"Dzień Sowy" w PSP w Żegocinie.

"DZIEŃ SOWY" W PSP ŻEGOCINA

   "Dzień Sowy" to podsumowanie projektu realizowanego w klasie III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Żegocinie pod kierunkiem Pani Barbary Czech. Miał na celu lepsze poznanie tych pięknych ptaków i ich obyczajów. Dzięki temu dzieci dowiedziały się, ze w Polsce żyje 9 gatunków sów, które mają ciekawe upodobania. To taka lekcja przyrody. W jej ramach uczniowie poszerzali wiedzę o otaczającym świecie, zdobywali i gromadzili informacje o polskich sowach. Uczniowie poznawali gatunki sów, ich budowę, sposób odżywiania, gniazdowanie, rozmnażanie, sposoby polowania.
    Informacje zdobyte z różnych źródeł (Internet, książki, artykuły) prezentowane były w klasie. W grupach opracowane zostały wiadomości o dziewięciu gatunkach polskich sów. Do tego wykonano ilustracje wiernie odzwierciedlające wygląd sów. Sowy były też tematem zajęć plastycznych z wykorzystaniem różnych technik.
   Podsumowaniem pracy uczniów była prezentacja dla koleżanek i kolegów z kl. Ia, Ib i II, na którą złożyły się: spektakl pt."Jak dzięcioł mamy dla sowy szukał", warsztaty plastyczne dla kl. I - III oraz wystawa prac plastycznych.

"Dzień Sowy" w PSP w Żegocinie. "Dzień Sowy" w PSP w Żegocinie.
"Dzień Sowy" w PSP w Żegocinie. "Dzień Sowy" w PSP w Żegocinie.
"Dzień Sowy" w PSP w Żegocinie. "Dzień Sowy" w PSP w Żegocinie.
"Dzień Sowy" w PSP w Żegocinie. "Dzień Sowy" w PSP w Żegocinie.

"Dzień Sowy" w PSP w Żegocinie.

Materiał nadesłany:AR

[wstecz]