"Odblaskowa Szkoła" w PSP w Bytomsku.

PSP BYTOMSKO W KONKURSIE "ODBLASKOWA SZKOŁA 2016"

     Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Mikołaja w Bytomsku, jako jedna z 16 szkół z terenu powiatu bocheńskiego, bierze udział w siódmej edycji Konkursu "Odblaskowa Szkoła". W ramach działań konkursowych w szkole zorganizowano wiele przedsięwzięć.
    Dzięki firmie PZU SA uczniowie klas młodszych na początku roku szkolnego realizują program "Pierwsze kroki na drodze", obejmujący filmy dydaktyczne, gry planszowe oraz karty pracy z zakresu BRD. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym uwzględniono w planach wychowawczych szkoły w których wykorzystywane są filmy dydaktyczne i prezentacje multimedialne
   W czasie zajęć edukacyjnych w klasach I - III wykorzystywane są scenariusze zajęć i karty pracy pt. "Bezpieczne dziecko". Dzięki staraniom rodziców najmłodsze przedszkolaki 3 i 4 latki zostały wyposażone w kamizelki odblaskowe, w których chodzą na wycieczki.
  W klasie czwartej prowadzone są zajęcia pozalekcyjne w wymiarze jednej godziny lekcyjnej w tygodniu, obejmujące naukę przepisów ruchu drogowego oraz zajęcia praktyczne z jazdy po miasteczku ruchu drogowego - zdobytego w konkursie "Bezpieczna Jazda - Karta Rowerowa - Moje Pierwsze Prawo Jazdy" organizowanego corocznie przez Mc' Donald's, przygotowujące uczniów do egzaminu na kartę rowerową.
   23 września w szkole przeprowadzono pisemny finał konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla klas I - III, w którym wzięło udział 31 uczniów. Wysłane zostały prace plastyczne na konkurs " Bezpieczna Droga do szkoły", w którym klasa trzecia zdobyła główną nagrodę, otrzymaną 4 listopada 2016 roku podczas uroczystej gali w Muzeum Lotnictwa w Krakowie.
    10 października 2016 roku Publiczną Szkołę Podstawową im. św. Mikołaja w Bytomsku odwiedził Dzielnicowy Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu asp. Franciszek Piech, który przypomniał dzieciom podstawowe przepisy poruszania się po drogach publicznych, konieczność przewożenia dzieci w fotelikach samochodowych, bezpieczeństwo na terenie szkoły oraz postępowanie wobec obcych osób, a szczególną uwagę zwrócił na obowiązek noszenia przez dzieci elementów odblaskowych. W dniu 11 października 2016 r. został ogłoszony Szkolny Konkurs Plastyczny pod nazwą "Zaprojektuj swój odblask".
    26 października 2016 roku Szkołę odwiedziła policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego Powiatowej Policji w Bochni: sierż. Anna Matusik. Została zaproszona przez koordynatora ds. bezpieczeństwa p. Katarzynę Kaszuba w związku z ponownym przystąpieniem bytomskiej podstawówki do konkursu "Odblaskowa szkoła". Szkoła w Bytomsku otrzymała przedłużenie certyfikatu ZPB "Szkoła promująca bezpieczeństwo" na kolejnych pięć lat, ale nie zaprzestała działań profilaktycznych mających na celu uświadomienia dzieciom potrzeby dbania o bezpieczeństwo swoje i innych. Pani sierżant przedstawiła uczniom prezentację multimedialną " Bezpieczna droga" po której przeprowadziła dla dzieci konkurs wiedzy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Następnie policjantka przybliżyła dzieciom specyfikę pracy w policji oraz zaprezentowała podstawowy sprzęt, w który zaopatrzony jest każdy policjant. Na zakończenie spotkania Pani sierż. Anna Matusik wraz z Dyrektorem P. Barbarą Janicką-Mikus wręczyła nagrody dla laureatów konkursu plastycznego pt. " Zaprojektuj swój odblask".

"Odblaskowa Szkoła" w PSP w Bytomsku. "Odblaskowa Szkoła" w PSP w Bytomsku.
"Odblaskowa Szkoła" w PSP w Bytomsku. "Odblaskowa Szkoła" w PSP w Bytomsku.
"Odblaskowa Szkoła" w PSP w Bytomsku. "Odblaskowa Szkoła" w PSP w Bytomsku.

"Odblaskowa Szkoła" w PSP w Bytomsku.

[wstecz]