Droga 965 - Żegocina. Skrzyżowanie przy szkole. Foto. 11.01.2017.

RUSZA PRZEBUDOWA DROGI 965 (ZIELONA - LIMANOWA) - 10.01.2017

   10 stycznia 2017 roku podpisano umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 965 Zielona - Limanowa - etap I i II. Droga ta o długości około 54 km biegnie przez miejscowości Laskowa Górna, Żegocina, Łąkta Górna, Muchówka, Połom Duży, Nowy Wiśnicz, Bochnia, Krzyżanowice.
    W ciągu 21 miesięcy Firma Skanska, która wygrała przetarg, zaprojektuje i zmodernizuje około 17,7 km tej drogi. Wartość robót realizowanych na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie to blisko 42 mln zł brutto.
   Nie znamy jeszcze dokładnych postanowień, ale już wiadomo, że modernizacja DW 965 obejmie m. in. wzmocnienie konstrukcji jezdni, poszerzenie jezdni, przebudowę kolizyjnych skrzyżowań, korektę promieni łuków drogowych. Nowa nawierzchnia podniesie komfort jazdy, a w miejscach zabudowanych dodatkowo ograniczy hałas, jaki obecnie generują przejeżdżające pojazdy. Będzie też bezpieczniej. Piesi zyskają chodniki i zatoki autobusowe. Trasa zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu - bariery oddzielające ruch pieszych i pojazdów, a w nawierzchni jezdni zostaną zamontowane punktowe elementy odblaskowe. Przejścia dla pieszych i dojścia do przystanków komunikacji zbiorowej zostaną oświetlone. Dodatkowo, w chodnikach w okolicy przejść dla pieszych pojawią się płytki wyczuwalne dla osób niedowidzących.
   W ramach zadania rozbudowana zostanie droga wojewódzka nr 965 na odcinku Bochnia - Limanowa. Droga będzie jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu, szerokimi na 3,5 m. Na skrzyżowaniu DW 964 z DW 965 powstanie rondo z zatokami autobusowymi i chodnikami. Rozbudowane zostaną skrzyżowania w Proszówkach, Laskowej Górnej i Żegocinie, gdzie powstanie pas do lewoskrętu i do wyprzedzania, a także skrzyżowanie DW 965 z ul. Witosa i ul. Rydla w Bochni.
    Przebudowane zostaną także trzy mosty (jeden nad rowem melioracyjnym, drugi nad potokiem Drwinka oraz trzeci nad Sanką), przepusty drogowe, zjazdy indywidualne i publiczne oraz wykonane zostanie odwodnienie drogi. Trasa zyska nowe chodniki, pobocza, ścieżkę rowerową, zatoki autobusowe i perony przystankowe; ponadto energooszczędne oświetlenie i infrastrukturę techniczną.
   Pierwsze prace rozpoczną się w maju 2017 roku, a ich największe natężenie nastąpi w okolicy września lub października br. Pierwsi kierowcy będą mogli ze zmodernizowanej drogi skorzystać w październiku 2018 roku.
   Przypomnijmy, że temat modernizacji drogi wojewódzkiej 965 na terenie gminy Żegocina wzbudzał sporo emocji i nadziei. Wiele osób zabiegało np. o budowę ronda na skrzyżowaniu dróg przy szkole w Żegocinie, o budowę trzeciego pasa ruchu na Widomej w Rozdzielu, wydzielenie dodatkowego pasa do skrętu w okolicy stacji paliwowej w Łąkcie Górnej. Temat wielokrotnie poruszano na sesjach Rady Gminy Żegocina; odbyły się także konsultacje z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich. Powyższa informacja rozwiewa część wątpliwości, ale co ostatecznie zostanie zrealizowane, dowiemy się w ciągu najbliższych miesięcy.

Droga wojewódzka 965. Droga 965 - Łąkta Górna. Foto. 11.01.2017.
Droga 965 - Łąkta Górna. Most. Foto. 11.01.2017. Droga 965 - Łąkta Górna. Okolice stacji benzynowej. Foto. 11.01.2017.
Droga 965 - Żegocina. Skrzyżowanie przy szkole. Foto. 11.01.2017. Droga 965 - Żegocina. Skrzyżowanie przy szkole. Foto. 11.01.2017.

Fragmenty drogi 965 na terenie Gminy Żegocina.

Źródło: www.skanska.pl

[wstecz]