Apel do hodowców drobiu.

    W związku z wykryciem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej kolejnych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni informuje, że w dniu 27.12.2016 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091). Wobec powyższego proszę o rozpowszechnienie w/w rozporządzenia i zawartych w nim zakazów i nakazów wśród mieszkańców w sposób zwyczajowy przyjęty.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni Wacław Czaja

   Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAlk pod typu HSN8 - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy plaków HSN8 są zarażone dzikie
ptaku Niestety przyczyna bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.
   Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:
abezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich:
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany:
- nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki:
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem:
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób:
- przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.
   Przypominamy też. ze za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. - do pobrania >>>

Apel do hodowców drobiu.

[wstecz]