Inauguracyjne spotkanie Klubu Samopomocy "Razem II" - 01.02.2017 r.

INAUGURACJA KLUBU SAMOPOMOCY "RAZEM II" - 01.02.2017.

    W dniu 1 lutego 2017 roku w Świetlicy OSP w Żegocinie rozpoczęła się druga edycja projektu pod nazwą "Wspieranie osób starszych w integracji z młodzieżą". Jest ono realizowane przez Stowarzyszenie Klub Seniora "Żegota" w formie ośrodka wsparcia jako Klub Samopomocy "Razem".
   Głównym celem przedsięwzięcia, finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz samorząd Gminy Żegocina, w łącznej wysokości ponad 40 tys. zł  jest integracja międzypokoleniowa.
   Przybyli uczestnicy projektu zostali powitani przez Prezeskę Zarządu Stowarzyszenia Klub Seniora "Żegota" - Panią Annę Cudejko, która przedstawiła kadrę Klubu "Razem". Podczas inauguracyjnego spotkania kierowniczka projektu - Pani Bożena Orzeł mówiła o założeniach i formach organizacyjnych przedsięwzięcia. Podobnie, jak w poprzedniej edycji, Klub Samopomocy "Razem" będzie otwarty 3 razy w tygodniu po cztery godziny, a zaplanowane zajęcia odbywać się będą od godz. 15.30 do 19.30  w poniedziałki, wtorki i czwartki.
   Księgowym obecnej edycji projektu jest Pani Maria Wełna, a opiekunem seniorów 50+ i uczniów (to w sumie 30 osób, w tym 10 uczniów) a opiekunem - Pani Lucyna Janiczek. To właśnie ona omówiła harmonogram i tematykę zajęć integracji międzypokoleniowej. Pogrupowano je w 17 kategorii, a są to : spotkanie otwierające projekt/ spotkanie organizacyjne; cykle zajęć: przedstawienie umiejętności seniorów, historia i kultura regionu, sportowe i rekreacyjne oraz warsztaty: aktywizujące seniorów, fotograficzne, prozdrowotne, komputerowe i telefoniczne, urody (spa), teatralno - poetyckie, rękodzieła artystycznego, muzyczno - wokalne, kulinarne, kinowo - filmowe ogniska integracyjne, wycieczki oraz konferencja podsumowująca projekt. W ramach zorganizowanych zajęć Ośrodek zapewnia uczestnikom drobny poczęstunek oraz możliwość przygotowania napojów gorących.
   Na zakończenie działalności Ośrodka, które planowane jest na 30.11.2017 roku zorganizowana zostanie konferencja podsumowująca projekt, podczas której wystawione zostanie przedstawienie. Wezmą w nim udział uczestnicy wolontariusze, przedstawiciele organizacji, uczniowie, nauczyciele, opiekunowie oraz zaproszeni goście. Zostaną również zaprezentowane pokazy multimedialne wykonywanych prac, oraz zdjęć z zajęć. O bieżącej działalności Klubu Samopomocy "Razem" można czytać w specjalnej części serwisu - link na dole strony.
   Podczas dyskusji uczestnicy projektu wnieśli wiele uwag w stosunku do propozycji, które kierowniczka projektu postanowiła przeanalizować i z pewnością część z nich zostanie uwzględniona.
   O bieżącej działalności Klubu Samopomocy "Razem" można czytać w specjalnej części serwisu - link na dole strony.

  
Inauguracyjne spotkanie Klubu Samopomocy "Razem II" - 01.02.2017 r. Inauguracyjne spotkanie Klubu Samopomocy "Razem II" - 01.02.2017 r.
Inauguracyjne spotkanie Klubu Samopomocy "Razem II" - 01.02.2017 r. Inauguracyjne spotkanie Klubu Samopomocy "Razem II" - 01.02.2017 r.
Inauguracyjne spotkanie Klubu Samopomocy "Razem II" - 01.02.2017 r. Inauguracyjne spotkanie Klubu Samopomocy "Razem II" - 01.02.2017 r.

Inauguracyjne spotkanie Klubu Samopomocy "Razem II" - 01.02.2017 r.

SERWIS PROJEKTU "KLUB SAMOPOMOCY "RAZEM II" >>>

[wstecz]