Uroczystość gminna w 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Żegocina - 01.09.2016 r.

UROCZYSTOŚĆ W 77. ROCZNICĘ WYBUCHU II. WOJNY ŚWIATOWEJ -  ŻEGOCINA - 01.09.2016

  77 lat temu, 1 września 1939 r., wojska niemieckie, bez wypowiedzenia wojny przekroczyły granice Polski. Osamotnione Wojsko Polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić się agresji Niemiec i sowieckiej inwazji, rozpoczętej 17 września. W konsekwencji Hitler i Stalin dokonali IV rozbioru Polski. Wojsko Polskie przegrało kampanię wrześniową, ale Polska jako państwo, nie podpisała kapitulacji. Walka z okupantami trwała nadal, choć na terenie kraju przyjęła formę partyzancką.
   Jak co roku dla uczczenia pamięci Obrońców Ojczyzny i Ofiar Kampanii Wrześniowej, w tym żołnierzy z terenu obecnej Gminy Żegocina, Rada oraz Wójt Gminy zorganizowali 1 września 2015 roku patriotyczną uroczystość przed Pomnikiem "Poległym za Ojczyznę 1939 - 1945". Przybyły na nią delegacje samorządu, szkól (z pocztami sztandarowymi), organizacji społecznych, ksiądz Jan Adamczyk, radni, sołtysi.
   Uroczystość prowadził Wójt Gminy Żegocina - Jerzy Błoniarz. Po powitaniu uczestników odśpiewano hymn państwowy. Następnie Jan Paruch - nauczyciel Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej, wygłosił referat, w którym przypomniał przebieg kampanii wrześniowej i straszliwe skutki wojny, która trwała prawie 6 lat. 
  W intencji poległych w tej wojnie, pod kierunkiem ks. Jana Adamczyka, odmówiono Dziesiątkę Różańca Świętego oraz modlitwę za zmarłych, a następnie przystąpiono do składania przed pomnikiem zniczy i wiązanek kwiatów. Uczyniły to delegacje samorządu, uczniów wszystkich gminnych szkół oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej.
   Na zakończenie Wójt Jerzy Błoniarz przypomniał prośbę kombatanta - Józefa Janiczka (uczestnik kampanii wrześniowej, obrońca Warszawy), wygłoszoną przed tym pomnikiem rok przed śmiercią, w której apelował o zachowanie pamięci historycznej. Prośba, a właściwie nasz patriotyczny obowiązek, zostały zrealizowane.
   Wójt dokonał także podziękowań kapłanowi, dyrektorom i nauczycielom, uczniom - wszystkim uczestnikom tej patriotycznej uroczystości oraz policjantom z Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu, którzy zabezpieczali przemarsz kolumny uczestników pod pomnik.

Uroczystość gminna w 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Żegocina - 01.09.2016 r.

Uroczystość gminna w 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Żegocina - 01.09.2016 r.

Uroczystość gminna w 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Żegocina - 01.09.2016 r.

Uroczystość gminna w 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Żegocina - 01.09.2016 r.

Uroczystość gminna w 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Żegocina - 01.09.2016 r.

Uroczystość gminna w 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Żegocina - 01.09.2016 r.

Uroczystość gminna w 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Żegocina - 01.09.2016 r.

Uroczystość gminna w 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Żegocina - 01.09.2016 r.

Uroczystość gminna w 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Żegocina - 01.09.2016 r.

Uroczystość gminna w 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Żegocina - 01.09.2016 r.

Uroczystość gminna w 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Żegocina - 01.09.2016 r.

Uroczystość gminna w 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Żegocina - 01.09.2016 r.

Uroczystość gminna w 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Żegocina - 01.09.2016 r.

Uroczystość gminna w 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Żegocina - 01.09.2016 r.

Uroczystość gminna w 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej - Żegocina - 01.09.2016 r.

REFERAT JANA PARUCHA >>>

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]