Informacja.

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW PRYWATNYCH

  W związku z zarządzeniem nr 9/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzesko z dnia 25.08.2016 r.

    Właściciel lasu może pozyskać drewno w swoim lesie w ilości opisanej w uproszczonym planie urządzania lasu /limit na 10 lat/, a następnie zgłosić to specjaliście d/s lasów niepaństwowych / leśniczemu/, który dokonuje legalizacji pozyskanego drewna na wniosek właściciela.
   Właściciel lasu powinien wypełnić wniosek zgodnie ze wzorem załącznika nr 2 do zarządzenia nr 9/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzesko z dnia 25.08.2016 r. Należy zwrócić uwagę na numer działki, powierzchnię, dopuszczalny rozmiar pozyskania grubizny. Na wniosku należy wpisać także numer dowodu tożsamości właściciela i współwłaścicieli lasu.
    Druki wniosków dostępne są w sekretariacie gminy i u leśniczego lub tutaj >>>.

   Wszelkie wątpliwości wyjaśnia leśniczy tel. 509 875 632. Leśniczyd/s Lasów Prywatnych pełni dyżur w 1 i 3 wtorek miesiąca od 8.00 do 10.00.

[wstecz]