk SG Andrzej Ziobrowski, będący jednocześnie wykładowcą na części zajęć, zajmujący się także organizacją dwóch obozów, jakie w czasie nauki odbywają na terenie placówek Straży Granicznej uczniowie tej klasy.
   Tegoroczni drugoklasiści - podopieczni wychowawczyni - Pani Teresy Stachoń -  kończący innowację pedagogiczną w Klasie Straży Granicznej, po otrzymaniu certyfikatów i upominków od ks. płk. Zbigniewa Kępy, usłyszeli od swojego nauczyciela i trenera płk. Andrzeja Ziobrowskiego dużo pochwał za ich naukę i postawę na zajęciach. Słowa gratulacji złożono także rodzicom tych uczniów. Dziękowano im także za zaufanie i skierowanie swoich dzieci do tej klasy, która wymaga od uczniów wielu poświęceń i dodatkowego wysiłku intelektualnego i fizycznego, ale też dostarcza im wielu przydatnych w dalszym życiu doświadczeń i umiejętności.
   Czasy zajęć w szkole i na obozach uczniowie przypomnieli w prezentacji fotograficzno - filmowej. Część uczniów pożegnała się z widzami wiązanką piosenek żołnierskich. Od koleżanek i kolegów ze swojej klasy (grupy matematycznej) otrzymali drobne upominki. Sami zaś wraz z podziękowaniami dla Pani dyrektor Danuty Pączek, Ks. płk. Zbigniewa Kępy, płk. SG Marka Marcisza, Wójta Jerzego Błoniarza, płk. Ziobrowskiego oraz nauczycieli towarzyszących im na obozach: Bogdana Bielaka i Marka Kaszuby przekazali im wiązanki kwiatów. Było trochę wzruszeń, bo oto zakończył się pewien ważny okres życia licealistów. Po wakacjach kontynuować będą naukę w klasie trzeciej, ale tych zajęć z techniki interwencji, patrolowania, obozów, będzie będzie trochę żal. Muszą się skoncentrować na przygotowaniach do matury. Życzymy im, aby poszło co najmniej tak dobrze jak na zajęciach w Klasie Straży Granicznej.

Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 23.06.2016 r. Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 23.06.2016 r.
Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 23.06.2016 r. Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 23.06.2016 r.
Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 23.06.2016 r. Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 23.06.2016 r.
Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 23.06.2016 r. Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 23.06.2016 r.
Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 23.06.2016 r. Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 23.06.2016 r.
Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 23.06.2016 r. Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 23.06.2016 r.
Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 23.06.2016 r. Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 23.06.2016 r.
Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 23.06.2016 r. Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 23.06.2016 r.
Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 23.06.2016 r. Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 23.06.2016 r.
Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 23.06.2016 r. Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 23.06.2016 r.
Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 23.06.2016 r. Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 23.06.2016 r.
Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 23.06.2016 r. Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 23.06.2016 r.
Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 23.06.2016 r. Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 23.06.2016 r.

Wręczenie certyfikatów absolwentom Klasy Straży Granicznej LO w Żegocinie - 23.06.2016 r.

[wstecz]