zmiananr0m.jpg (5950 bytes)

   Informujemy , że z dniem 1 grudnia 2016 roku  nastąpiła zmiana numerów telefonów Urzędu Gminy Żegocina.

Sekretariat - 14 / 648 45 20
Faks - 14 / 61 32 036

 • Sekretarz Gminy - 14 / 648 45 22
 • Ewidencja Ludności i dowody osobiste - 14 / 648 45 24
 • Zarządzanie kryzysowe i ochrona ppoż - 14 / 648 45 25
 • Księgowość - 14 / 648 45 30
 • Skarbnik - 14 / 648 45 29
 • Ochrona środowiska - 14 / 648 45 35
 • Drogownictwo - 14/ 648 45 32
 • Podatki - 14 / 648 45 38
 • GOPS - 14  / 648 45 28
 • GOPS - 14 / 648 45 26
 • Kasa i rolnictwo - 14 / 648 45 23
 • Urząd Stanu Cywilnego - 14/  648 45 40
 • Biuro Rady Gminy - 14/ 648 45 33
 • Gminny Zespół Obsługi Oświaty - 14 / 648 45 27
 • Budownictwo - 14/ 648 45 36
 • Gospodarka nieruchomości - 14/ 648 45 41
 • Przetargi i fundusze zewnętrzne - 14/ 648 45 42
 • Pośrednik PZU / Doradztwo rolników - 14/ 648 45 31

[wstecz]

[index]