Gminne ćwiczenia jednostek OSP - Rozdziele 2016.

GMINNE ĆWICZENIA JEDNOSTEK OSP - ROZDZIELE - 07.11.2016

    Powiatową PSP w Bochni, a przygotowane przez Komendanta Gminnego Janusza Stańdo ćwiczenia taktyczno - bojowe jednostek OSP z terenu Gminy odbyły się 7 listopada 2016 roku na terenie Rozdziela. Po odprawie służbowej w Klubie "Relaks" w Żegocinie, o godzinie 10.00, na sygnał wysłany ze stanowiska dowodzenia PSP w Bochni, w kierunku szkoły w Rozdzielu wyruszyły wozy bojowe gminnych jednostek OSP. Strażacy - ochotnicy, obserwowani przez strażaków z PSP w Bochni, przy współdziałaniu z policją i Jednostką Ratowniczo - Gasniczą PSP w Bochni ćwiczyli procedury związane z gaszeniem pożaru obiektu i ewakuacją uczniów i pracowników Zespołu Szkół w Rozdzielu. Najtrudniejsze zadanie - działanie wewnątrz budynku oraz prowadzenie akcji ratowniczej przypadły dwóm jednostkom OSP należącym do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego z terenu gminy tj. OSP Łąkta Górna i OSP Żegocina. Pozostałe jednostki: OSP Bełdno, OSP Bytomsko i OSP Rozdziele wykonywały zadania pomocnicze, głównie pobór i transport wody.
    Jak oceniono podczas odprawy odbytej po zakończeniu ćwiczeń główne cele ćwiczeń postawione przez organizatorów tj. sprawdzenie stanu wyposażenia sprzętowego i zabezpieczenia działań ratowniczych, sprawdzenie wyszkolenia strażaków, doskonalenie współdziałania i dowodzenia siłami OSP, przetestowanie procedur związanych z ewakuacją z obiektu szkolnego i udzielaniem pomocy przedmedycznej zostały w pełni zrealizowane, a obserwatorzy zgłosili tylko kilka uwag, wymagających w przyszłości poprawy.
    Wójt Gminy Jerzy Błoniarz, pełniący także obowiązki Prezesa Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie, podziękował wszystkim jednostkom za zaangażowanie w ćwiczenia, dyrekcji szkoły za udostępnienie budynku i pomoc w przeprowadzeniu manewrów, a przedstawicielom powiatowych służb mundurowych za fachowe wsparcie i zabezpieczenie ćwiczeń.
   Podobne ćwiczenia odbywały się i nadal będą się odbywać na terenie Gminy Żegocina co dwa lata. Poprzednie, w roku 2014 odbyły się w Zespole Szkół w Żegocinie. Pomimo pewnych kosztów sa konieczne, gdyż jednostki OSP są jedyną najbliższą służbą ratowniczą, mogącą służyć zabezpieczeniu bezpieczeństwa i pomocą w razie wypadków, klęski żywiołowych i innych zagrożeń. Im więcej strażackich ćwiczeń, im lepsze wyposażenie i umiejętności ratownicze tym szybsza i bardziej profesjonalna akcja ratownicza, tym szybszy i skuteczniejszy będzie ratunek.
    Na szczęście z każdym rokiem poprawia się wyposażenie remiz i jednostek w samochody i sprzęt ratowniczy oraz środki ochrony strażaków. Pojawia się natomiast problem ludzki, gdyż ubywa ze strażackich szeregów druhów, którzy mogą brać udział w akcjach, a nowych przybywa niewiele. Władze samorządowe i sami druhowie liczą na to, że ten stan ulegnie poprawie, także dzięki funkcjonowaniu młodzieżowych drużyn pożarniczych, będących swoistym "strażackim przedszkolem".

Gminne ćwiczenia jednostek OSP - Rozdziele 2016. Gminne ćwiczenia jednostek OSP - Rozdziele 2016.
Gminne ćwiczenia jednostek OSP - Rozdziele 2016. Gminne ćwiczenia jednostek OSP - Rozdziele 2016.
Gminne ćwiczenia jednostek OSP - Rozdziele 2016. Gminne ćwiczenia jednostek OSP - Rozdziele 2016.
Gminne ćwiczenia jednostek OSP - Rozdziele 2016. Gminne ćwiczenia jednostek OSP - Rozdziele 2016.
Gminne ćwiczenia jednostek OSP - Rozdziele 2016. Gminne ćwiczenia jednostek OSP - Rozdziele 2016.
Gminne ćwiczenia jednostek OSP - Rozdziele 2016. Gminne ćwiczenia jednostek OSP - Rozdziele 2016.
Gminne ćwiczenia jednostek OSP - Rozdziele 2016. Gminne ćwiczenia jednostek OSP - Rozdziele 2016.
Gminne ćwiczenia jednostek OSP - Rozdziele 2016. Gminne ćwiczenia jednostek OSP - Rozdziele 2016.
Gminne ćwiczenia jednostek OSP - Rozdziele 2016. Gminne ćwiczenia jednostek OSP - Rozdziele 2016.
Gminne ćwiczenia jednostek OSP - Rozdziele 2016. Gminne ćwiczenia jednostek OSP - Rozdziele 2016.
Gminne ćwiczenia jednostek OSP - Rozdziele 2016. Gminne ćwiczenia jednostek OSP - Rozdziele 2016.

Gminne ćwiczenia jednostek OSP - Rozdziele 2016.

Foto: Julita Zamora, Katarztyna Kaszuba

[wstecz]