XIII Strażackie Zaduszki - Ł±kta - 05.11.2016

XIII STRAŻACKIE ZADUSZKI - ŁˇKTA - 05.11.2016

   Ksi±dz Stanisław Szczygieł, od 2003 roku Kapelan Strażaków Gminy Żegocina a od ubiegłego roku także Kapelan Strażaków Powiatu Bocheńskiego, wspólnie z Zarz±dem Oddziału Gminnego Zwi±zku OSP RP w Żegocinie, od 13 lat organizuj± w Tygodniu Modlitw za Zmarłych Strażackie Zaduszki - specjalne nabożeństwo w intencji Zmarłych Druhów.
   Trzynaste już Strażackie Zaduszki miały miejsce 5 listopada 2016 roku w Ko¶ciele Parafialnym w Ł±kcie. W nabożeństwie uczestniczyli: delegacje strażaków z wszystkich jednostek Gminy Żegocina oraz OSP w Ł±kcie Dolnej (gmina Trzciana), członkowie drużyn młodzieżowych OSP w Ł±kcie Górnej, członkowie strażackich rodzin i parafianie oraz mł. bryg. Piotr Gadowski - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Bochni. którzy przybyli, aby pomodlić się w intencji zmarłych strażaków. Koncelebrowan± mszę ¶więt± odprawili pod przewodnictwem ks. Grzegorza Sroki - Kapelana Strażaków Powiatu Brzeskiego księża: Stanisław Szczygieł - Proboszcz w Ł±kcie oraz Bogusław Pasierb - Proboszcz w Żegocinie. W asy¶cie wyst±pili strażacy, dziewczęta z MDP Ł±kta Górna, a nabożeństwo u¶wietniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta CKSIT w Żegocinie, graj±ca pod batut± Mieczysława Kędry.
   Strażack± kolumnę wprowadził do ko¶cioła Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie Janusz Stańdo, po czym rozpoczęła się msza ¶więta. Po powitaniu przez ks. proboszcza Stanisława Szczygła rozpoczęło się nabożeństwo. W jego pocz±tkowej czę¶ci modlono się na wypominkach. Prowadził je Tadeusz Stary - strażak z OSP Ł±kta Górna. Prowadz±cy prosił kolejno prezesów lub naczelników poszczególnych jednostek OSP o zabranie i postawienie na ołtarzu zapalonego znicza oraz oczytanie listy wypominanych, zmarłych strażaków. Rozpocz±ł Prezes OSP w Bełdnie - Leopold Grabowski, potem kolejno coraz to dłuższe listy zmarłych strażaków czytali przedstawiciele OSP Bytomsko (Ignacy Rożnowski), OSP Rozdziele (Władysław Stach), OSP Żegocina (Jan Mróz), OSP Ł±kta Dolna (Roman Kędra) i OSP Ł±kta Górna (Janusz Stańdo). Po każdorazowym odczytaniu listy zmarłych druhów wszyscy wierni ¶piewali trzykrotnie "Dobry Jezu, a nasz Panie", "Daj Trójco ¦więta odpoczynek wieczny" oraz "Wieczne odpoczywanie".     
    Homilię wygłosił Ks. Kapelan Grzegorz Sroka, który dobrze zna strażacki trud, gdyż jest czynnym strażakiem OSP Dębno i osobi¶cie bierze udział w akcjach ratowniczych. W kazaniu skoncentrował się na temacie przemijania i ¶mierci. - Je¶li wierzycie w Boga, niech się nie trwoży serce wasze. Niech ten czas modlitwy będzie głęboko przepojony nasza wiar± i nasz± nadziej±. Wiar± w to, że Bóg wysłuchuje naszych modlitw, nadziej± w to, że nasza modlitwa będzie skuteczna - mówił kapłan.
    Przed końcowym błogosławieństwem podziękowania wszystkim uczestnikom modlitewnego za pamięć i wspólnotę wiary i modlitwy podczas tego modlitewnego spotkania złożył ks. proboszcz - kapelan Stanisław Szczygieł. Na zakończenie nabożeństwa orkiestra odegrała strażacki hymn "Rycerze Floriana", a po wyj¶ciu strażackiej kolumny z ko¶cioła zagrała na pożegnanie jeszcze jeden utwór. Pięknej strażackiej tradycji stało się zado¶ć.

XIII Strażackie Zaduszki - Ł±kta - 05.11.2016 XIII Strażackie Zaduszki - Ł±kta - 05.11.2016
XIII Strażackie Zaduszki - Ł±kta - 05.11.2016 XIII Strażackie Zaduszki - Ł±kta - 05.11.2016
XIII Strażackie Zaduszki - Ł±kta - 05.11.2016 XIII Strażackie Zaduszki - Ł±kta - 05.11.2016
XIII Strażackie Zaduszki - Ł±kta - 05.11.2016 XIII Strażackie Zaduszki - Ł±kta - 05.11.2016
XIII Strażackie Zaduszki - Ł±kta - 05.11.2016 XIII Strażackie Zaduszki - Ł±kta - 05.11.2016
XIII Strażackie Zaduszki - Ł±kta - 05.11.2016 XIII Strażackie Zaduszki - Ł±kta - 05.11.2016
XIII Strażackie Zaduszki - Ł±kta - 05.11.2016 XIII Strażackie Zaduszki - Ł±kta - 05.11.2016
XIII Strażackie Zaduszki - Ł±kta - 05.11.2016 XIII Strażackie Zaduszki - Ł±kta - 05.11.2016
XIII Strażackie Zaduszki - Ł±kta - 05.11.2016 XIII Strażackie Zaduszki - Ł±kta - 05.11.2016
XIII Strażackie Zaduszki - Ł±kta - 05.11.2016 XIII Strażackie Zaduszki - Ł±kta - 05.11.2016
XIII Strażackie Zaduszki - Ł±kta - 05.11.2016 XIII Strażackie Zaduszki - Ł±kta - 05.11.2016
XIII Strażackie Zaduszki - Ł±kta - 05.11.2016 XIII Strażackie Zaduszki - Ł±kta - 05.11.2016
XIII Strażackie Zaduszki - Ł±kta - 05.11.2016 XIII Strażackie Zaduszki - Ł±kta - 05.11.2016

XIII Strażackie Zaduszki - Ł±kta - 05.11.2016

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]