XIX Młodzieżowy Rajd "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej.

XIX. MŁODZIEŻOWY RAJD TURYSTYCZNY
"Szlakiem cmentarzy I wojny światowej" - Żegocina - Laskowa 10 - 11 listopada 2016 r.

  Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej zorganizowali już XIX. Młodzieżowy Rajd "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej. Jak Oni w 1914 roku", który odbywał się w dniach 10 - 11 listopada 2016 roku. Do udziału w tej imprezie organizatorzy zaprosili zorganizowane grupy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu województwa małopolskiego.
   W trym roku do udziału w Rajdzie zgłosiło się 22 drużyny z gmin: Łapanów, Trzciana, Laskowa, Lipnica Murowana, Żegocina oraz miast: Bochna i Limanowej. Ponad 200 uczniów wraz z opiekunami wędrowało dobrej, choć nie słonecznej pogodzie z dwóch zasadniczych punktów startu: z Limanowej oraz Leszczyny.
   Punktem docelowym pierwszego dnia imprezy było CKSiT w Żegocinie, gdzie na uczestników Rajdu czekała gorący posiłek, a po godzinie odpoczynku spotkanie w sali widowiskowej na wieczorku patriotycznym. W tym czasie w Klubie "Relaks" komisja konkursowa oglądała i punktowała dostarczone przez grupy wieńce i inne kompozycje plastyczne. 
   Kilka minut po godzinie 18.00 rozpoczęło się spotkanie uczestników Rajdu z władzami samorządowymi obu współdziałających przy tym przedsięwzięciu gmin. Przybyli m. in. Przewodnicząca Rady Gminy Żegocina - Lucyna Nowak i jej wiceprzewodniczący - STanisław Guzik, Wójt Żegociny - Jerzy Błoniarz, dyrektorzy współdziałających instytucji kultury - Zdzisław Pajor z Laskowej i Mieczysław Kędra z Żegociny.
   Przedstawiono wszystkich uczestników Rajdu, po czym przemówił Wójt Żegociny Jerzy Błoniarz, dziękując uczestnikom Rajdu, opiekunom i organizatorom za udział w tej imprezie. 
   Kolejnym elementem uroczystości było konkursowe przesłuchanie reprezentacji wszystkich drużyn rajdowych, prezentujących na estradzie patriotyczną poezję i śpiewających pieśni legionowe i żołnierskie. Występom uważnie przysłuchiwało się jury, pracujące w składzie: Anastazja Kołodziej - przewodnicząca (po raz pierwszy), Małgorzata Bury, Anna Zelek i Małgorzata Waligóra. Podkreślić należy, że większość grup zaprezentowała wysoki poziom artystyczny, śpiewając z akompaniamentem własnych instrumentalistów.
   Potem zgromadzeni mogli obejrzeć godzinny spektakl teatralny "Czarny Orzeł", służył kształtowaniu wśród młodzieży postaw świadomej współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, popularyzacji właściwych zachowań takich jak konieczność ograniczania wytwarzanych odpadów potrzeby ich segregacji i recyklingu, co w dzisiejszych czasach jest przejawem patriotyzmu i konstytucyjnym obowiązkiem obywateli naszego państwa ( Art. 86. Konstytucji RP: "Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa"). 
   Na zakończenie pierwszego dnia Rajdu, jego uczestnicy i zaproszeni goście mogli śpiewać karaoke polskie pieśni wojskowe, wojenne i patriotyczne, których tekst wyświetlano na ekranie.
   Drugi dzień Rajdu - 11 listopada - rozpoczął się od ponownego spotkali się w Żegocinie, w budynku CKSiT, tym razem na śniadaniu. Po jego zakończeniu grupy, prowadzone przez przewodników wyruszyły w kierunku Łopusza, przez który wiedzie szlak na Jastrząbkę.  
    Wszyscy witani byli przez rekonstrukcyjną drużynę ułanów. Dotarli na czas i na pięknie położonym tu cmentarzu wojennym nr 357 wkrótce rozpoczęła się ceremonia składania wieńców przez władze samorządowe obu gmin (w imieniu Samorządu Gminy Żegocina uczynili to: Przewodnicząca Rady Gminy Lucyna Nowak i Wójt Jerzy Błoniarz), przedstawicieli posłów, organizacji społecznych oraz drużyn uczestniczących w Rajdzie.   
