Fragment drogi 965 w Żegocinie - Nadolu.

PRZEBUDOWA DROGI 965 NA TERENIE GMINY ŻEGOCINA - 08.02.2017

   Kilka tygodni temu pisaliśmy o tym, że ruszyła procedura związana z rozbudową drogi wojewódzkiej Zielona Limanowa, oznaczonej numerem 965. Wójt Gminy Żegocina informuje o zamierzeniach dotyczących remontu dróg wojewódzkich na terenie Gminy Żegocina we współdziałaniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

1. Od odc. 170 km 0+100 do odc. 170 km 2+530, rozbudowa drogi na dł.ok. 2 430 m, szerokość jezdni 6,50 m
-  Odc. 170 km 2+040 - 2+530, str. prawa - przebudowa lub pozostawienie istniejącego chodnika w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych konstrukcji jezdni,
- Odc. 170 km 2+460 - 2+530, str. lewa - rezygnacja z budowy odcinka chodnika wraz z kanalizacją deszczową,

2. Odc. 170 km 2+530 do odc. 180 km 0+130, dł. ok. 142
- przebudowa/budowa obiektu mostowego w odc. 180 km 0+039,80
- rozbudowa odcinka drogi w odc. 170 km 2+530 do odc. 180 km 0+130 wraz z budową pasa do lewoskrętu (skrzyżowanie z drogą na Trzcianę)
 
3. Odc. 190 km 1+930 do odc. 200 km 0+080, dł. ok. 362 m.
- rozbudowa odcinka drogi wraz z budową pasa do lewoskrętu zgodnie z Wielowariantową Koncepcją (skrzyżowanie na Lipnicę Murowaną przy szkole)
 
4. Odc. 210 km 3+150 - odc. 210 km 3+880, rozbudowa drogi na dł. ok. 730 m, szerokość jezdni 6,50 m
- rozbudowa skrzyżowania wraz z budową pasa do lewoskrętu i pasa do wyprzedzania w m. Żegocina (podjazd pod Widomą)

   W budżecie Gminy Żegocina na te zadania została zabezpieczona kwota 46.440 zł w 2017 r. i 56.760 w 2018 r.

Skrzyżowanie drogi 965 z drogą na Trzcianę. Skrzyżowanie drogi 965 z drogą na Lipnicę Murowaną.

Skrzyżowanie drogi 965 z drogą na Trzcianę.

Skrzyżowanie drogi 965 z drogą na Lipnicę Murowaną.

INFORMACJA POPRZEDNIA >>>

[wstecz]