Akademia w 77. rocznicę agresji ZSRR na Polskę - 17.09.2016 r.

W 77. ROCZNICĘ AGRESJI ZSRR NA POLSKĘ - 17.09.2016

   17 września 2016 roku minęła 77. rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Podstępnia napaść na Polskę w porozumieniu z hitlerowskimi Niemcami była ona konsekwencją wcześniejszego układu między nazistowskimi Niemcami a sowiecką Rosją noszącego nazwę Ribbentrop - Mołotow. Sowieci wkraczając z "braterską pomocą" na wschodnie tereny Rzeczpospolitej przypieczętowali tym samym czwarty rozbiór Polski.
   Oto nadesłane relacje ze szkół Gminy Żegocina.

PSP W ŻEGOCINIE

   Z okazji 77. rocznicy agresji ZSRR na Polskę klasy piąta i szósta Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Żegocinie pod opieką Pana Wiesława Wolaka przypomniały zebranym tamte wydarzenia. Poprzez wiersze, piękną dekorację, a przede wszystkim prezentację historyczną przybliżyli pozostałym uczniom fakty historyczne. To wszystko spowodowało, że uczniowie w ciszy i skupieniu uczestniczyli w akademii.
    - W siedemdziesiątą siódmą rocznicę sowieckiego najazdu na Polskę, którym Związek Sowiecki rozpoczął swój udział w drugiej wojnie światowej - mówiła Pani dyrektor Anna Rogala - przypominamy współodpowiedzialność ZSRR za wywołanie wojny, za układ z Niemcami hitlerowskimi o sojuszu i agresji wobec naszego kraju, za okupację i zbrodnie, które w jej trakcie popełniono. Przypominamy, że następstwem agresji z lat 1939 - 40 było zniszczenie państw bałtyckich anektowanych przez ZSSR, narzucenie po 1944 roku kolaboracyjnych rządów innym krajom Europy Środkowej oraz najazdy oraz groźby najazdów ("interwencji") w okresie powojennym. Dziś w 77. rocznicę tych wydarzeń składamy hołd wszystkim, którzy oddali życie w oporze wobec sowieckiej agresji i jako jej ofiary".
   Na zakończenie akademii w szkolnej auli Pani dyrektor poinformowała, że dzień 17 września to także Dzień Sybiraka, ustanowiony w 2013 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Każdego roku Sybiracy z całego świata spotykają się najpierw w Gdańsku pod pomnikiem Golgoty Wschodu na Cmentarzu Łostowickim, a następnie przemieszczają się do Szymbarku na Kaszubach. W spotkaniach bierze od początku udział każdorazowo ponad 5 tysięcy osób. Najważniejsze w tym dniu jest przypominanie prawdziwych losów zesłańców, spisywanie ich od żyjących osób i przekazywanie dalej.
   Na zakończenie akademii rozstrzygnięto także ogłoszony przez przewodniczącą Rady Rodziców Panią Jolantę Smolarską przed wakacjami konkurs pod hasłem: "Niebo, woda, gwiazdy". W konkursie udział wzięło kilku ucznów , 6 zostało laureatami i otrzymało nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy ufundowane przez autorkę konkursu. Nagrodzeni zostali: Dominika Dziedzic kl. III, Mateusz Janiczek kl. III, Matylda Smolarska kl. III, Piotr Cudejko kl. V, Adam Cudejko kl. V i Kacper Biros kl. V. Odpowiedzi na 3 pytania przedstawił uczniom całej szkoły Kacper Biros, który za swoją wiedzę nagrodzony został gromkimi brawami. Dyrektor szkoły Anna Rogala podziękowała uczniom za udział w konkursie, a Pani Jolacie Smolarskiej za ufundowanie ciekawych nagród.

Akademia w 77. rocznicę agresji ZSRR na Polskę - 17.09.2016 r. Akademia w 77. rocznicę agresji ZSRR na Polskę - 17.09.2016 r.
Akademia w 77. rocznicę agresji ZSRR na Polskę - 17.09.2016 r. Akademia w 77. rocznicę agresji ZSRR na Polskę - 17.09.2016 r.
Akademia w 77. rocznicę agresji ZSRR na Polskę - 17.09.2016 r. Akademia w 77. rocznicę agresji ZSRR na Polskę - 17.09.2016 r.

Akademia w 77. rocznicę agresji ZSRR na Polskę - 17.09.2016 r.

ZS W ROZDZIELU

   19 września 2016 roku w Zespole Szkół w Rozdzielu odbył się apel upamiętniający to smutne w dziejach naszego narodu wydarzenie. Uczniowie klasy II gimnazjum w montażu słowno-muzycznym przybliżyli społeczności szkolnej tragedię polskiego września 1939 roku. Oprócz przedstawienia faktów historycznych recytowali także wiersze Janiny Oparowskiej - poetki pochodzącej z ziemi lwowskiej. Przytoczyli także fragmenty wspomnień z zsyłki w głąb Związku Radzieckiego oraz zaśpiewali "Pieśń jeńców polskich w Ostaszkowie".
   Coroczne apele organizowane w celu upamiętnienia agresji sowieckiej na Polskę mają na celu nie tylko przypomnienie historii, ale także są hołdem oraz oznaką pamięci o tych, którzy skazani zostali na cierpienia i śmierć za wierność Ojczyźnie.

Akademia w 77. rocznicę agresji ZSRR na Polskę - 17.09.2016 r. Akademia w 77. rocznicę agresji ZSRR na Polskę - 17.09.2016 r.

Akademia w 77. rocznicę agresji ZSRR na Polskę - 17.09.2016 r.

Materiał nadesłany: AR i AK

[wstecz]