Akcja "Czad i ogień - obudź czujność" - Żegocina - 12.01.2017 r.

AKCJA "CZAD I OGIEŃ - OBUDŹ CZUJNOŚĆ" W GMINIE ŻEGOCINA - 12.01.2017

    W związku z realizacją ogólnopolskiej kampanii społecznej pod nazwą "Czad i ogień - obudź czujność" Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni zorganizowała 12 stycznia 2017 roku w CKSiT w Żegocinie spotkanie informacyjne dla strażaków, dyrektorów szkół i przedszkoli, kierowników zakładów pracy, sołtysów, policjantów oraz wszystkich innych, zainteresowanych osób.
   Spotkanie, z udziałem około 20 osób, otworzył Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie Janusz Stańdo, który przedstawił prowadzącego - st. kpt. Witolda Sajaka z Komendy Powiatowej PSP w Bochni - starszego specjalistę w Sekcji do spraw kontrolno - rozpoznawczych.
    Głos zabrał także Wójt Gminy Żegocina, który zwrócił uwagę na ważność zagadnienia. Przypomniał, że nieszczęście związane z czadem dotknęło w tym roku także mieszkańca gminy z Rozdziela. Ósmego stycznia zmarł tam w wyniku zaczadzenia samotnie mieszkający 67-letni mężczyzna.
   Prezentacja komputerowa i towarzysząca jej pogadanka zawierała m. in. takie zagadnienia jak: czym jest czad, podstawowa grupy ryzyka zaczadzeniem,  przyczyny zaczadzeń, jak uniknąć zaczadzenia, jak zapobiegać zaczadzeniom, czujki czadu, gdzie je zakładać i kilka jeszcze innych. Zachęcał dyrektorów szkół do skorzystania z możliwości wyjazdu najmłodszych uczniów do salki edukacyjnej "Ognik" w Komendzie Powiatowej PSP w Bochni. Zachęcił także do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Bochni: www.straz.bochnia.pl w zakładce "Straż radzi", bądź na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie (www.straz.krakow.pl) i Komendy Głównej PSP (www.straz.gov.pl). Rozdał także materiały informacyjne.
  Najważniejszym przesłaniem tego spotkania była wypowiedziana przez prelegenta opinia, że spotkanie nie przyniesie pożądanych skutków, jeśli zaprezentowana podczas niego wiedza nie trafi do wszystkich mieszkańców gminy i nie znajdzie praktycznego zastosowania. Stąd jego apel do samorządu, zakładów pracy, GOPS, sołtysów, szkół, kapłanów, policjantów o czynne włączenie się w kampanię "Czad i ogień - obudź czujność". Stąd też trzeba pamiętać o przeglądach instalacji, zakupieniu i zamontowaniu czujników czadu i dymu (sprawdziliśmy - są do kupienia tylko w sklepie firmy Elmar w Żegocinie). Jak informował kpt. Sajak właśnie taka czujka uratowała niedawno życie mieszkańcowi Cerekwi. Szkoda, że nie zainstalował jej mieszkaniec Rozdziela. Zróbmy wszystko, aby znów nie być mądrym po szkodzie.

Akcja "Czad i ogień - obudź czujność" - Żegocina - 12.01.2017 r. Akcja "Czad i ogień - obudź czujność" - Żegocina - 12.01.2017 r.
Akcja "Czad i ogień - obudź czujność" - Żegocina - 12.01.2017 r. Akcja "Czad i ogień - obudź czujność" - Żegocina - 12.01.2017 r.
Akcja "Czad i ogień - obudź czujność" - Żegocina - 12.01.2017 r. Akcja "Czad i ogień - obudź czujność" - Żegocina - 12.01.2017 r.
Akcja "Czad i ogień - obudź czujność" - Żegocina - 12.01.2017 r. Akcja "Czad i ogień - obudź czujność" - Żegocina - 12.01.2017 r.

Akcja "Czad i ogień - obudź czujność" - Żegocina - 12.01.2017 r.

WIĘCEJ O AKCJI "CZAD I OGIEŃ - OBUDŹ CZUJNOŚĆ"

LINK 1 >>>

LINK 2 >>>

[wstecz]