Święto PSP w Bytomsku - 05.12.2016 r.

ŚWIĘTO PSP IM. ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W BYTOMSKU - 05.12.2016

     Co roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Bytomsku na początku grudnia, organizowane jest Święto Patrona Szkoły, którym jest Święty Mikołaj Biskup. To jest jednocześnie Święto Szkoły.
    W tym roku główne uroczystości zorganizowano w poniedziałek - 5 grudnia. W sali gimnastycznej zebrali się uczniowie, ich rodzice, rodzeństwo, a także zaproszeni goście, a wśród nich Wójt Gminy Żegocina - Jerzy Błoniarz, ks. Leszek Dudziak, sołtys i radny z Bytomska - Pan Ignacy Rożnowski; byli także dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy oraz laureaci konkursu plastycznego "Błogosławieni Miłosierni" z pozostałych szkół i przedszkoli działających w Gminie Żegocina.
    Na początku uroczystości wprowadzono sztandar szkolny, odśpiewano hymn szkoły, a Pani Dyrektor Barbara Janicka-Mikus powitała gości i przypomniała krótko sylwetkę Patrona, 
   Po wyprowadzeniu pocztu sztandarowego rozpoczęła się zasadnicza część uroczystości, jaką był występy artystyczne. Złożyły się na nie piosenki, a także inscenizacja teatralna na podstawie sztuki Zofii Kossak-Szczuckiej-Szatkowskiej pt. "Gość oczekiwany".
   Pani Lucyna Nowak ogłosiła wyniki tradycyjnie towarzyszącego Świętu PSP w Bytomsku konkursu plastycznego. Tym razem nosił on tytuł "Błogosławieni Miłosierni". Po odczytaniu protokołu komisji konkursowej laureatom konkursu zostały przez Wójta Jerzego Błoniarza, ks. Leszka Dudziaka i Barbarę Janicką-Mikus - dyrektor szkoły, wręczone dyplomy i nagrody.
   Po piosenkach w wykonaniu wszystkich dzieci opowiadających o Św. Mikołaju w sali pojawił się bohater tych pieśni. Przywitał się z wszystkimi, zapytał Panią Dyrektor czy dzieci były grzeczne, a księdza Leszka Dudziaka, czy chodzą do kościoła, a po otrzymaniu twierdzących odpowiedzi przystąpił do rozdawania prezentów. Te pierwsze otrzymali zaproszeni goście. Kolejne trafiły już do wszystkich dzieci obecnych w sali gimnastycznej, a więc nie tylko uczniów, ale także przedszkolaków i jeszcze młodszych dzieci, które z rodzicami przybyły do szkoły.
   Na drugi dzień, czyli 6 grudnia cała społeczność szkoły udała się do kościoła parafialnego w Żegocinie, aby tam uczestniczyć w wieczornej mszy świętej ku czci Patrona Szkoły i Parafii - Św. Mikołaja, a odprawionej o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Św. Patrona dla uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Mikołaja w Bytomsku.

Święto PSP w Bytomsku - 05.12.2016 r.

Święto PSP w Bytomsku - 05.12.2016 r.

Święto PSP w Bytomsku - 05.12.2016 r.

Święto PSP w Bytomsku - 05.12.2016 r.

Święto PSP w Bytomsku - 05.12.2016 r.

FOTOGALERIA >>>
[wstecz]