IV. Zjazd Powiatowy ZOSP RP w Bochni - 26.11.2016 r.

ŻEGOCIŃSCY STRAŻACY NA IV ZJEŹDZIE POWIATOWYM ZOSP RP W BOCHNI - 26.11.2016

    Ochotnicze straże pożarne należą do organizacji cieszących się najwyższym uznaniem w społeczeństwie. Zdecydowana większość jednostek należy do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który w tym roku obchodzi 95. rocznicę utworzenia.
    Kadencja statutowych władz ZOSP RP szczebla powiatowego trwa 5 lat. 26 listopada 2016 roku w nowym budynku Komendy Powiatowej PSP w Bochni miał miejsce IV. Zjazd Powiatowy ZOSP RP, w którym uczestniczyli delegaci i przedstawiciele wybrani w gminach podczas kampanii sprawozdawczo wyborczej, odbytej w drugim kwartale br.
   Spośród reprezentantów straży pożarnych Gminy Żegocina w Zjeździe nie mógł uczestniczyć tylko ks. Stanisław Szczygieł - Kapelan Powiatowy Strażaków, który miał być podczas Zjazdu udekorowany najwyższym strażackim odznaczeniem - Złotym Znakiem Związku. To wyróżnienie zostanie Mu wręczone przy innej okazji. Pozostali strażacy odegrali podczas Zjazdu znaczące role: Wójt Jerzy Błoniarz (Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP) został wybrany na Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków, a Tadeusz Stary z OSP w Łąkcie Górnej na Przewodniczącego Komisji Wyborczej. Natomiast Honorowy Prezes ZOG ZOSP RP w Żegocinie - Leopold Grabowski - jako najstarszy wśród uczestników Zjazdu, został powołany do Prezydium Zjazdu. Otrzymał także dyplom z podziękowaniami za dotychczasową pracę w powiatowych władzach Związku.
   Jerzy Błoniarz i Tadeusz Olszewski - obaj z OSP w Żegocinie - zostali wybrani w skład nowych władz powiatowych Związku. Tadeusz Olszewski został wybrany Sekretarzem ZOP ZOSP RP w Bochni, Jerzy Błoniarz - członkiem Zarządu i dodatkowo przedstawicielem ZOP we władzach wojewódzkich, a Tadeusz Stary będzie jednym z 5 delegatów powiatu bocheńskiego na zjazd wojewódzki. Leopold Grabowski i Tadeusz Olszewski zabrali także głos w zjazdowej dyskusji.
   Obszerną relację ze Zjazdu Powiatowego można przeczytać i zobaczyć w serwisie internetowym ZOP ZOSP RP w Bochni, redagowanym przez Tadeusza Olszewskiego

IV. Zjazd Powiatowy ZOSP RP w Bochni - 26.11.2016 r. IV. Zjazd Powiatowy ZOSP RP w Bochni - 26.11.2016 r.
IV. Zjazd Powiatowy ZOSP RP w Bochni - 26.11.2016 r. IV. Zjazd Powiatowy ZOSP RP w Bochni - 26.11.2016 r.
IV. Zjazd Powiatowy ZOSP RP w Bochni - 26.11.2016 r. IV. Zjazd Powiatowy ZOSP RP w Bochni - 26.11.2016 r.
IV. Zjazd Powiatowy ZOSP RP w Bochni - 26.11.2016 r. IV. Zjazd Powiatowy ZOSP RP w Bochni - 26.11.2016 r.
IV. Zjazd Powiatowy ZOSP RP w Bochni - 26.11.2016 r. IV. Zjazd Powiatowy ZOSP RP w Bochni - 26.11.2016 r.

IV. Zjazd Powiatowy ZOSP RP w Bochni - 26.11.2016 r.

OBSZERNA RELACJA W SEWISIE ZOP ZOSP RP W BOCHNI >>>

[wstecz]