Brązowy KrzyżeZasługi dla Teresy Białki - 23.11.2016 r.

Brązowy KrzyżeZasługi dla W. Kruczyńskiej-Stary - 23.11.2016 r.

PAŃSTWOWE ODZNACZENIA DLA NAUCZYCIELEK ZS W ŁĄKCIE GÓRNEJ

    Dnia 23 listopada 2016 roku  w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom oświaty. Po krótkiej części artystycznej i przemówieniach zaproszonych gości rozpoczęto ceremonię dekoracji odznaczeniami.
    Wśród grona odznaczonych Brązowym Krzyżem Zasługi znalazły się dwie nauczycielki z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej – panie Teresa Białka i Wiesława Kruczyńska-Stary. Dekoracji dokonał Wicewojewoda Małopolski - Piotr Ćwik w asyście Wicekurator - Haliny Cimer.
   Są to bardzo zaszczytne odznaczenia nadawane za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Brązowe Krzyże Zasługi dla Teresy Białki i Wiesławy Kruczyńskiej-STary - 23.11.2016 r. Brązowe Krzyże Zasługi dla Teresy Białki i Wiesławy Kruczyńskiej-STary - 23.11.2016 r.

Brązowe Krzyże Zasługi dla Teresy Białki i Wiesławy Kruczyńskiej-Stary - 23.11.2016 r.

Materiał nadesłany: HP

[wstecz]