Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

   Czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Chcesz to wiedzieć? Możesz mieć na to wpływ! Podziel się swoimi spostrzeżeniami! Reaguj na zagrożenia! Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, z której można korzystać od dnia 14 września 2016 roku
   Mapa - to interaktywne narzędzie wykorzystujące rozwiązania opracowanego przez GUGiK Geoportalu. W nowym serwisie będzie można zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz samemu zgłosić zaobserwowane zagrożenie.
   Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń, jak i zagrożenia, które w odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. Mapa pomoże wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Policja będzie weryfikować sygnały no zagrożeniach, a jeśli informacje okażą się prawdziwe, zostaną wprowadzone na mapę.
   Na terenie powiatu bocheńskiego będzie również można korzystać z możliwości umieszczania informacji w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Umieszczane w niej dane pomogą bocheńskiej policji wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego. Trzeba zaznaczyć, że Mapa została pozytywnie odebrana przez lokalne społeczeństwo, a włączenie obywateli w wybrane działania Policji pozwolą na poprawę poczucia bezpieczeństwa, dzięki możliwości wnikliwej weryfikacji każdego naniesionego zagrożenia.
    W Komendzie Powiatowej Policji w Bochni powołano dwóch koordynatorów w/w programu. Natomiast wszyscy funkcjonariusze posiadają odpowiednią wiedzę i przeszkolenie z działania Mapy. Policja prosi o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji i obiecuje, że każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.
   Samo zgłoszenie jest intuicyjne. Pierwszym krokiem jest wywołanie obszaru na mapie internetowej, następnie wybranie czerwonej ikony "dodaj zagrożenie" i wskazanie rodzaju problemu z katalogu zawierającego ponad dwadzieścia pozycji. Należy także wskazać konkretny punkt na mapie i datę zdarzenia. Dzięki temu policja, po zweryfikowaniu informacji, dowie się o rodzajach zagrożeń w konkretnych miejscach i będzie mogła zaplanować działania, aby im przeciwdziałać. Każde nowe zgłoszenie oznaczone jest kolorem zielonym; kiedy wchodzi w etap weryfikacji - zmienia kolor na żółty; jeżeli sygnał o zagrożeniu zostaje potwierdzony uzyskuje kolor czerwony. Jeżeli weryfikacja zgłoszenia jest negatywna, uzyskuje ono kolor szary i znika z mapy publicznej. Widzi je w dalszym ciągu koordynator i może dokonać po pewnym czasie ponownej weryfikacji. - Takie zgłoszenie to dla nas także cenna informacja. Ktoś tam się pojawi, sprawdzi, nie raz, a dwa razy. Kolor szary to jedynie informacja, że nie możemy tego potwierdzić, jak na przykład picia alkoholu przed sklepem. Ale będziemy to sprawdzać" - powiedział dziennikarzom małopolski komendant policji.
    Z mapy korzystają już mieszkańcy Gminy Żegocina, o czym świadczą dokonane już wpisy. 17 września zgłoszono w Żegocinie picie alkoholu w miejscach niedozwolonych, a w Łąkcie Gónej dwukrotnie przekraczanie dozwolonej szybkości (10 i 22 września br.)
   Trzeba zaznaczyć, że strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Interaktywna mapa zagrożeń bezpieczeństwa - Żegocina.

Interaktywna mapa zagrożeń bezpieczeństwa - Łąkta Górna.

Interaktywna mapa zagrożeń bezpieczeństwa - wpisy z Gminy Żegocina (stan na 23.09.2016 r.

[wstecz]