Remont drogi gminnej w Rozdzielu Dolnym - 13.03.2017 r.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ROZDZIELU - 13.03.2017

PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn." Przebudowa grogi gminnej nr 580390 Rozdziele-Laskowa w Rozdzielu w km 0+000 - 1+217"
mająca na celu podniesienia nośności drogi do przyjęcia obciążeń 8 t/oś, oraz ulepszenie połączenia pomiędzy jednostkami osadniczymi a drogą wojewódzką DW 965 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

  Już ponad miesiąc trwają prace przy przebudowie drogi gminnej nr 580390 Rozdziele - Laskowa. Jest ona realizowana z udziałem środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Poddziałanie 7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii, operacja typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych.
   Przetarg nieograniczony na realizację tej inwestycji Gmina Żegocina ogłosiła 25.11.2016 roku. Zgłosiło się 12 oferentów, a najkorzystniejszą ofertę przedłożyło Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "JANDA" Janina Duda z siedzibą w 34-730 Mszana Dolna - Łostówka 271 i ta też firma została wybrana i obecnie w dobrym tempie i sprawnie realizuje zadanie.
   Przebudowa drogi gminnej nr 580390 Rozdziele - Laskowa obejmuje roboty przygotowawcze i ziemne, odwodnienie, wybudowanie zatoki parkingowej, zjazdów, poboczy, chodnika, położenie krawężników, remont nawierzchni drogi, miejscami jej poszerzenie. Koszty przedsięwzięcia to 947.261,00 zł, w tym: wykonanie dokumentacji - 43.530,00 zł, roboty ziemne, budowlano - montażowe - 895.000,00 zł oraz nadzór inwestorski 8.731,00 zł. Dotacja PROW wyniesie 575.044,00 zł, a udział własny gminy - 372.217,00 zł.
    W dniu 13 marca 2017 roku Wójt Gminy Jerzy Błoniarz oraz przedstawiciele Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bochni i Komendy Powiatowej Policji w Bochni udali się na miejsce realizacji inwestycji aby po raz kolejny zastanowić się nad lokalizacją przejść dla pieszych. Temat ten wywołuje wśród mieszkańców Rozdziela dyskusje, dlatego też czekają oni na ostateczne uzgodnienia.
     Termin zakończenia realizacji remontu drogi określony w ofercie Wykonawcy to 10.06.2017 r. Wszystko wskazuje na to, że zostanie dotrzymany.

Remont drogi gminnej w Rozdzielu Dolnym - 13.03.2017 r. Remont drogi gminnej w Rozdzielu Dolnym - 13.03.2017 r.
Remont drogi gminnej w Rozdzielu Dolnym - 13.03.2017 r. Remont drogi gminnej w Rozdzielu Dolnym - 13.03.2017 r.
Remont drogi gminnej w Rozdzielu Dolnym - 13.03.2017 r. Remont drogi gminnej w Rozdzielu Dolnym - 13.03.2017 r.

Remont drogi gminnej w Rozdzielu Dolnym - 13.03.2017 r.

[wstecz]