III Walne Zebranie Członków Klubu Seniora - Żegocina - 26.01.2017 r.

III WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU SENIORA - ŻEGOCINA - 26.01.2017

  Stowarzyszenie Klub Seniora "Żegota" w Żegocinie jest młodą organizacją skupiającą seniorów z terenu Gminy Żegocina. Organizacją, zarejestrowaną sądownie 5 stycznia 2015 roku, kieruje Pani Anna Cudejko, stojąca na czele Zarządu. Podobnie jak wszystkie stowarzyszenia, tak i Klub Seniora co roku organizuje walne zebrania członków.
   Trzecie w historii organizacji zebranie, skupiającej obecnie ponad 40 osób, odbyło się 26 stycznia 2017 roku, w sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie i z woli członków organizacji, poprowadziła je Pani Halina Ryba. Gościem seniorów był Wójt Gminy Żegocina - Pan Jerzy Błoniarz.
   Zasadnicze punkty zebrania to sprawozdania z działalności Zarządu, przedłożone przez Panią Prezes Annę Cudejko, sprawozdanie finansowe, odczytane przez skarbnika - Panią Anielę Surmę, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, odczytane przez jej przewodniczącego - Pana Franciszka Mrugacza, Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego (Teresa Mrugacz).
   Ze sprawozdania Panie Prezes Anny Cudejko można było się dowiedzieć, jak liczne są osiągnięcia Klubu Seniora i jak aktywnie on działa. W roku 2016 w ostatni czwartek miesiąca odbywały się spotkanie członków klubu, które przybierały rożne formy, a były to zabawy taneczne, ogniska, trzy spotkania z ciekawymi ludźmi, trzy wyjazdy do ciepłych źródeł, piesza wycieczka do kapliczki "Na Górach" w Rozdzielu. Zarząd opracował dwa projekty i przystąpił do konkursów ogłoszonych przez Wójta Gminy w Żegocinie. Stowarzyszenie wygrało dwa z nich i rozpoczęło ich realizacje. Jedna oferta, realizacji cyklu turystycznych imprez nordic walking dla mieszkańców gminy nie znalazł uznania w oczach komisji i nie otrzymała dotacji na realizację przedsięwzięcia. W realizacji dofinansowanego przez samorząd projektu "Melodia z Melodią" uczestniczyło 19 seniorów. Wymiernym efektem realizacji tego projektu było wydanie 30 egzemplarzy śpiewnika pt. "Zapomniana melodia" oraz udział w trzech koncertach. Dzięki temu projektowi można było wznowić działalność zespołu "Melodia" i kontynuować pamięć o piosenkach i melodiach z dawnych lat. Drugi projekt pt. "Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2016 roku. Ośrodek Wsparcia dla osób starszych i młodzieży - Klub Samopomocy "Razem" był skierowany do seniorów 50+ oraz młodzieży szkolnej. Jego realizacja trwała od 1 lutego do 31 października 2016 roku. 20 seniorów spotykało się trzy razy w tygodniu, w tym dwa razy z młodzieżą. Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się pomyślnie zakończyć projekt, a jego uczestnicy mieli okazję zdobyć podstawy wiedzy komputerowej, nauczyć się rozpoznawać i uprawiać zioła, dbać o wygląd i o zdrowie, sporządzać zdrowe potrawy, wykonywać przepiękne hafty, kartki ozdoby okolicznościowe, biżuterię itp. Uczestnicy projektu uczestniczyli także w trzech wycieczkach autokarowych do: Łańcuta, Kurozwęk i Zalipia. Na podsumowanie projektu uczestnicy przygotowali widowisko - fragment dawnego wesela z okolic Żegociny.
Obydwa projekty zostały pomyślnie rozliczone. Reprezentacja Stowarzyszenia Klubu Seniora wzięła udział w VI. Festiwalu Rosołu, zorganizowanym przez Lokalną Grupę Działania 11 września 2016 roku w Trzcianie. Odniosła podwójny sukces zajmując pierwsze miejsce w kategorii "Amatorzy" oraz zdobywając specjalne wyróżnienie dodatkowe, przyznawane przez red. Leszka Horwatha z serwisu www.potrawyregionalne.pl za "Anielski Smak Rosołu". Niepowodzeniem zakończyła się natomiast sprawa wniosku Klubu Seniora do Rady Gminy Żegocina o utworzenie Rady Seniorów Gminy Żegocina. 24 maja 2016 roku Rada Gminy, po negatywnych stanowiskach wszystkich Komisji, motywujących, zdecydowała odrzucić wniosek grupy inicjatywnej, reprezentowanej przez Klub Seniora "Żegota" o powołanie Gminnej Rady Seniorów. 
   Po pozytywnej ocenie działalności organizacji przez Komisję Rewizyjną Zarząd uzyskał jednogłośne absolutorium. Zebrani przyjęli także plan finansowy i plan pracy na 2017 rok, w którym znalazły się nowe elementy, w tym powołanie komisji, która zajmie się organizowaniem wyjazdów na wycieczki krajoznawcze i imprezy kulturalne oraz nawiązanie współpracy z innym Klubem Seniora. Dłuższy czas trwała dyskusja nad sprawa lokalu dla organizacji. W tej sprawie wypowiedział się także Wójt Jerzy Błoniarz, który podziękował także seniorom za aktywną działalność i realizację projektów. Zgromadzeni postanowili upoważnić Zarząd do dalszych negocjacji z Wójtem Gminy w sprawie znalezienia lokum dla Klubu Seniora. Wójt poinformował zgromadzonych, że oferta Stowarzyszenia znalazła uznanie komisji konkursowej i Stowarzyszenie będzie mogło od 1 lutego kontynuować działalność Klubu Samopomocy - Razem.

III Walne Zebranie Członków Klubu Seniora - Żegocina - 26.01.2017 r. III Walne Zebranie Członków Klubu Seniora - Żegocina - 26.01.2017 r.
III Walne Zebranie Członków Klubu Seniora - Żegocina - 26.01.2017 r. III Walne Zebranie Członków Klubu Seniora - Żegocina - 26.01.2017 r.
III Walne Zebranie Członków Klubu Seniora - Żegocina - 26.01.2017 r. III Walne Zebranie Członków Klubu Seniora - Żegocina - 26.01.2017 r.
III Walne Zebranie Członków Klubu Seniora - Żegocina - 26.01.2017 r. III Walne Zebranie Członków Klubu Seniora - Żegocina - 26.01.2017 r.

III Walne Zebranie Członków Klubu Seniora - Żegocina - 26.01.2017 r.