Rewitalizacja Gminy Żegocina.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE

Żegocina, dnia 6 września 2016 r.

Zapraszamy na I spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żegocina

Szanowni Państwo !

   W związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żegocina na lata 2016-2023 zapraszamy na spotkanie wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, radnych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne w formule warsztatów służących opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina na lata 2016-2023

Celem I sesji warsztatowej jest:
Omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Żegocina oraz:
zapoznanie uczestników z tematyką rewitalizacji,
przedstawienie wyników diagnozy gminy w obszarze: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym,
przedstawienie wyników badań ilościowych i wyznaczenie obszaru zdegradowanego,
przedstawienie propozycji zasięgu przestrzennego obszaru rewitalizacji.

W trakcie realizacji warsztatów wykorzystaną zostaną następujace metody: prezentacja, dyskusja.

Program warsztatów:
kluczowe wniosku płynące z diagnozy,
prezentacja wyników badań ilościowych z mieszkańcami,
wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Miejsce spotkania:
Sala widowiskowa Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie

Termin spotkania:
13 września 2016 roku o godzinie 13:00

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu.

Wójt Jerzy Błoniarz

[wstecz]