XIV Strażacki Opłatek - Rozdziele - 14.01.2017 r.

XIV. SPOTKANIE OPŁATKOWE STRAŻAKÓW GMINY ŻEGOCINA - ROZDZIELE - 14.01.2017

    Czternaste spotkanie opłatkowe strażaków Gminy Żegocina, odbyło się tym razem 14 stycznia 2017 roku w świetlicy remizy OSP w Rozdzielu Członkowie tej jednostki zaprosili druhów z pozostałych jednostek gminy oraz gości. Przybyli m. in: Członek ZG ZOSP RP - Kazimierz Sady, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP i jednocześnie Starosta Bocheński - Ludwik Węgrzyn, radny powiatowy Jan Marcinek, Przewodnicząca Rady Gminy Żegocina - Lucyna Nowak, Komendant Powiatowego PSP w Bochni Krzysztof Kokoszka, Ksiądz Proboszcz z Żegociny - Bogusław Pasierb oraz Kapelan Powiatowy ZOSP RP w Bochni - ks. Stanisław Szczygieł. To on jest pomysłodawcą tych spotkań, które odbywają się już teraz w wielu miejscowościach powiatu bocheńskiego.
   Obowiązki gospodarzy pełnili: Prezes Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie - Wójt Jerzy Błoniarz i Tadeusz Bobowski - Prezes Zarządu OSP w Rozdzielu.
   Odśpiewano kolędę, po czym minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w tym roku druhów - strażaków. Następnie do sali weszła grupa rozdzielskich kolędników z zespołu kolędniczego "Droby", zwycięzców tegorocznego Małopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych w Lipnicy Murowanej. Zaprezentowali tradycyjny obrzęd kolędniczy w gwarze rozdzielskiej. Strażacy z Rozdziela zaprosili także do kolędowania miejscową kapelę, która zagrała i zaśpiewała wspólnie ze strażakami kilka kolęd oraz marsza powitalnego i "Sto lat".
   Po tym wystepie Prezes Tadeusz Bobowski powitał i przedstawił przybyłych gości, a następnie poprosił o zabranie głosu Prezesa ZOG Jerzego Błoniarza. Przypomniał on, że tym wydarzeniem rozdzielscy strażacy rozpoczynają obchody 60. lecia swojej jednostki, zarejestrowanej 15 stycznia 1957 roku. Przypomniał nazwiska założycieli tej jednostki. Na zakończenie złożył podziękowania osobom i instytucjom, które w roku 2016 wspierały, w tym finansowo, jednostki OSP z terenu Gminy Żegocina.
   W oficjalnej części spotkania wręczone zostały dwa strażackie medale. Druh Kazimierz Sady przekazał Złoty Znak Związku Ks. Kapelanowi Stanisławowi Szczygłowi. Natomiast Prezes Zarządu OSP w Łąkcie Górnej Zdzisław Wrona odznaczony został Złotym Medalem po raz drugi "Za Zasługi dla Pożarnictwa".
   Prezes OSP Rozdziele Tadeusz Bobowski wraz z Wójtem Jerzy Błoniarzem przekazali dyplomy z podziękowaniami osobom, które przyczyniły sie do do przyznania ochotnikom z Rozdziela środków na rozbudowę remizy i zakup sprzętu: Stanisławowi Sorysowi (nieobecnemu, dyplom zostanie przekazany później), Kazimierzowi Sademu, Ludwikowi Węgrzynowi, Krzysztofowi Kokoszce. Strażacy z OSP Rozdziele przekazali podobny dyplom także Wójtowi Jerzemu Błoniarzowi.
   Następnie prowadzący poprosił gości o zabieranie głosu. Jako pierwszy przemawiał Prezes ZOP ZOSP RP - Starosta Bocheński Ludwik Węgrzyn, po nim członek ZG ZOSP RP i jednocześnie  Dyrektor Zarządu Wykonawczego Małopolskiego Oddziału - Kazimierz Sady, następnie Komendant Powiatowy PSP w Bochni - st. bryg. Krzysztof Kokoszka i na zakończenie - Wójt Gminy Jerzy Błoniarz. W przemówieniach zawarto uznanie dla strażackiego trudu, podziękowania za społeczne działanie i noworoczne życzenia.
   Po gościach głos zabrał Ks. Kapelan Stanisław Szczygieł. Podziękował za otrzymane odznaczenia, a  następnie rozpoczął ceremonię opłatkową. Fragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa odczytał ks. proboszcz Bogusław Pasierb, po czym ks. Kapelan Stanisław Szczygieł dokonał pobłogosławienia nowej części budynku, a następnie opłatków, które potem rozdano wszystkim uczestnikom spotkania. Nastąpiło składanie sobie wzajemnych noworocznych życzeń.
   Po przejściu uczestników spotkania do pomieszczenia na piętrze nastąpiła krótka ceremonia tradycyjnego przekazania strażackiego zegara. Ignacy Rożnowski w imieniu OSP w Bytomsku przekazał go na ręce Prezesa OSP Rozdziele - druha Tadeusza Bobowskiego.
   Następnie przystąpiono do spożycia przygotowanego przez gospodarzy posiłku. Strażackie spotkanie w Rozdzielu zakończyło wspólne śpiewanie kolęd. Kolejne za rok. Druhów z całej gminy przyjmować będą strażacy z OSP w Bełdnie. Będzie to jubileuszowe, bo piętnaste już spotkanie.

