Delegacja z Żegociny z wizytą w Dunajskiej Stredzie - 25.28.08.2016 r.

DELEGACJA Z ŻEGOCINY Z WIZYTĄ W DUNAJSKIEJ STREDZIE - 25-28.08.2016

   25 sierpnia 2016 roku siedmioosobowa grupa z Gminy Żegocina, na czele z Wójtem Jerzym Błoniarzem wyjechała na Słowację, odpowiadając w ten sposób na zaproszenie organizatorów pobytu słowackich Węgrów na tegorocznych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i ich pobytu w Zespole Szkół w Żegocinie.
   Do Dunajskiej Stredy zostali zaproszeni: Wójt Jerzy Błoniarz wraz z małżonką, Danuta Pączek - Dyrektor ZS w Żegocinie, Anna Rogala - Dyrektor PSP w Żegocinie, Jan Mróz i Żdzisław Waligóra - strażacy i Tadeusz Olszewski - autor serwisu www.zegocina.pl, który pełnił także rolę tłumacza w języku niemieckim.
   Wyjazd (na własny koszt) nastąpił 25 sierpnia 2016 roku. Po szczęśliwym dotarciu do Dunajskiej Stredy grupa została zakwaterowana w internacie jednej z miejscowych szkół. Organizacją pobytu polskiej grupy zajęli się: Hutař Mark - ksiądz oraz Olgyay Csaba (nauczyciel). Ze swojej roli wywiązali się znakomicie, zapewniając gościom z Żegociny szereg atrakcji, w tym zwiedzanie trzech miast: Dunajskiej Stredy, Komarno i Bratysława; rejs statkiem po Dunaju i zwiedzenie hydroelektorwni Gabčíkovo,
dwukrotny pobyt w kąpieliskach termalnych (Thermalpark Dunajská Streda i Thermal Corvinus Veľký Meder). Wykazali się przy tym olbrzymim zaangażowaniem, towarzysząc gościom niemal bez przerwy. Obaj Węgrzy byli w Żegocinie i była tu także uczestniczka ŚDM, która pomagała w oprowadzaniu Polaków po Bratysławie. Pomagał także inny uczestnik ŚDM, będący w Żegocinie, który pomagał Polakom w Thermal Corvinus Veľký Meder.
   Bardzo ciekawy przebieg miało także spotkanie w władzami Dunajskiej Stredy zorganizowane w dużej sali ratuszowej Urzędu Miejskiego. Gospodarzy reprezentowali m. in: dr Zoltán Horváth - zastępca burmistrza, Julia Bubniak - sekretarz, Karaffa Attila - przewodniczący Komisji Kultury i Stosunków Międzynarodowych, Soňa Szabadosová i Molnar Timea - szef gabinetu Public Relations.
   Podczas spotkania obie strony dokonały krótkiej prezentacji obu miejscowości, omówiono możliwości dalszej współpracy (Anna Rogala zaproponowała wymianę młodzieży szkół podstawowych), Mark Hutor i Csaba Olgyay opowiedzieli władzom miasta o pobycie młodzieży węgierskiej na ŚDM i w Żegocinie, koncentrując się na podkreśleniu gościnności i zapewnieniu opieki. W dyskusji było też sporo mowy o polsko - węgierskiej przyjaźni, a Pani Danuta Pączek opowiedziała o 10. letniej już wymianie młodzieży ze szkołą z Budapesztu. Zaprosiła także gospodarzy na uroczystości związane z tym jubileuszem, które są zaplanowane na październik br. Spotkanie zakończyło się wymianą upominków i pamiątkowym zdjęciem.
   Każda podróż kształci, a ta wyprawa do Dunajskiej Stredy i dwóch pozostałych miast była dla żegocińskiej delegacji bardzo kształcąca. Wszyscy uczestnicy wyjazdu podkreślają świetne przygotowanie ich pobytu, wielką gościnność i serdeczność słowackich Węgrów. Obaj opiekunowie żegocińskiej grupy zostali zaproszeni do Żegociny na obchody 10. lecia polsko - węgierskiej wymiany młodzieży pomiędzy Zespołem Szkół w Żegocinie, a budapeszteńskim Egyetemi Katolikus Gimnázium.
  W niedzielę, 28 sierpnia, w godzinach wieczornych, po 6 godzinach jazdy, żegocińska grupa bezpiecznie powróciła do siebie, przywożąc mnóstwo pozytywnych wrażeń i pełna wdzięczności dla tych, co ją zaprosili do pięknej Dunajskiej Stredy.

Delegacja z Żegociny z wizytą w Dunajskiej Stredzie - 25.28.08.2016 r.

Delegacja z Żegociny z wizytą w Dunajskiej Stredzie - 25.28.08.2016 r.

Delegacja z Żegociny z wizytą w Dunajskiej Stredzie - 25.28.08.2016 r.

Delegacja z Żegociny z wizytą w Dunajskiej Stredzie - 25.28.08.2016 r.

Delegacja z Żegociny z wizytą w Dunajskiej Stredzie - 25.28.08.2016 r.

Delegacja z Żegociny z wizytą w Dunajskiej Stredzie - 25.28.08.2016 r.

Delegacja z Żegociny z wizytą w Dunajskiej Stredzie - 25.28.08.2016 r.

Delegacja z Żegociny z wizytą w Dunajskiej Stredzie - 25.28.08.2016 r.

Delegacja z Żegociny z wizytą w Dunajskiej Stredzie - 25.28.08.2016 r.

Delegacja z Żegociny z wizytą w Dunajskiej Stredzie - 25.28.08.2016 r.

Delegacja z Żegociny z wizytą w Dunajskiej Stredzie - 25.28.08.2016 r.

Delegacja z Żegociny z wizytą w Dunajskiej Stredzie - 25.28.08.2016 r.

Delegacja z Żegociny z wizytą w Dunajskiej Stredzie - 25.28.08.2016 r.

Delegacja z Żegociny z wizytą w Dunajskiej Stredzie - 25.28.08.2016 r.

Delegacja z Żegociny z wizytą w Dunajskiej Stredzie - 25.28.08.2016 r.

Delegacja z Żegociny z wizytą w Dunajskiej Stredzie - 25.28.08.2016 r.

Delegacja z Żegociny z wizytą w Dunajskiej Stredzie - 25.28.08.2016 r.

Delegacja z Żegociny z wizytą w Dunajskiej Stredzie - 25.28.08.2016 r.

Delegacja z Żegociny z wizytą w Dunajskiej Stredzie - 25.28.08.2016 r.

Delegacja z Żegociny z wizytą w Dunajskiej Stredzie - 25.28.08.2016 r.

Delegacja z Żegociny z wizytą w Dunajskiej Stredzie - 25.28.08.2016 r.

[wstecz]