Jubileusz 10. lecia wymiany młodzieży Żegocina - Budapeszt - 01.10.2016 r.

10. LECIE  ŻEGOCIŃSKO - BUDAPESZTEŃSKIEJ WYMIANY MŁODZIEŻY -  01.10.2015 - RELACJA

    W 2006 roku została zapoczątkowana partnerska wymiana młodzieży szkolnej z Żegociny i Budapesztu. Z tej okazji w dniu 1 października 2016 r. odbyła się w Żegocinie uroczystość Jubileuszu 10. lecia wymiany. Przybyło wielu dostojnych gości, którzy uczestniczyli trzyczęściowej uroczystości, rozpoczętej w kościele parafialnym, kontynuowanej na placu przed szkołą i  przed pomnikiem Św. Jadwigi Królowej, a zakończonej w sali gimnastycznej szkoły.
   Na Jubileusz przyjechało wielu znakomitych Gości: poseł Włodzimierz Biernacki, Konsul Generalny Węgier w Krakowie - Pani Adrienne Körmendy, ks. płk Zbigniew Kępa z Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, goście z Węgier z Panią Józsefine Endrédi - Dyrektor Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium i księdzem Jánosa Domokos na czele, Komendant Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej płk SG Mieczysław Kurek, Zastępcą Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej - ppłk SG Renatą Obrzut. Nie sposób wymienić wszystkich gości, bo było ich bardzo wielu.
   Wszystkie części uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza, a rozpoczęły się one od uroczystej, koncelebrowanej mszy świętej, sprawowanej przez 6 kapłanów pod przewodnictwem ks. płk. Zbigniewa Kępy w żegocińskim kościele parafialnym. Główny celebrans wygłosił także homilię, w której przypomniał postać Św. Jadwigi Królowej i podkreślił wartości wynikające z wymiany młodzieży. Nabożeństwo zakończyło odśpiewanie hymnu "Boże coś Polskę". Następnie uczestnicy uroczystości, prowadzeni przez Orkiestrę Reprezentacyjną Straży Granicznej, przemaszerowali na przyszkolny plac. Rozpoczęła się druga część uroczystości, którą w roli spikerki poprowadziła absolwentka żegocińskiego LO - Pani Małgorzata Mikołajek. Po krótkich słowach wstępu, odegraniu hymnów państwowych Węgier i Polski, fundatorka pomnika - Pani Barbara Bajor przedstawiła genezę przedsięwzięcia, a autor figury - rzeźbiarz z Krakowa Pan Michał Wąsacz, objaśnił wygląd i symbolikę rzeźby wykonanej techniką odlewu z żywicy syntetycznej. Po odsłonięciu pomnika przez dyrektorki zaprzyjaźnionych szkół - panie Józsefine Endrédi i Danutę Pączek ksiądz płk Zbigniew Kępa w asyście księży: Jánosa Domokos, Marka Hutora i Bogusłąwa Pasierba dokonał pobłogosławienia pomnika. Następie przy dźwiękach werbla delegacja węgierska z Panią Konsul Adrienne Körmendy na czele, a po nich delegacja uczennic żegocińskiej szkoły złożyły przed pomnikiem wiązanki kwiatów. Tę część uroczystości zakończyło odśpiewanie przez chór szkolny, któremu akompaniowała Pani Anna Maurer-Pasionek pieśni "Jadwigo Polski Królowo".
   Następnie wszyscy udali się do szkolnej sali gimnastycznej, w której można było podziwiać także serię kilkunastu obrazów autorstwa Pani Haliny Kaźmierczak z Krakowa przedstawiających Św. Jadwigę Królową. Wystrój sali uzupełniała okolicznościowa dekoracja. Jej głównym elementem był wizerunek dwóch splatających się ze sobą drzew.
   Po słowach wstępu, do sali, przy dźwiękach Dzwonu Zygmunta, wkroczył królewski orszak Św. Jadwigi i zasiadł na specjalnym podwyższeniu. Zaproszonych gości powitała i przedstawiła Pani Danuta Pączek - Dyrektor Zespołu Szkół w Żegocinie. Przypomniała także, że uroczystość odbywa się w ustanowionym przez Sejm RP Roku Solidarności Polsko - Węgierskiej. Podczas tego spotkania w sali gimnastycznej wielokrotnie padały słowa wdzięczności dla tych, którzy współpracują z żegocińską szkołą i w sposób szczególny zasłużyli się dla niej. Wdzięczność i podziękowania wyrażano słownie oraz bukietami kwiatów. Otrzymali je: Pani Barbara Bajor oraz Michał Wąsacz, który wyróżniony został dodatkowo wyjątkowym medalem szkoły "Fac quod vides" ("Czyń co widzisz"). Później wręczono takie same medale kolejnym osobom - Paniom JadwidzeVarosi z Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej z Budapesztu, Zsolt Tóth Andrea Péterné i Fiona Kisfaludyné Balogh Fruzsina - nauczycielkom w Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium (organizatorkom wymiany), ks. János Domokos z Budapesztu, płk. SG Mieczysławowi Kurkowi - Komendantowi Karpackiego Oddziału Wsparcia Straży Granicznej oraz płk. Stanisławowi Strączkowi - Naczelnikowi i Dyrygentowi Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu.
   Z okolicznościowymi przemówieniami, podkreślającymi wielowiekową przyjaźń polsko - węgierską i znaczenie wymiany młodzieży Żegociny i Budapesztu oraz ukazującymi rolę Świętej Jadwigi Królowej, wystąpili: Jerzy Błoniarz - Wójt Gminy Żegocina, ks. János Domokos, Józsefine Endrédi - Dyrektor Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium, poseł Włodzimierz Biernacki, Sabina Rylska - Przewodnicząca Ogólnopolskiej Rodziny Szkół Jadwiżańskich, Lucyna Nowak - Przewodnicząca Rady Gminy w Żegocinie. Zarówno Wójt Błoniarz, jak i Pani Przewodnicząca Nowak wyrazili swoją wdzięczność Paniom Dyrektorkom obu szkół nie tylko słowami, ale także bukietami kwiatów. Bukiet kwiatów otrzymała od Wójta także Pani Barbara Bajor.
Jednym z punktów tej uroczystości była promocja książki "Karty Przyjaźni". Najpierw zademonstrowała ją konferansjerka - Pani Małgorzata Mikołajek, potem opowiedzieli o niej - Pani Katarzyna Sutor oraz uczennice: Justyna Janiczek, Karolina Janiczek, Martyna Jaworska, Łucja Pączek, Aleksandra Zapart realizujące w gimnazjum projekt o tym samym tytule. Kilkanaście pierwszych egzemplarzy zostało przekazanych najważniejszym gościom uroczystości.
   Potem w sali królowała już muzyka w świetnym wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu i jej solistów, grającej pod batutą płk. Stanisława Strączka. Dziesięć znakomicie zagranych i zaśpiewanych utworów (m. in. "Na strażnicy", "Taniec z szablami", "Póki Polska żyje w nas") zostało owacyjnie przyjętych przez publiczność. Owacja na stojąco zachęciła Orkiestrę do bisu. Wyprowadzenie orszaku Królowej Jadwigi oraz zaproszenie na posiłek oraz późniejszy bal, zakończyło oficjalną część uroczystości.
   Do tańca przygrywał Zespół Rozrywkowy, wydzielony z Orkiestry Reprezentacyjnej SG. Polska i węgierska młodzież bawiła się do północy, a przebojem tego balu okazał się popularny przebój "Takiego Janicka".
Uroczystość przeszła już do historii. Pozostaną po niej Pomnik Św. Jadwigi Królowej, książka "Karty Przyjaźni", zdjęcia i filmiki. Jak podkreśla główna organizatorka tego przedsięwzięcia - Pani Danuta Pączek, organizacja uroczystości wymagała wiele pracy i nie byłaby możliwa bez pomocy wielu osób i instytucji. Wszystkim serdecznie dziękuje cała społeczność szkolna.