XIV Strażacki Opłatek - Rozdziele - 14.01.2017 r. XIV Strażacki Opłatek - Rozdziele - 14.01.2017 r.
XIV Strażacki Opłatek - Rozdziele - 14.01.2017 r. XIV Strażacki Opłatek - Rozdziele - 14.01.2017 r.
XIV Strażacki Opłatek - Rozdziele - 14.01.2017 r. XIV Strażacki Opłatek - Rozdziele - 14.01.2017 r.
XIV Strażacki Opłatek - Rozdziele - 14.01.2017 r. XIV Strażacki Opłatek - Rozdziele - 14.01.2017 r.
XIV Strażacki Opłatek - Rozdziele - 14.01.2017 r. XIV Strażacki Opłatek - Rozdziele - 14.01.2017 r.
XIV Strażacki Opłatek - Rozdziele - 14.01.2017 r. XIV Strażacki Opłatek - Rozdziele - 14.01.2017 r.
XIV Strażacki Opłatek - Rozdziele - 14.01.2017 r.  XIV Strażacki Opłatek - Rozdziele - 14.01.2017 r.
XIV Strażacki Opłatek - Rozdziele - 14.01.2017 r. XIV Strażacki Opłatek - Rozdziele - 14.01.2017 r.
XIV Strażacki Opłatek - Rozdziele - 14.01.2017 r. XIV Strażacki Opłatek - Rozdziele - 14.01.2017 r.
XIV Strażacki Opłatek - Rozdziele - 14.01.2017 r. XIV Strażacki Opłatek - Rozdziele - 14.01.2017 r.

XIV Strażacki Opłatek - Rozdziele - 14.01.2017 r.

XIV Strażacki Opłatek - Rozdziele - 14.01.2017 r.
XIV Strażacki Opłatek - Rozdziele - 14.01.2017 r. XIV Strażacki Opłatek - Rozdziele - 14.01.2017 r.
XIV Strażacki Opłatek - Rozdziele - 14.01.2017 r. XIV Strażacki Opłatek - Rozdziele - 14.01.2017 r.
XIV Strażacki Opłatek - Rozdziele - 14.01.2017 r. XIV Strażacki Opłatek - Rozdziele - 14.01.2017 r.
XIV Strażacki Opłatek - Rozdziele - 14.01.2017 r. XIV Strażacki Opłatek - Rozdziele - 14.01.2017 r.
XIV Strażacki Opłatek - Rozdziele - 14.01.2017 r.

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]