Przekazanie selektywnego alarmowania dla OSP w Bełdnie.

SELEKTYWNE ALARMOWANIE I UBRANIA OCHONNE DLA OSP BEŁDNO - 24.10.2016

   Konkurs "Bezpieczna Małopolska" realizowany ponownie od roku 2015 ma na celu polepszenie warunków pracy strażaków, a tym samym poprawę bezpieczeństwa Małopolan. W ramach tego konkursu gminy otrzymują pomoc finansową na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, które nie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Środki te pozwolą zakupić sprzęt i umundurowanie niezbędne do funkcjonowania jednostek OSP. Działania te znacząco pozwolą podnieść stopień przygotowania operacyjnego OSP województwa małopolskiego oraz poprawić efektywność działań ratowniczych. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są gminy z terenu województwa małopolskiego.
   W dniu 1 marca 2016 r. Uchwałą Nr 277/16 Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs .Bezpieczna Małopolska 2016" na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego. Do konkursu zgłoszono 78 wniosków, które poddano ocenie formalnej. 77 wniosków pozytywnie przeszło ocenę formalną. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o dofinansowaniu w ramach konkursu 56 gmin na kwotę 797 289,00 zł. Z powiatu bocheńskiego dofinansowanie otrzymały gminy: Drwinia, Lipnica Murowana, Trzciana i Żegocina.
    Gmina Żegocina pozyskała dotację na zakup odzieży ochronnej oraz zakup i montaż kompletnego systemu selektywnego alarmowania dla OSP w Bełdnie. Łączna wartość zadania to 13.703,50 złotych, z czego 6.851,75 - to dotacja od Marszałka, pozostała kwota w wysokości 6.851,75 zł pochodzi z budżetu Gminy Żegocina. Pieniędzy wystarczyło nie tylko na zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania DSP-50 (instalację wykonywała firma KARISMA - Radiokomunikacja z Wieliczki), ale także na zakup umundurowania bojowego, na który składają się: 2 komplety ubrania strażackiego specjalnego typu Nomex (ubranie ochronne WUS 4, hełm strażacki CALISIIA Vulcan CV 102M, kominiarka strażacka WUS 2K, rękawice Patro Fire Short).
    OSP Bełdno, do której należy obecnie 28 strażaków, w tym 14 czynnych, to ostatnia jednostka OSP z terenu gminy, która takiego systemu do tej pory nie miała. Nowy sprzęt i umundurowanie zostały przekazane druhom z Bełdna w dniu 24 października 2016 roku, podczas krótkiej strażackiej uroczystości, którą dowodził Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie Janusz Stańdo. Po złożeniu meldunku Prezesowi Zarządu Gminnego - Wójtowi Jerzemu Błoniarzowi, na jego rozkaz dokonał sprawdzenia działania sprzętu. Wszytko zadziałało jak należy. Wobec tego głos zabrał Wójt Jerzy Błoniarz. Wyraził radość i zadowolenie z możliwości przekazania sprzętu i umundurowania dla kolejnej jednostki OSP. - Tym sposobem kończymy wyposażanie jednostek z naszej gminy w urządzenia selektywnego alarmowania. Przy okazji zakupione zostały dwa kompletne mundury niezbędne do działań w czasie akcji ratowniczych. Dbajcie o ten sprzęt, cieszcie się i niech wam służy tylko wtedy, kiedy zachodzi taka potrzeba - powiedział Wójt, życząc na koniec wszelkiej pomyślności. Gratulacje strażakom z Bełdna złożył także Komendant Gminny Janusz Stańdo, dziękując za pozyskanie środków i poprawę wyposażenia.
    Dziękując za otrzymane wyposażenie Prezes Zarządu OSP Bełdno - Leopold Grabowski - przypomniał, że kiedy zakładali jednostkę (to rok 1961) to ich wielkim sukcesem było pozyskanie konnej, ręcznej sikawki, która dziś - jako eksponat - stoi przez remizą OSP w Żegocinie. Podkreślił, że w ciągu 55 lat tak wiele się zmieniło. Dziś ochotnicy z Bełdna posiadają samochód bojowy, nowoczesną, najlepszą w gminie motopompę i wiele innego nowoczesnego sprzętu. To wszystko jest po to, by mieszkańcy mogli się czuć bezpiecznie, ale i po to, aby strażacy mieli satysfakcję, że ich społeczny trud nie idzie na darmo - powiedział szef strażaków - ochotników z najmniejszej wioski Gminy Żegocina.
   Dziś problemem ruchu strażackiego nie jest stan remiz, brak samochodów, sprzętu ratowniczego, czy umundurowania, ale brak ludzi, zwłaszcza młodych, chętnych i mających możliwość do społecznej działalności w strażach pożarnych, a więc organizacjach, które są jedyną realną siłą mogącą przynieść potrzebującym pomocy ratunek w krótkim czasie. Zainstalowanie systemu selektywnego alarmowania jeszcze bardziej ten czas skróciło.

Przekazanie selektywnego alarmowania dla OSP w Bełdnie - 24.10.2016 r. Przekazanie selektywnego alarmowania dla OSP w Bełdnie - 24.10.2016 r.
Przekazanie selektywnego alarmowania dla OSP w Bełdnie - 24.10.2016 r. Przekazanie selektywnego alarmowania dla OSP w Bełdnie - 24.10.2016 r.
Przekazanie selektywnego alarmowania dla OSP w Bełdnie - 24.10.2016 r. Przekazanie selektywnego alarmowania dla OSP w Bełdnie - 24.10.2016 r.
Przekazanie selektywnego alarmowania dla OSP w Bełdnie - 24.10.2016 r. Przekazanie selektywnego alarmowania dla OSP w Bełdnie - 24.10.2016 r.
Przekazanie selektywnego alarmowania dla OSP w Bełdnie - 24.10.2016 r. Przekazanie selektywnego alarmowania dla OSP w Bełdnie - 24.10.2016 r.

Przekazanie selektywnego alarmowania dla OSP w Bełdnie - 24.10.2016 r.

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]