Rozdzielskie grupy w Podegrodziu - 28.01.2017 r.

SUKCES ROZDZIELSKICH KOLĘDNIKÓW W PODEGRODZIU 29.01.2017

   W dniach 28-29 stycznia 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu wystąpili uczestnicy jubileuszowego "Pastuszkowego Kolędowania"- XX Ogólnopolskich Spotkań Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych. Przed szeroką publicznością zaprezentowały się 33 grupy kolędnicze w tym: 26 dziecięcych i 7 młodzieżowych z następujących województw: 29 z woj. małopolskiego (z 10 powiatów: 3 z pow. bocheńskiego, 1 z chrzanowskiego, 6 z limanowskiego, 1 z miechowskiego, 5 z nowosądeckiego, 2 z nowotarskiego, 3 z myślenickiego, 3 z suskiego, 3 z tarnowskiego, 2 z tatrzańskiego), 3 z woj. śląskiego (pow. cieszyński), 1 z woj. podkarpackiego (pow. rzeszowski).
    Gminę Żegocina reprezentowały w Podegrodziu dwie grupy z Zespołu Szkół w Rozdzielu, które niedawno w Lipnicy Murowanej zostały wysoko ocenione przez komisję artystyczną. Były to: "Szczodroki" (Wiktor Orzeł, Wojciech Orzeł) i " Droby"( Krzysztof Augustyn, Jan Orzeł, Dawid Gogoc. Jakub Kmiecik, Arkadiusz Sławęta, Jakub Cichoń). Oba zespoły prowadzi Pani Anna Zelek. Grupy te wystąpiły na podegrodzkiej scenie w niedzielne popołudnie 29 stycznia. Profesjonalne jury w składzie: mgr Aleksandra Szurmiak-Bogucka - etnomuzykolog, mgr Maria Cetera - etnograf, mgr Jadwiga Adamczyk - muzyk, dr hab. Stanisław Węglarz - etnolog, mgr Benedykt Kafel - etnograf przyznało dziecięcej grupie "Szczodroki"- I miejsce, a młodzieżowej grupie ,,Droby" - III miejsce.
    Komisja złożyła podziękowanie uczestnikom i instruktorom grup kolędniczych, podkreślając wysoki poziom widowisk. Coroczna wymiana poglądów pomiędzy instruktorami i komisją konkursową przynosi znakomite efekty. Komisja wyraża uznanie instruktorom grup, którzy przez lata z ogromnym zaangażowaniem przygotowują przedstawienia kolędnicze. Widowiska prezentowane na "Pastuszkowym Kolędowaniu" są świadectwem bogactwa tradycyjnej kultury ludowej, służą podtrzymywaniu zwyczajów bożonarodzeniowych oraz mają ogromne znaczenie edukacyjne, stanowiąc wzorzec dla młodego pokolenia wykonawców.

Rozdzielskie grupy w Podegrodziu - 28.01.2017 r. Rozdzielskie grupy w Podegrodziu - 28.01.2017 r.
Rozdzielskie grupy w Podegrodziu - 28.01.2017 r. Rozdzielskie grupy w Podegrodziu - 28.01.2017 r.
Rozdzielskie grupy w Podegrodziu - 28.01.2017 r. Rozdzielskie grupy w Podegrodziu - 28.01.2017 r.
Rozdzielskie grupy w Podegrodziu - 28.01.2017 r. Rozdzielskie grupy w Podegrodziu - 28.01.2017 r.

Rozdzielskie grupy w Podegrodziu - 29.01.2017 r.

Materiał nadesłany.

[wstecz]