Akcja jesiennego szczepienia lisów.

Akcja jesiennego szczepienia lisów.

AKCJA JESIENNEGO SZCZEPIENIE LISÓW - 26.09. - 05.10.2016

KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIEGI I POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BOCHNI

       Stosownie do § 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013r w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie ( Dz.U. z 2013r, poz. 1737 ) - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni informuje, że w dniach od 26 września tlo 5 października 2016 r.
   Na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno
żyjących przeciwko wściekliźnie.
   Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.
   W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca się:
1. Nie wchodzić do lasu,
2. Zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych oraz w wąwozach i jarach
3. Nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenie na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
4. Kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji
5. Nie wpuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu.

   Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni poleca powiadomić mieszkańców o powyższej akcji w sposób ogólnie
przyjęty. Informacji dotyczących akcji szczepienia lisów udziela Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie - tel. (12) 293 10 00.

                                    POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
                                WACŁAW CZAJA

WSKAZÓWKI DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE IMMUNOPRZYNĘTY DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW

   W celu zwalczania wścieklizny u lisów zostanie zrzucona z samolotu oraz wyłożona ręcznie szczepionka w formie przynęt. Przynęty zawierające szczepionkę przeciw wściekliźnie mają kształt walca.
    W środku umieszczony jest plastikowy pojemnik zawierający płynną szczepionkę. Szczepionka zawarta w przynęcie po przegryzieniu przez lisa wytwarza odporność przeciw wściekliźnie. Przynęty, które bvłv dotykane przez ludzi sa omijane przez lisa. Prosimy nie dotykać i nie podnosić przynęt.
   Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących. Przypadkowy kontakt człowieka z kapsułą zawierającą wirus szczepionkowy wymaga przemycia miejsc kontaktu wodą z mydłem i zgłoszenia się do lekarza.
   Podczas przeprowadzania szczepień nie wolno wypuszczać bez opieki psów i kotów. Przynęty ze szczepionką dopuszczone są tylko do szczepienia lisów.
   W przypadku kontaktów zwierząt domowych z przynętami należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.

   Prosimy o pomoc w skutecznym przeprowadzeniu akcji zwalczania wścieklizny poprzez zastosowanie się do powyższych
wskazówek.

[wstecz]