DWIE UROCZYSTOŚCI W SZKOLE MUZYCZNEJ - 27.01 I 31.01.2017

    Dwie ważne uroczystości miały miejsce ostatnio w Szkole Myuzycznej I stopnia w Żegocinie. Pierwsza z nich - ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej odbyła się w  szkolnej auli 27 stycznia, druga - studniówka została zorganizowana w sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie 31 stycznia 2017 roku. Ślubowanie złożyło 28 uczniów klas pierwszych, a poloneza poprowadzonego przez dyrektora Tomasza Cudejko i uczennicę Joannę Kukla zatańczyło 11 par.

Ślubowanie, pasowanie i koncert uczniów klas pierwszych SM w Żegocinie.

ŚLUBOWANIE I PASOWANIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ - 27.01.2017

   27 stycznia 2017 roku, w auli szkolnej, wobec licznie zgromadzonej szkolnej społeczności (rodzice, uczniowie, nauczyciele) uroczyste ślubowanie złozyli uczniowie dwóch klas pierwszych: dziecięcej i młodzieżowej. Prologiem do tej ważnej szkolnej uroczystości, poprowadzonej przez dyrektora funkcjonującej od 1 września 2009 roku szkole Tomasza Cudejko, był popis uczniów działającego tu Ogniska Muzycznego. Najmłodsi, przygotowani przez Panią Katarzynę Nuzia tańczyli, śpiewali i grali, wprowadzając zgromadzonych w atmosferę uroczystości.
    Ślubujący stanęli na podium, po czym nauczycielka - Pani Renata Czaja odczytała rotę ślubowania, której treść uczniowie potwierdzili słowem "Ślubujemy". Następnie Dyrektor - Pan Tomasz Cudejko pasował każdego pierwszoklasistę na ucznia, uderzając smyczkiem w ramię i stwierdzając "Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej Szkoły Muzycznej w Żegocinie. Każdy pierwszoklasista otrzymał następnie dyplom potwierdzający złożenie ślubowania oraz upominki od Rady Rodziców, które wręczyła Pani Bernadeta Kukla.
   Kiedy już ta poważna część uroczystości, zakończona złożeniem uczniom gratulacji przez Dyrektora Szkoły, dobiegła końca, przyszedł czas na zademonstrowanie przez wybranych uczniów zdobytych już umiejętności. Świeżo nominowani uczniowie grali na instrumentach solowo, w duetach i triach. Każdy popis był gorąco oklaskiwany przez widzów. Było to dla nich duże przeżycie, bo to był ich pierwszy publiczny występ.

Ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów Szkoły Muzycznej w Żegocinie - 27.01.2017 r. Ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów Szkoły Muzycznej
Ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów Szkoły Muzycznej Ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów Szkoły Muzycznej
Ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów Szkoły Muzycznej Ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów Szkoły Muzycznej
Ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów Szkoły Muzycznej Ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów Szkoły Muzycznej
Ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów Szkoły Muzycznej Ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów Szkoły Muzycznej
Ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów Szkoły Muzycznej Ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów Szkoły Muzycznej
Ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów Szkoły Muzycznej Ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów Szkoły Muzycznej
Ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów Szkoły Muzycznej Ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów Szkoły Muzycznej
Ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów Szkoły Muzycznej Ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów Szkoły Muzycznej
slubowanie20a.jpg (13325 bytes) Ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów Szkoły Muzycznej

Ślubowanie, pasowanie i koncert uczniów klas pierwszych SM w Żegocinie.

Studniówka 2017 SM w Żegocinie.

III. STUDNIÓWKA SZKOŁY MUZYCZNEJ - 31.01.2017

   Wraz z upływem czasu w każdej szkole kształtuje się nowa obrzędowość. Także w gimnazjach oraz w Szkole Muzycznej I stopnia w Żegocinie, mającej ponad siedmioletnią historię, powstają nowe zwyczaje. Jednym z nich jest tradycja studniówek, kojarzona do tej pory wyłącznie z licealnymi maturzystami.
   Swoja studniówkę od trzech lat uczniowie najstarszych klas żegocińskiej szkoły muzycznej. Rada Rodziców tej placówki, kierowana przez Panią Bernadetę Kuklę, zorganizowała Bal Studniówkowy w ostatnim dniu stycznia 2017 roku. W sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie powieszono napis "Studniówka 2017" i kilka minut po godzinie 17 uczennice Joanna Kukla i Anita Sajdak powitały uczestników balu oraz zaproszonych gości. Życzenia wspaniałego balu złożył tegorocznym absolwentom Dyrektor Szkoły - Pan Tomasz Cudejko, po czym wybrzmiała tradycyjna formuła "Poloneza czas zacząć".
   Do figuralnego tańca stanęło 12 par. W pierwszej zatańczyli: uczennica Joanna Kukla i dyrektor Tomasz Cudejko. Za nimi po parkiecie posuwistym krokiem sunęło kolejnych 11 par. Odświętnie ubrani uczniowie złożeniem podziękowań i ukłonem podziękowali sobie za taniec, po czym usiedli do stołów, aby się posilić.
   Następnie rozpoczęły się tance do muzyki odtwarzanej przez DJ "Next End". Początkowo nieśmiało, ale z każdym utworem coraz odważniej taneczne pary w migających światłach dyskoteki bawiły się radośnie przez kilka godzin. Potem jeszcze prawie sto dni zajęć, ćwiczeń i występów zakończonych egzaminacyjnymi popisami i uczniowie cyklu cztero i sześcioletniego staną się absolwentami Szkoły Muzycznej I stopnia w Żegocinie. Jak potoczą się ich dalsze losy związane z rozwijaniem muzycznych talentów, zależy przede wszystkim od nich samych. Życzymy, ale jak najpomyślniej.

Studniówka 2017 SM w Żegocinie - 31.01.2017 r. Studniówka 2017 SM w Żegocinie - 31.01.2017 r.
Studniówka 2017 SM w Żegocinie - 31.01.2017 r. Studniówka 2017 SM w Żegocinie - 31.01.2017 r.
Studniówka 2017 SM w Żegocinie - 31.01.2017 r. Studniówka 2017 SM w Żegocinie - 31.01.2017 r.
Studniówka 2017 SM w Żegocinie - 31.01.2017 r. Studniówka 2017 SM w Żegocinie - 31.01.2017 r.
Studniówka 2017 SM w Żegocinie - 31.01.2017 r. Studniówka 2017 SM w Żegocinie - 31.01.2017 r.
Studniówka 2017 SM w Żegocinie - 31.01.2017 r. Studniówka 2017 SM w Żegocinie - 31.01.2017 r.
Studniówka 2017 SM w Żegocinie - 31.01.2017 r. Studniówka 2017 SM w Żegocinie - 31.01.2017 r.
Studniówka 2017 SM w Żegocinie - 31.01.2017 r. Studniówka 2017 SM w Żegocinie - 31.01.2017 r.
Studniówka 2017 SM w Żegocinie - 31.01.2017 r. Studniówka 2017 SM w Żegocinie - 31.01.2017 r.
Studniówka 2017 SM w Żegocinie - 31.01.2017 r. Studniówka 2017 SM w Żegocinie - 31.01.2017 r.

Studniówka 2017 SM w Żegocinie - 31.01.2017 r.

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]