Szkolny Kurs Dobrego Zachowania w PSP w Żegocinie.

SZKOLNY KURS DOBREGO ZACHOWANIA W PSP W ŻEGOCINIE - 26.09.2016

    W Publicznej Szkole Podstawowej im. Świętej Kingi w Żegocinie w bieżącym roku szkolnym realizowany jest ciekawy projekt edukacyjny pod hasłem "Szkolny Kurs Dobrego Zachowania". 26 września 2016 odbył się pierwszy etap kursu. Wszyscy uczniowie zgromadzili się wokół stolików. Otrzymali do opracowania tematy:
Ia- Zasady zachowania w rodzinie.
Ib- Zasady zachowania w szkole.
II- Zasady zachowania w sklepie, na zakupach.
III- Zasady zachowania w środowisku przyrodniczym.
IVa- Zasady zachowania w kinie, teatrze, kościele.
IVb- Zasady zachowania na wycieczkach, w środkach komunikacji.
V- Zasady zachowania w urzędach, przy stole.
VI- Zasady zachowania podczas rozmów telefonicznych i korzystania z Internetu.
    Opracowane przez klasy Karty Dobrego Zachowania zostały zaprezentowane na scenie auli podczas wspólnej debaty zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski i jego opiekuna Pania Barbarę Czech. Następnie Karty zostały wywieszone na gazetce Samorządu Uczniowskiego. Po opracowaniu wszystkie Karty zostaną wydane w postaci folderu zatytułowanego ,, Karta zasad dobrego zachowania". Otrzyma go każda klasa.

    Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2016/2017 przez wszystkie klasy I - VI. Uczniowie klas IVa, IVb, V i VI omawiać będą zagadnienia związane z zasadami dobrego zachowania na godzinach wychowawczych i przy okazji omawiania wzorów zachowań i postaw bohaterów literackich i filmowych oraz zaistniałych sytuacji wychowawczych.
Uczniowie klas I-III zasady dobrego zachowania poznawać będą przy okazji omawiania materiału programowego i realizacji planu wychowawczego klasy.

Proponowane tematy:   
- Podstawowe zasady savoir-vivre. -Zaczarowane słowa. - Jak nakrywamy do stołu. - Zachowanie przy stole. - Rozmawiamy przez telefon, korzystamy z internetu. - zasady zachowania na ulicy, w sklepie, w autobusie, w urzędzie, w kościele, w rodzinie, na wycieczce, w środowisku przyrodniczym. - Jak zostać dżentelmenem , a jak damą.
    Zadaniem wszystkich uczniów jest indywidualne doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie kultury bycia.

Plan projektu:
1. Uczniowie opracują i opublikują na klasowych i szkolnych gazetkach Kartę Dobrego Zachowania i będą rozmawiać na temat "Stosuję zasady Karty Dobrego Zachowania ".( IX 2016)
2. Uczniowie klas I, II i III wezmą udział w konkursie recytatorskim o tytuł ,,Mistrza recytacji" pt. ,,Wiersze z morałem o zachowaniu" ".( X 2016)
3. Uczniowie klas IV, V i VI wezmą udział w konkursie literackim o tytuł ,,Mistrz pióra" na temat ,,Zachowanie świadczy o człowieku".( XI 2016)
4. Uczniowie klas I-III będą mogli indywidualnie lub w grupach wykonać plakat na temat ,, Mój wygląd mówi o mnie". Najciekawsze prace zostaną nagrodzone tytułem ,,Mistrz pędzla". ".( XI 2016)
5. Klasy przygotują krótkie scenki na temat savoir-vivre'u i zaprezentują na wspólnym apelu. Zwycięzcy otrzymają tytuł ,,Mistrz sceny". ".( II 2017)
6. Ogłoszony zostanie plebiscyt na dżentelmena i damę każdej klasy. Zadaniem dzieci będzie obserwacja koleżanek i kolegów i wybór tych, którzy zawsze przestrzegają zasady Karty Dobrego Zachowania. (III 2017)
7. W kwietniu odbędzie się finał projektu. Będzie to międzyklasowy konkurs- turniej. W zadaniach turniejowych udział wezmą wszyscy uczniowie. Konkurencje opracowane zostaną tak, aby uczniowie mogli wykazać się zarówno wiedzą teoretyczna jak i umiejętnościami praktycznymi. Zadania wykonywać będą losowo wybrane 4-osobowe grupy, tak aby każde dziecko wziąć udział przynajmniej w jednej konkurencji.Każda klasa otrzyma nagrodę, Zwycięska klasa otrzyma tytuł ,,Klasa z kulturą"

Szkolny Kurs Dobrego Zachowania w PSP w Żegocinie. Szkolny Kurs Dobrego Zachowania w PSP w Żegocinie.
Szkolny Kurs Dobrego Zachowania w PSP w Żegocinie. Szkolny Kurs Dobrego Zachowania w PSP w Żegocinie.
Szkolny Kurs Dobrego Zachowania w PSP w Żegocinie. Szkolny Kurs Dobrego Zachowania w PSP w Żegocinie.
Szkolny Kurs Dobrego Zachowania w PSP w Żegocinie. Szkolny Kurs Dobrego Zachowania w PSP w Żegocinie.
Szkolny Kurs Dobrego Zachowania w PSP w Żegocinie. Szkolny Kurs Dobrego Zachowania w PSP w Żegocinie.

Szkolny Kurs Dobrego Zachowania w PSP w Żegocinie.

Materiał nadesłany: AR

[wstecz]