Ognisko Muzyczne w Żegocinie.

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W ŻEGOCINIE

zaprasza do

OGNISKA MUZYCZNEGO
... dla najmłodszych ... dla młodzieży ... dla muzykalnych

Oferta edukacyjna obejmuje:
- taniec,
-œpiew (solowy i chóralny).
- zabawy rytmiczne, słuchowe, ruchowe,
- zajęcia instrumentalne.

Zgłoszenia: sm1zegocina@vp.pl  lub pod nr: 14 613 20 28
lub w sekretariacie
Szkoły Muzycznej I stopnia w Żegocinie

Pokój nr 21.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

[wstecz]