   Całą uroczystość w roli konferansjera poprowadził Łukasz Kornaś. Wkrótce rozpoczęła się msza święta, koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Ks. Romana Łagosza   - wikariusza  Parafii pw. św. Pawła Apostoła w Bochni, kapłana, który po raz kolejny wędrował "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej" wraz z uczniowska grupą "Cyprianek", a w trakcie nabożeństwa wygłosił patriotyczne kazanie, podkreślając w nim nasze codzienne obowiązki wobec Ojczyzny wyrażane w zgodzie wzajemnej, pomocy potrzebującym, życzliwości, nauce historii i wielu jeszcze innych. W koncelebrze wystąpili m. in. księża: Andrzej Wanat - proboszcz w Laskowej, Marek Kita - proboszcz w Jaworznej, Wiesław Dzięgiel - proboszcz w Ujanowicach. Za udział w nabożeństwie podziękował natomiast kolejny koncelebrans - ks. Stanisław Węgrzyn - proboszcz Parafii w Kamionce Małej. Oprawę muzyczną zapewniła Parafialna Orkiestra Dęta z Laskowej. dyrygowana przez Romana Kotowicza. Nad porządkiem czuwali natomiast druhowie z OSP w Kamionce Małej, którzy także przygotowali ciepły posiłek (bigos) i herbatę, któymi częstowali wszystkich uczestników uroczystości.
   Po zakończeniu mszy świętej (w jej końcowej części odmówiono Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana), odprawianej w intencji Ojczyzny i odśpiewaniu hymnu "Boże coś Polskę", głos zabrał Wójt Laskowej Czesław Stanisławczyk. Następnie. konferansjer odczytał list okolicznościowy od Wiceministra Finansów - posła Wiesława Janczyka, w którym napisał m. in. następujące zdania: "Dzisiejsze święto to dla nas 'Polaków jeden z najważniejszych dni w roku. Cieszę się, te obywatele Rzeczypospolitej Polskiej coraz liczniej i chętniej uczestniczą w uroczystościach patriotycznych. Narodowe Święto Niepodległości, jakże radosne w swej istocie, stanowi zarazem doskonalą okazję do zastanowienia i refleksji nad bogatymi i niezwykłymi dziejami Polski. Służy, nie tylko pogłębianiu w nas poczucia narodowej tożsamości, ale także utrwaleniu pamięci o bohaterstwie naszych przodków. Dbałość o zachowanie pamięci, czci, a także liczne wspomnienie heroicznych postaw walczących oraz poległych z bronią w ręku w czasach I Wojny Światowej i wcześniejszych wałkach powstańczych to nasz wielki patriotyczny obowiązek".
   Następnie rozpoczęła się długa ceremonia wręczenie nagród książkowych dla uczestników Rajdu oraz pięknych pucharów dla drużyn - laureatów konkursów. Ufundowała je Gmina Laskowa.
  Przed rozejściem się do domów uczestnicy uroczystości częstowani byli przez strażaków z Kamionki Małej ciepłym bigosem i gorącą herbatą.
   Dziewiętnasta edycja Rajdu "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej... " dobiegła końca i oznacza, że już za roku jubileuszowy Rajd, na który już teraz zapraszają organizatorzy. 

XIX Rajd - dzień pierwszy - 10.11.2016 r.

XIX Rajd - dzień pierwszy - 10.11.2016 r.

XIX Rajd - dzień pierwszy - 10.11.2016 r. XIX Rajd - dzień pierwszy - 10.11.2016 r.
XIX Rajd - dzień pierwszy - 10.11.2016 r.
XIX Rajd - dzień drugi - 11.11.2016. XIX Rajd - dzień drugi - 11.11.2016.
XIX Rajd - dzień drugi - 11.11.2016. XIX Rajd - dzień drugi - 11.11.2016.

XIX Rajd - dzień drugi - 11.11.2016.

LINKI

ZAPROSZENIE >>> FOTOGALERIE >>>
RELACJA WIDEO >>> DRUŻYNY >>> WYNIKI I PRACE KONKURSOWE >>>

[wstecz]