Drugie spotkanie w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina - 13.12.2016 r.

II. SPOTKANIE KONSULTACYJNE W SPRAWIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ŻEGOCINA - 13.12.2016

    Do 28 grudnia 2016 roku trwać będą ostatnie konsultacje społeczne w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina. Pierwsze ze spotkań konsultacyjnych w Urzędzie Gminy w Żegocinie odbyło się 13 września, drugie 13 grudnia. W sali narad spotkało się tym razem około 20 osób. Mieszkańców gminy, w tym radnych, sołtysów, działaczy stowarzyszeń, pracowników urzędu gminy oraz gościa z Krakowa - Rafała Kunaszyka z Firmy "Eurokreator" s.c. pracującej nad "Programem Rewitalizacji Gminy Żegocina", powitał Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz.
   Po słowach wstępu Wójt przekazał prowadzenie spotkania konsultacyjnego autorowi "Diagnozy obszaru Gminy Żegocina" oraz projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru rewitalizacji Gminy Żegocina. Mieszkańcy gminy mają od pewnego już czasu możliwość zapoznania sie z tymi dokumentami (zakładka "Rewitalizacja Gminy Żegocina") oraz przekazania swoich opinii i wniosków w formularzy konsultacyjnym lub ustnie. Obecni na spotkaniu w urzędzie gminy otrzymali także oba te dokumenty w formie wydruku.
   Prelegent zwrócił uwagę na to, że środki przeznaczone na rewitalizacje wcale nie są tak duże i dlatego dokument musi być przygotowany starannie i poprawnie. Podkreślił także, że to, co zostanie zapisane w Programie Rewitalizacji Gminy Żegocina i zostanie przyjęte w formie uchwały przez Radę Gminy jest jednocześnie jej zobowiązaniem.
  Wykorzystując prezentację komputerową prelegent uzasadniał wskazanie obszaru Łąkty Górnej, jako obszaru szczególnie zdegradowanego, wskazanego w opracowaniu jako proponowanego do przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Wywołało to szeroką, wielotematyczną dyskusję, w której głos zabierali m. in. Lucyna Nowak, Grzegorz Gołąb, Tadeusz Olszewski, Jerzy Błoniarz. Chwilami dyskusja była burzliwa. Pytano o powody nieuwzględnienia w propozycji wyników pracy z pierwszego spotkania. Dyskutanci wnioskowali, aby do obszarów rewitalizacji włączyć część centrum Żegociny oraz Osiedla Mieszkaniowego "Przybyszówka". Narzucone ustawą ograniczenia (do rewitalizacji nie może być zgłoszone więcej jak 20% powierzchni gminy oraz 30% mieszkańców) są w przypadku Gminy Żegocina poważną trudnością ze względu na porozrzucane po terenie gospodarstwa (w przypadku Łąkty Górnej oraz dużą liczbę mieszkańców Żegociny zamieszkujących Przybyszówkę oraz centrum wsi. Do tego dochodzi konieczność wykazania na tym terenie problemów w sferze społecznej (bezrobocie, przestępstwa, brak aktywności obywatelskiej, bieda, zły stan środowiska naturalnego, itd.).
   Spotkanie nie zakończyło się wypracowaniem uzgodnionego projektu, choć zgodzono się do wskazania części Łąkty Górnej jako terenu proponowanego do rewitalizacji. Autor projektu poprosił więc do przedstawienie do zgłoszonych wniosków konkretnych danych ilościowych i jakościowych dotyczących kolejnego proponowanego terenu (części Żegociny).
   Konsultacje trwają więc nadal. Zachęcamy mieszkańców gminy do szerszego włączenia się do konsultacji nie tylko poprzez udział w zebraniach, ale także zgłaszanie ustnych uwag i wypełnienie dostępnych w serwisie internetowym formularzy konsultacyjnych.

Drugie spotkanie w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina - 13.12.2016 r.

Drugie spotkanie w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina - 13.12.2016 r.
Drugie spotkanie w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina - 13.12.2016 r. Drugie spotkanie w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina - 13.12.2016 r.
Drugie spotkanie w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina - 13.12.2016 r. Drugie spotkanie w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina - 13.12.2016 r.

Drugie spotkanie w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina - 13.12.2016 r.

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE >>> REWITALIZACJA GMINY ŻEGOCINA >>>

[wstecz]