Podsumowanie projektu Klub "Razem" - 30.10.2016 r.

PODSUMOWANIE PROJEKTU "KLUB SAMOPOMOCY RAZEM" - 30.10.2016

   31 października 2016 roku zakończyła się realizacja projektu ,,Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2016 r.- Klub Samopomocy "Razem", realizowanego od 1 lutego 2016 roku przez Stowarzyszenie Klub Seniora "Żegota", a sfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej oraz samorząd Gminy Żegocina.
    Na zaproszenie Klubu Seniora "Żegota" 30 października 2016 roku do sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie stawił się komplet publiczności. Powitania przybyłych gości dokonała Pani Anna Cudejko - Prezes Zarządu organizacji realizującej projekt. Obecni byli także byli: Wójt Gminy Żegocina - Pan Jerzy Błoniarz, kierowniczka projektu - Pani Bożena Orzeł, księgowa projektu - pani Maria Wełna, opiekunka grupy - Pani Magda Jurusik.
   Podsumowanie projektu rozpoczęło się od prezentacji komputerowej, prezentującej fotografie wykonane podczas zajęć, w których uczestniczyli zarówno seniorzy (20 osób), jak i dzieci (10 osób). Były to następujące zajęcia: prezentacja zainteresowań i umiejętności seniorów i młodzieży, poznanie historii, zabytków, kultury regionu, warsztaty podnoszące umiejętności, aktywizujące seniorów i młodzież, warsztaty fotograficzne, zajęcia rekreacyjno - sportowe, warsztaty prozdrowotne, warsztaty komputerowe, warsztaty "W pięknym ciele - zdrowy duch", warsztaty rękodzieła artystycznego, warsztaty teatralne, warsztaty wokalno - muzyczne, ogniska integracyjne, warsztaty kulinarne.. To w sumie prawie 400 godzin różnorodnych zajęć, których koszt wyniósł ponad 50 tys. zł, z czego około 10% to wartość pracy wolontariuszy. Dodatkowo uczestnicy projektu uczestniczyli w trzech wycieczkach krajoznawczych, odwiedzając m. in. Zakopane, Wierzchosławice, Zalipie, Lipnicę Murowaną, Ujazd i Kurozwęki. W realizacji projektu pomagali też wolontariusze, prowadzący niektóre zajęcia, np. Pani Anna Julia Gas, Pan Czesław Pączek, Pan Maciej Adamski, Pani Stanisława Gąsiorek. Na cele projektu swoją kuchnię i świetlicę udostępniła OSP w Żegocinie.
   Podczas podsumowania swój dorobek zaprezentowali członkowie Klubu "Razem". Na stołach wyłożone zostały budzące podziw wyroby rękodzielnicze, wykonane fotografie. Na gości czekał także poczęstunek.
   Zasadniczą częścią spotkania podsumowującego było prawie godzinne widowisko teatralne "Tradycyjne wesele", w którym wystąpili uczestnicy projektu. Reżyserem tego spektaklu jest Pani Stanisława Gąsiorek, a teksty i przyśpiewki opracowali starsi uczestnicy projektu (m. in. Pani Teresa Mrugacz, Stanisław Rogala). Długotrwałe brawa widzów były nagrodą za trud włożony w przygotowanie i realizację widowiska. W jego końcowej części publiczność została poczęstowana weselnym ciastem.
  Zanim Pani Anna Cudejko zaprosiła do stołów, o głos poprosił Wójt Gminy Żegocina Pan Jerzy Błoniarz. Wyraził słowa uznania i podziękowania wszystkim osobom, które pracowały przy realizacji tego projektu. Na ręce Pani Prezes Anny Cudejko przekazał specjalny dyplom z podziękowaniami, w którym czytamy m. in: "Serdecznie dziękuję za skuteczne tworzenie więzi międzypokoleniowej. Program udowodnił, że Seniorzy mogą przekazać dzieci i młodzieży swoje doświadczenie i mądrość życiową, zaś młode pokolenie potrafi wesprzeć starszych w poznawaniu tajników współczesnych mediów". Także członkowie zarządu Klubu Seniora "Żegota" złożyli podziękowania Wójtowi oraz paniom pomagającym w realizacji projektu.
   Spotkanie rozpoczęte o godzinie 17. tej zakończyło się około godz. 19.30. Po raz kolejny seniorzy zrzeszeni w Klubie Seniora udowodnili swoją aktywność, zachęcając kolejne osoby do uaktywnienia się, wyjścia z domu. Wójt Jerzy Błoniarz zapowiedział, że poczyni starania o kontynuację projektu, bo wyraźnie widać, jak duże ma walory i jak jest potrzebny zarówno seniorom, jak i najmłodszemu pokoleniu mieszkańców Gminy Żegocina. Obiecał także znalezienie nowego, obszerniejszego pomieszczenia dla jego realizacji. Ale stanie się to pewnie z początkiem nowego roku budżetowego.

Podsumowanie projektu Klub "Razem" - 30.10.2016 r.

 Podsumowanie projektu Klub "Razem" - 30.10.2016 r.
Podsumowanie projektu Klub "Razem" - 30.10.2016 r. Podsumowanie projektu Klub "Razem" - 30.10.2016 r.
Podsumowanie projektu Klub "Razem" - 30.10.2016 r. Podsumowanie projektu Klub "Razem" - 30.10.2016 r.
Podsumowanie projektu Klub "Razem" - 30.10.2016 r. Podsumowanie projektu Klub "Razem" - 30.10.2016 r.
Podsumowanie projektu Klub "Razem" - 30.10.2016 r. Podsumowanie projektu Klub "Razem" - 30.10.2016 r.
Podsumowanie projektu Klub "Razem" - 30.10.2016 r. Podsumowanie projektu Klub "Razem" - 30.10.2016 r.
Podsumowanie projektu Klub "Razem" - 30.10.2016 r. Podsumowanie projektu Klub "Razem" - 30.10.2016 r.
Podsumowanie projektu Klub "Razem" - 30.10.2016 r. Podsumowanie projektu Klub "Razem" - 30.10.2016 r.
Podsumowanie projektu Klub "Razem" - 30.10.2016 r. Podsumowanie projektu Klub "Razem" - 30.10.2016 r.
Podsumowanie projektu Klub "Razem" - 30.10.2016 r. Podsumowanie projektu Klub "Razem" - 30.10.2016 r.

Podsumowanie projektu Klub "Razem" - 30.10.2016 r.

ZAPROSZENIE >>>

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]