Odbiór prac w dniu 2 września 2016 r.

KOLEJNA ODRESTAUROWANA PRZYDROŻNA FIGURA W ŁĄKCIE GÓRNEJ - 02.09.2016

    25.04.2016 roku Sejmik Województwa przyznał dofinansowanie 7 tysięcy złotych na remont kapliczki (figury z 1909 roku), znajdującej się w przysiółku Podkosówka, w Łąkcie Górnej.
    Wzniesiona 1909 z fundacji Szymona i Julii Grabskich, kamienna figura, z płaskorzeźbionym wizerunkiem Chrystusa, na wysokim, czworo bocznym, trój-kondygnacjowym, ogzymsowanym postumencie z wnęką w której figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem i płaskorzeźbami: Chrystus upadając pod krzyżem, śś. Stanisław Bp, Julia, Józef z Dzieciątkiem, Jan Nepomucen, Szymon, Karolina, Mikołaj; kiedyś osłonięta ozdobnym, blaszanym zadaszeniem, które uległo zniszczeniu, w szybkim tempie ulegała zniszczeniu. Z przodu, w dolnej części w 2008 roku inskrypcja: "Figura sfundowana za przyczyną Szymona Grabskiego i żony Julii na cześć i chwałę N. P. M. 1909" była jeszcze czytelna.
   Dzięki środkom z wojewódzkiej dotacji i środkom własnym samorządu gminy (ok. 10 tys. zł) wspomniana figura została  odrestaurowana i odzyskała dawny blask. Odbioru prac dokonano komisyjnie w dniu 2 września 2016 roku.
   Przypomnijmy -  to trzecia już w Łąkcie Górnej odrestaurowana ze wsparciem środków zewnętrznych. Odresturowano już Figurę Chrystusa (poniżej parku) oraz figurę przy drodze w stronę Kierlikówki. W kolejce na remont czekają na terenie gminy Żegocina kolejne kapliczki i figury, będące dowodem wiary i kultu naszych przodków.

Figura przed remontem.

Figura po renowacji.

Figura przydrożna w Łąkcie Górnej z 1909 roku przed i po renowacji w 2016 roku.

[wstecz]