Cemntarz Parafialny w Żegocinie - 02.11.2016 r.

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZADUSZNY - 1-2.11.2016

    Za nami dwa pierwsze listopadowe święta - Wszystkich Świętych oraz Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, zwane także potocznie Zaduszkami. Oba dni kojarzone są z cmentarzami, grobami bliskich osób, paleniem zniczy, składaniem na grobach wielokolorowych chryzantem i przede wszystkim z modlitwami w kościołach i na cmentarzach.
    Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.
   Uroczystość Wszystkich Świętych ma już ponad tysiącletnią tradycję. Ustanowił je Papież Jan XI w 935 roku, wyznaczając je na dzień 1 listopada. W ciągu wieków Kościół ubogacił kult świętych. Stawiał im posągi, malował ich obrazy, budował ku ich czci świątynie (np. kościół Sióstr Benedyktynek pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Drohiczynie) i ołtarze, ułożył szereg modlitw i pieśni religijnych ku ich czci, jak też ułożył teksty liturgiczne do Mszy św. i kapłańskich pacierzy - Liturgii Godzin. Natomiast Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej "Zaduszkami". To wspomnienie wprowadził opat benedyktynów w Cluny we Francji, św. Odilon (Odylon). On to w 998 r. zarządził modlitwy za dusze wszystkich zmarłych w dniu 2 listopada. Termin ten i sama idea szybko rozprzestrzeniły się we Francji, Anglii, Niemczech, Italii. W XIII w. zwyczaj ten w Kościele rzymskim stał się powszechny. Kościół w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu. Prawdę o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił jako dogmat na soborze w Lyonie w 1274 r. i na XXV sesji Soboru Trydenckiego (1545-1563), w osobnym dekrecie o czyśćcu. Sobór Trydencki orzekł, że duszom w czyśćcu możemy pomagać poprzez modlitwy, msze święte. Aby przyjść z pomocą zmarłym pokutującym w czyśćcu, żyjący mogą też w tych dniach uzyskać i ofiarować odpusty zupełne.
    Pierwszy dzień listopada każdego roku jest dniem wolnym od pracy. W tym roku przypadł na wtorek. Ale już sporo wcześniej parafianie odwiedzili cmentarze w Łąkcie Górnej, Rozdzielu i Żegocinie, aby posprzątać przy grobach, umyć nagrobki, ozdobić je, ustawić znicze. Wszystkich Świętych i Zaduszki to dni, w których najliczniej odwiedzamy cmentarze, często jadąc w odległe miejsca. To dni zadumy i refleksji nad przemijającym życiem.
   Niemal każdy z nas poszedł na cmentarz zanieść kwiaty, wiązankę, zapalić znicz u rodziny, znajomych, przyjaciół, którzy już odeszli. Nie zapominano także o tych, którzy swoje życie oddali w obronie ojczyzny, w tym o żołnierzach I wojny światowej. Nie najlepsza pogoda utrudniała nieco pobyt na cmentarzach w oba święta. Było dosyć zimno, w środę siąpił także deszcz. Ale nie przeszkodziło to w odbyciu zaplanowanych nabożeństw. 1 listopada 2016 roku, oprócz mszy świętych o godz. 7.00 i 8.30. i 11.00, odprawionych w kościele, po południu na cmentarzu o godz. 14.00 odprawiona została msza św. z kazaniem, po której odbyła się się żałobna procesja. Także w dniach od 1 do 8 listopada, a więc w Tygodniu Modlitw za Zmarłych, po wieczornych mszach świętych odbywają sie procesje na cmentarz, podczas których odmawiane są modlitwy za zmarłych.
   Kilkanaście lat temu takie procesje organizował także na stary cmentarz na Biedroniówce Ś.P. Ks. Antoni Poręba. Dziś to już nieczynny, prawie zapomniany cmentarz parafialny, na którym jest jeszcze kilka kamiennych nagrobków, w tym nagrobek Reginy Kuscyny z 1833 roku, uznany przez profesora Romana Reinfussa (1910 - 1998) - wybitnego znawcę polskiej rzeźby kamiennej za najstarszy w Polsce kamienny nagrobek chłopski. Także tutaj przyszli, choć bardzo nieliczni parafianie, aby odmówić modlitwę i zapalić znicz - wyraz pamięci o pochowanych tutaj przodkach.

2 listopada 2016 roku - Cmentarz parafialny w Żegocinie. 2 listopada 2016 roku - Cmentarz parafialny w Żegocinie.
2 listopada 2016 roku - Cmentarz parafialny w Żegocinie. 2 listopada 2016 roku - Cmentarz parafialny w Żegocinie.
2 listopada 2016 roku - Cmentarz parafialny w Żegocinie. 2 listopada 2016 roku - Cmentarz parafialny w Żegocinie.
2 listopada 2016 roku - Cmentarz parafialny w Żegocinie. 2 listopada 2016 roku - Cmentarz parafialny w Żegocinie.

2 listopada 2016 roku - Cmentarz parafialny w Żegocinie.

2 listopada 2016 roku - Cmentarz na Biedroniówce. 2 listopada 2016 roku - Cmentarz na Biedroniówce.

2 listopada 2016 roku - Cmentarz na Biedroniówce.

[wstecz]