Spotkanie z policjantem - PSP w Żegocinie - 04.01.2017 r.

POLICJANT O ZAGROŻENIACH - SPOTKANIE W PSP ŻEGOCINA - 04.01.2017

   Jakie zagrożenia czyhają na dzieci w internecie ? Czy młodzież poniżej 18 roku życia ponosi odpowiedzialność karną? Jak uniknąć zagrożeń związanych z narkotykami ? To trzy podstawowe problemy poruszone podczas pogadanki, jaką w dniu 4 stycznia 2017 r. przeprowadził w PSP im. Świętej Kingi w Żegocinie aspirant sztabowy Piotr Jacewicz z Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu. Policjant spotkał się najpierw z najmłodszymi uczniami. Pogadanka, wygłoszona przez policjanta dotyczyła zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zagrożeń w drodze do i ze szkoły, niebezpieczeństw w sytuacji, gdy dziecko zostaje samo w domu. Dzieci słuchały z dużym zainteresowaniem i zgłosiły olbrzymią ilość pytań, np. o to, czy można jeździć rowerem po chodniku, kiedy mogą zdobyć kartę rowerową itp. Odpowiadały także na pytania postawione przez prelegenta. Na zakończenie spotkania życzyły policjantowi zdrowia i podziękowały za ciekawe spotkanie.
   Uczestnikami drugiego spotkania byli uczniowie najstarszych klas szkoły podstawowej. Tu poruszana problematyka była nieco inna. Dotyczyła takich problemów jak: zagrożenia z internetu, ze strony sekt, alkoholizm, narkomania, wagary, ucieczki z domów oraz odpowiedzialność karna osób nieletnich. Uczniowie obejrzeli ciekawą prezentację. Także podczas tej prelekcji uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali słów policjanta, a zakończenie spotkania przyjęli z rozczarowaniem.
    Na zakończenie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego podziękowali policjantowi za ciekawe informacje.

Spotkanie z policjantem - PSP w Żegocinie - 04.01.2017 r. Spotkanie z policjantem - PSP w Żegocinie - 04.01.2017 r.
Spotkanie z policjantem - PSP w Żegocinie - 04.01.2017 r. Spotkanie z policjantem - PSP w Żegocinie - 04.01.2017 r.
Spotkanie z policjantem - PSP w Żegocinie - 04.01.2017 r. Spotkanie z policjantem - PSP w Żegocinie - 04.01.2017 r.

Spotkanie z policjantem - PSP w Żegocinie - 04.01.2017 r.

[wstecz]