Praca dla młodych.

PŁATNE STAŻE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZATRUDNIENIA

   Jeśli nie skończyłeś 30. roku życia i jesteś osobą niepracującą tj. bierną zawodowo - masz szansę na znalezienie wymarzonego zajęcia.
    Instytut InBIT sp. z o.o. rozpoczyna IV nabór do projektu "Praca dla Młodych!", stanowiącego wsparcie dla osób młodych, pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Aby wziąć udział w projekcie "Praca dla Młodych" wystarczy spełnić cztery podstawowe warunki, tj.:
1. mieć od 18 do 29 lat;
2. być osobą niepracującą tj. bierną zawodowo;
3. nie uczącą się w trybie stacjonarnym,
4. mieszkać na terenie miasta Kraków, bądź powiatów - krakowskiego, olkuskiego, miechowskiego, bocheńskiego, chrzanowskiego, myślenickiego.
   Studenci studiów zaocznych są osobami, które mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem spełnienia powyższych kryteriów.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z:
1. Płatnych staży z możliwością późniejszego zatrudnienia. Każdy staż jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb uczestników.
2. Dodatkowym bonusem jest udział młodych ludzi w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do ich potrzeb i predyspozycji.
3. Wszyscy uczestnicy projektu mają też gwarancję wsparcia ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów, również tych branżowych.
4. Udział w programie gwarantuje zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i do miejsc stażowych.

   Projekt "Praca dla Młodych" jest realizowany przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych inBIT sp. z o.o. w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny !! Trwa rekrutacja do projektu - liczba miejsc ograniczona.

Dlaczego warto wybrać się na staż?
   Dla młodych osób szukających pracy i ze znikomym doświadczeniem zawodowym, skorzystanie z oferty stażu może być dobrą szansą na podjęcie zatrudnienia. Udział w projekcie ma zapewnić uczestnikowi zdobycie doświadczenia zawodowego w wybranej branży i wartościowego wpisu do CV. Jak wynika z prowadzonych statystyk, zdecydowana większość firm rekrutujących stażystów, oferuje im po zakończeniu stażu możliwość zatrudnienia na umowę o pracę.

Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.pracadlamlodych.info.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 626 01 50/ 12 626 00 95,
e-mail: pracadlamlodych@inbit.pl  oraz w Biurze Projektu: ul. Szlak 8a/5, 31-161 Kraków.

Materiał nadesłany

[wstecz]