Jubileusz 10. lecia wymiany młodzieży Żegocina - Budapeszt - 01.10.2016 r.

Jubileusz 10. lecia wymiany młodzieży Żegocina - Budapeszt - 01.10.2016 r.
Jubileusz 10. lecia wymiany młodzieży Żegocina - Budapeszt - 01.10.2016 r. Jubileusz 10. lecia wymiany młodzieży Żegocina - Budapeszt - 01.10.2016 r.
Jubileusz 10. lecia wymiany młodzieży Żegocina - Budapeszt - 01.10.2016 r. Jubileusz 10. lecia wymiany młodzieży Żegocina - Budapeszt - 01.10.2016 r.
Jubileusz 10. lecia wymiany młodzieży Żegocina - Budapeszt - 01.10.2016 r. Jubileusz 10. lecia wymiany młodzieży Żegocina - Budapeszt - 01.10.2016 r.
Jubileusz 10. lecia wymiany młodzieży Żegocina - Budapeszt - 01.10.2016 r. Jubileusz 10. lecia wymiany młodzieży Żegocina - Budapeszt - 01.10.2016 r.

Jubileusz 10. lecia wymiany młodzieży Żegocina - Budapeszt - 01.10.2016 r.

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚĆ >>> POMNIK ŚW. JADWIGI >>> FOTOGALERIA - CZ. 1 >>>
FOTOGALERIA - CZ. 2 >>> KARTY PRZYJAŻNI >>> RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]