Kabaretowe Zapusty - CKSiT w Żegocinie - 23.02.2017 r.

II. ŻEGOCIŃSKIE KABARETOWE ZAPUSTY - 23.02.2017

   Zorganizowane w "tłusty czwartek" 23 lutego 2017 roku przez CKSiT w Żegocinie, przy współpracy Stowarzyszenia Klub Seniora "Żegota" "Kabaretowe Zapusty" były imprezą udaną i niech żałują ci, którzy nie skorzystali z zaproszenia i pozostali w domach. 
    Przybyłych do sali widowiskowej CKSI T w Żegocinie wykonawców oraz widzów z Żegociny powitał dyrektor placówki Mieczysław Kędra, który chwilę potem przekazał prowadzenie imprezy Teresie Mrugacz. Konferansjerka zapowiadała każdą z kolejnych grup, prezentując także jej dotychczasowy dorobek artystyczny.
    Jako pierwsi na żegocińskiej scenie wystąpili członkowie Klubu Seniora "Sami Swoi" z Olesna, którzy zaprezentowali słowno - muzyczne widowisko kabaretowe pt. "Czerwony autobus", nawiązujące do czasów PRL-u, które w żartobliwy sposób pokazuje społeczeństwo tamtego okresu. Świetnie zagrane skecze i popularne piosenki lat powojennych, z tytułowym "Czerwonym autobusem", co przez ulice miasta mknie, co chwilę wywoływały salwy śmiechu i w wiele wspomnień z lat szkolnych seniorów, gdy w szkołach organizowano akademie na cześć ... i czyny społeczne, a ludzie kłócili się w sklepowych kolejkach.
   Zdecydowanie spokojniejsza byłą prezentacja gospodarzy - zespołu śpiewaczego "Melodia" działającego przy Klubie Seniora "Żegota", którego instruktorem i jednocześnie akompaniatorem jest Antoni Kęska. Grupa zaśpiewała kilka najnowszych piosenek ze swojego repertuaru, z których najbardziej znana jest "Sierra Madre".
   Ostatnim z występujących tego dnia zespołów była grupa teatralna Koła Gospodyń Wiejskich z Laskowej. Ma już ona w swoim dorobku wiele osiągnięć artystycznych i w 2014 roku występowała już w Żegocinie. Tym razem pokazali komediowy spektakl pt. "Umarł Juga", zagrany w laskowskiej gwarze. Komedia omyłek na tle życia codziennego pewnej wiejskiej rodziny podobała się widzom, także w tym przypadku żywo reagującym na sceniczne wydarzenia.
   Po zakończeniu występów panie z Klubu Seniora "Żegota" poczęstowały wszystkich zgromadzonych w sali pączkami, a dyrektor CKSiT wręczył kierownikom zespołów dyplomy z podziękowaniami za udział z II Żegocińskich Kabaretowych Zapustach.
   Następnie rozpoczęła się ostatkowa biesiada, z udziałem członków Klubu Seniora "Żegota" oraz zaproszonych grup z Olesna i Laskowej.

Kabaretowe Zapusty - CKSiT w Żegocinie - 23.02.2017 r. Kabaretowe Zapusty - CKSiT w Żegocinie - 23.02.2017 r.
Kabaretowe Zapusty - CKSiT w Żegocinie - 23.02.2017 r. Kabaretowe Zapusty - CKSiT w Żegocinie - 23.02.2017 r.
Kabaretowe Zapusty - CKSiT w Żegocinie - 23.02.2017 r. Kabaretowe Zapusty - CKSiT w Żegocinie - 23.02.2017 r.
Kabaretowe Zapusty - CKSiT w Żegocinie - 23.02.2017 r. Kabaretowe Zapusty - CKSiT w Żegocinie - 23.02.2017 r.
Kabaretowe Zapusty - CKSiT w Żegocinie - 23.02.2017 r. Kabaretowe Zapusty - CKSiT w Żegocinie - 23.02.2017 r.
Kabaretowe Zapusty - CKSiT w Żegocinie - 23.02.2017 r. Kabaretowe Zapusty - CKSiT w Żegocinie - 23.02.2017 r.
Kabaretowe Zapusty - CKSiT w Żegocinie - 23.02.2017 r. Kabaretowe Zapusty - CKSiT w Żegocinie - 23.02.2017 r.
Kabaretowe Zapusty - CKSiT w Żegocinie - 23.02.2017 r. Kabaretowe Zapusty - CKSiT w Żegocinie - 23.02.2017 r.
Kabaretowe Zapusty - CKSiT w Żegocinie - 23.02.2017 r. Kabaretowe Zapusty - CKSiT w Żegocinie - 23.02.2017 r.
Kabaretowe Zapusty - CKSiT w Żegocinie - 23.02.2017 r. Kabaretowe Zapusty - CKSiT w Żegocinie - 23.02.2017 r.
Kabaretowe Zapusty - CKSiT w Żegocinie - 23.02.2017 r. Kabaretowe Zapusty - CKSiT w Żegocinie - 23.02.2017 r.
Kabaretowe Zapusty - CKSiT w Żegocinie - 23.02.2017 r. Kabaretowe Zapusty - CKSiT w Żegocinie - 23.02.2017 r.
Kabaretowe Zapusty - CKSiT w Żegocinie - 23.02.2017 r. Kabaretowe Zapusty - CKSiT w Żegocinie - 23.02.2017 r.

Kabaretowe Zapusty - CKSiT w Żegocinie - 23.02.2017 r.

[wstecz]