Dzień Azji Centralnej w Żegocinie - 06.08.2016

DZIEŃ AZJI CENTRALNEJ W ŻEGOCINIE - 06.08.2016 - ZAPROSZENIE

   W dniu 6 sierpnia 2016 r. w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki (CKSiT) w Żegocinie, w godzinach 10.00 - 17.00 odbędzie się "Dzień Azji Centralnej", organizowany przez Instytut Wschodnich Inicjatyw (IWI) z Krakowa.
   Wydarzenie ma przybliżyć mieszkańcom gminy Żegocina region Azji Centralnej - jego historię, kulturę, tradycje oraz wyzwania globalne, a także przygotować na bezpośredni kontakt z młodzieżą z Kazachstanu biorącą udział w projekcie "Polaka z Kazachem rozmowy - młodzi artyści", która przyjedzie do Żegociny w dniach 15-27.08.2016 r.   
   Wydarzenie jest organizowane przez wolontariuszy Grupy Inicjatywnej Azja Centralna "TTUKK" działającej przy IWI oraz współfinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu "RITA - Przemiany w regionie", realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Zapraszamy do zapoznania się z programem inicjatywy!

1. Zajęcia dla dzieci uczestniczących w półkolonii letniej organizowanej przez CKSiT:

10:00 - 11:30 Podstawowe informacje o regionie Azji Centralnej (Anna Borońska, Aleksandra Patla)
- pokaz i omówienie filmów "Globalna Azja Centralna"
- dzieci w wieku 7-9 lat: czytanie bajek kazachskich i pamirskich
- dzieci w wieku 10-13 lat: zajęcia edukacyjne

12:00 - 14:00 Gra interaktywna "Azja Centralna" z podziałem na zespoły
grupy w wyznaczonych punktach będą wykonywać zadania związane z regionem

2. Zajęcia otwarte dla młodzieży, dorosłych i seniorów z gminy Żegocina:

14:30 - 15:30 Różnorodność Azji Centralnej (Agnieszka Słomian)
- pokaz i omówienie filmów "Globalna Azja Centralna"
- geografia i klimat, geopolityka i konflikty polityczne, różnorodność etniczna i kulturowa

15:30 - 17:00 Podróżowanie po Azji Centralnej (Elżbieta Olzacka, Zuzanna Błajet)
- pokaz zdjęć i prelekcja na temat Tadżykistanu i Kirgistanu.

Dzień Azji Centralnej - zaproszenie.


Materiał nadesłany.

[wstecz]