Dzień Babci i Dziadka w PSP w Żegocinie - 20.01.2017 r.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PSP ŻEGOCINA - 20.01.2017

   Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są takie w tym miesiącu dwa dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych babć i dziadków. Dzień Babci (21 stycznia) i Dzień Dziadka (22 stycznia) to wyjątkowe święta, to jedne z najmilszych i najsympatyczniejszych świąt w kalendarzu. W tych dniach babcie i dziadkowie obdarzani są szczególnymi dowodami miłości.   
   W ostatnich latach oba święta łączy się w jedno, organizując w przedszkolach, szkołach, świetlicach i innych instytucjach opiekuńczo - wychowawczych. W tych dniach organizowane są spotkania, podczas których prezentowane są pokazy artystyczne dzieci. Zwykle towarzyszy temu wręczenie laurek, często także samodzielnie wykonanych przez wnuków upominków.
   Szkolna uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, zorganizowana została w sali gimnastycznej przez uczniów i nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. Świętej Kingi w Żegocinie w dniu 20 stycznia 2017 roku, rozpoczęła się "Polonezem", którego odtańczyły pięknie dzieci z klasy II. Po krótkim powitaniu zebranych przez Dyrektora szkoły - Panią Annę Rogala i przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego - Dawida Matrasa oraz złożeniem przez nich serdecznych życzeń Babciom i Dziadkom rozpoczeła się I częśc programu - świąteczna.    Babcie i Dziadkowie mogli przez godzinę podziwiać swoje wnuki śpiewające kolędy, pastorałki oraz prezentujacy staruy zwyczaj - Grupę Koledniczą "Herody". W II częsci programu goście mogli podziwiać dzieci deklamujące wiersze , śpiewające piosenki oraz spektakl przygotowany przez uczniów klasy III o tym "Jak dziecioł sowie mamę odnaleźć pomagał" . Zaprezentowali się wszyscy uczniowie z klas I - III, przygotowani do występów przez swoje wychowawczynie oraz uczniowie klasy VI (grupa kolędnicza), a także uczestnicy szkolnego konkursu kolęd i pastorałek z klas IV - VI.  Życzenia dobrego zdrowia i 100 lat życia złożył także Pan Jerzy Błoniarz - Wójt Gminy Żegocina i również dziadek.
   Po zaśpiewanych życzeniach "Sto lat" i wręczeniu własnoręcznie wykonanych upominków ukochanym babciom i dziadkom. Pani Dyrektor Anna Rogala zakończyła uroczystość, zapraszając Babie i Dziadków na uroczystośc za rok.

Dzień Babci i Dziadka w PSP w Żegocinie - 20.01.2017 r. Dzień Babci i Dziadka w PSP w Żegocinie - 20.01.2017 r.
Dzień Babci i Dziadka w PSP w Żegocinie - 20.01.2017 r. Dzień Babci i Dziadka w PSP w Żegocinie - 20.01.2017 r.
Dzień Babci i Dziadka w PSP w Żegocinie - 20.01.2017 r. Dzień Babci i Dziadka w PSP w Żegocinie - 20.01.2017 r.
Dzień Babci i Dziadka w PSP w Żegocinie - 20.01.2017 r. Dzień Babci i Dziadka w PSP w Żegocinie - 20.01.2017 r.
Dzień Babci i Dziadka w PSP w Żegocinie - 20.01.2017 r. Dzień Babci i Dziadka w PSP w Żegocinie - 20.01.2017 r.
Dzień Babci i Dziadka w PSP w Żegocinie - 20.01.2017 r. Dzień Babci i Dziadka w PSP w Żegocinie - 20.01.2017 r.
Dzień Babci i Dziadka w PSP w Żegocinie - 20.01.2017 r. Dzień Babci i Dziadka w PSP w Żegocinie - 20.01.2017 r.
Dzień Babci i Dziadka w PSP w Żegocinie - 20.01.2017 r. Dzień Babci i Dziadka w PSP w Żegocinie - 20.01.2017 r.
Dzień Babci i Dziadka w PSP w Żegocinie - 20.01.2017 r. Dzień Babci i Dziadka w PSP w Żegocinie - 20.01.2017 r.

Dzień Babci i Dziadka w PSP w Żegocinie - 20.01.2017 r.

[wstecz]