Najnowsze dary dla Biblioteki ZS w Żegocinie.

PUBLIKACJE O ŚWIĘTEJ JADWIDZE WZGOGACIŁY BIBLIOTEKĘ ZS W ŻEGOCINIE - 25.05.2017

  25 marca 2017 roku ksiądz prof. Zdzisław Sochacki przywiózł do Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Żegocinie ponad sto różnego rodzaju wydawnictw związanych z Patronka szkoły. To głównie książki, choć jest też wiele wycinków prasowych. Jest to dar od ks. infułata Michała Jagosza - księdza archiwisty, pracującego najpierw w Watykanie, a obecnie w Krakowie, dokumentującego działalność Ojca Świętego Jana Pawła II i innych wielkich Polaków. Był również postulatorem procesu kanonizacyjnego Świętej Jadwigi Królowej, mianowanym przez ks. kardynała Franciszka Macharskiego w 1993 roku.
   Zbiory publikacji o Świętej Jadwidze Królowej były to tej pory w kilku miejscach. Teraz narodziła się idea zebrania tych zbiorów na Wawelu w Krakowie. Spośród tych właśnie zbiorów wydzielono te pozycje, które występują podwójnie lub w większej ilości i część z nich została przekazana właśnie do Żegociny. Wiele z tych wydawnictwa jest unikatowych, pochodzących z dwudziestolecia międzywojennego, jak chociażby odczyt Matki Urszuli Ledóchowskiej "O kanonizacji Królowej Jadwigi", wygłoszony w Rzymie 9 grudnia 1937 roku, czy też wydana we Lwowie w 1933 roku książka Anny Strzeleckiej "O Królowej Jadwidze". Radość z daru jest w szkole bardzo duża.
   Jak informuje Dyrektor ZS w Żegocinie - Pani Danuta Pączek - gromadzenie książek i innych wydawnictw związanych z Patronką szkoły rozpoczęto od dnia nadania Zespołowi Szkół imienia Świętej Jadwigi Królowej, czyli od połowy 2003 roku. Wiele na tym polu pomogła Pani Stanisława Postawa, która przekazała niektóre dublety z archiwum krakowskiego PAT-u. Także szkoła aktywnie poszukiwała wydawnictw związanych z Patronką Szkoły. Pani Teresa Stachoń zainicjowała i poprowadziła akcję zakupów książek z aukcji internetowych. Dzięki temu powstał interesujący zbiór, który aktualnie jest opracowywany i gromadzony w bibliotece szkolnej. Wiele z tych książek pragniemy pożyczać uczniom do czytania, ale są także egzemplarze unikatowe, "białe kruki", do których dostęp będzie ograniczony. "Jadwiżańskie zbiory" naszej biblioteki udostępnimy także naukowcom i studentom piszącym tematyczne prace magisterskie.
   Przypomnijmy, że w bibliotece tej szkoły znajdują się również książki podarowane za pośrednictwem ówczesnego Przewodniczącego Rady Gminy w Żegocinie Pana Jana Rośka przez Bibliotekę Polską w Londynie, a wśród nich pozycje zakazane w PRL-u, a nawet wydawnictwa drukowane dla żołnierzy Armii gen Andersa.

Najnowsze dary dla Biblioteki ZS w Żegocinie. Najnowsze dary dla Biblioteki ZS w Żegocinie.
Najnowsze dary dla Biblioteki ZS w Żegocinie. Najnowsze dary dla Biblioteki ZS w Żegocinie.
Najnowsze dary dla Biblioteki ZS w Żegocinie. Najnowsze dary dla Biblioteki ZS w Żegocinie.
Najnowsze dary dla Biblioteki ZS w Żegocinie. Najnowsze dary dla Biblioteki ZS w Żegocinie.
Jadwiżańskie zbiory w szkolnej bibliotece. Jadwiżańskie zbiory w szkolnej bibliotece.

Najnowsze dary dla Biblioteki ZS w Żegocinie.

[wstecz]